Társadalmi Együtt-Érzés, Társadalmi sebek

„Az Élet soha nem hibázik.”
„Mikor a múlt integrálódik, a jövő teret kap a kibontakozáshoz.” Thomas Hübl

Az AGA kiemelt projektje 2021-2022-ben

Nehéz időket élünk. Vízválasztó és sorsfordító idők.

MIÉRT?
Minden okunk megvan, hogy úgy véljük, a modern kornak vége. Minden jel arra mutat, hogy a változás, átalakulás korát éljük, mikor sok minden elmúlóban van, míg más a fájdalmas születés fázisát éli. Úgy tűnik, hogy valami összeomlik, a végsőket járja, míg valami más – bár még nem körvonalazódott tisztán – e pusztulás romjain belép az életbe. “ (Václav Havel , 1992)

Van-e erre gyógyír a társadalomban? Pedig számolni kell vele. Feldolgozni. ….ez a munka, amit csináltok a legfontosabb. Ha kitartóan dolgoztok és széles körben ismert lesz, akkor végre be lehet vinni a társadalomba, hogy mindenki aki a történelem során vesztességet élt meg, legalább érzelmi jóvátételt kapjon. A jelenlegi politikai szereplők képtelenek magukhoz ölelni a teljes magyar történelmi palettát. Ez bizony szegénységi bizonyítvány róluk innen és onnan. Akik toleranciáról, demokráciáról és egyéb ilyen szép dolgokról beszélnek egy véleménykülönbség esetén lemennek bunkóba. Akkor mit várunk el, hogy a nép, az istenadta nép, az olyan, amilyen.”  (Kami)

Szeretettel hívunk egy hosszabb idejű program kezdeti találkozójára, melynek témája társadalmi sebeink integrálása, a belső koherencia erősítése. A változás fordulópontjához érkeztünk. Akár a magyar társadalmi, köz és politikai színtéren, akár az európai és globális átalakulások színterét nézzük, mindenütt fraktál szinten nyomon követhető átalakulás tanúi és résztvevői vagyunk.Csoportmunkára hívunk, melyben a mély dialógus,  a rendszerállítás és a meditáció módszereit használjuk.

A projekt szerkezete:

 1. Egy megtartó vibrációs meditációs tér, melyet egy 9 fős meditációs csoport gondoz (ez már elkezdődött).
 2. A dialógikus – jelenlét alapú- rendszerállítással és ezt kiegészítő más módszertanokkal dolgozó nyitott nagycsoport, amely rendszeresen, nagy csoportos foglalkozás keretében dolgozik (i) a történelmi sebek oldásán, (ii) a megbékélés szálainak szövésén és (iii) a belső koherencia erősítésén.
 3. A nagycsoportból önkiválasztás alapján elköteleződő magcsoport, akik a nagy csoportok között is tovább dolgoznak.
 4. Ez a magcsoport rendszeresen tükrözteti tapasztalatait és elgondolásait hazai és nemzetközi – a spirituális pszichológiában is jártas – munkatársakkal  spirituális szupervíziós támogatást kapva.

Első alkalom
Személyes találkozókat tervezünk havi 1 alkalommal, ami 1 – 1,5 napos elfoglaltságot jelent. Az elmélyült munkához szükség van ennyi időre. Most azonban a járványügyi helyzet miatt online tartjuk az első találkozót.
Időpont: Péntek délutántól szombat délutánig tervezzük a közös együttlétet, mely az online forma miatt nem folyamatos fizikai, hanem folyamatos szellemi jelenlétet jelent. A pontos programot az érdeklődőknek küldjük el.

Küldetésünk: Valljuk, hogy az egyéni és a közösségi tudat fénye (amely a várható társadalmi és természeti turbulenciát is megtartó vibrációs tér) jobb kibontakozás felé viszi a világot.  Ennek tükrében célunk lelki-szellemi szintünk tágítása és erősítése a társadalmi koherencia érdekében az elkülönültség illúziójának megszüntetésére.
Magyarország Európa szívében kettészakadt. Világunk is kettészakadóban. Egy korábbi és évezredeken át ható társadalmi szövedék felfeslőben, s hogy  milyen új szövedéket alakítunk ki, az mindannyiunk közös felelőssége.
Ennek érdekében nagyon fontos, hogy a múlt sebei begyógyulhassanak, jelenünkbe integrálódjanak és egy pozitív átalakulás alapjává válhassanak.

“A Dunának, mely mult, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.

A Dunánál, József Attila


 • Időkeretek:
 • 2021. Március 19-20. És 2022. Március vége (a választásokig)

  Projektgazda: Ariadne Gaia Alapítvány,ami most már évente tartott változatos alkalmakat, amelyek a térség, kiemelten a magyar történelmi sebek okozta társadalmi töredezettség oldását és a hazai közösségi tudat szerves újjászövését szolgálták.

  Mag-facilitátorok:

  Ruzsa Ágota Éva,
  Bedő Nóra Maitri,        
  Kemény Péter

Email: ariadnegaia@gmail.com

Hozzájárulás Egyrészt személyes jelenléteddel, a figyelmed és az időd felajánlásával tudod segíteni ezt a projektet. Másrészt anyagi támogatással is hozzájárulhatsz a projekt sikeréhez, melyet az Ariadne Gaia Alapítvány számlájára tudod küldeni, kérlek jelöld meg a célt, amire küldöd a támogatást.

És a legelső ilyen témájú programunk egyik társ-facilitátora akkor így fogalmazott: “A múltunk foglyai vagyunk a jelenben és a belénk égett emlékekből, gyakran a szüleink, nagyszüleink által továbbadott emlékekből, félelmekből reagálunk a jelen eseményeire. Hogyan tudunk a félelem és fájdalom alapú kollektív identitás helyett egy közös, pozitív identitást létrehozni, hogyan tudjuk felszabadítani a jelenünket és a jövőnket?” (K.Eszter, 2015)