Társadalmi Együtt-Érzés erősítése és Társadalmi sebek Gyógyítása

„Az Élet soha nem hibázik.”
„Mikor a múlt integrálódik, a jövő teret kap a kibontakozáshoz.” Thomas Hübl

Az AGA kiemelt projektje 2021-2022-ben

Nehéz időket élünk. Vízválasztó és sorsfordító idők.

MIÉRT?
Minden okunk megvan, hogy úgy véljük, a modern kornak vége. Minden jel arra mutat, hogy a változás, átalakulás korát éljük, mikor sok minden elmúlóban van, míg más a fájdalmas születés fázisát éli. Úgy tűnik, hogy valami összeomlik, a végsőket járja, míg valami más – bár még nem körvonalazódott tisztán – e pusztulás romjain belép az életbe. “ (Václav Havel , 1992)

Van-e erre gyógyír a társadalomban? Igen. Fel kell és fel lehet dolgozni. Álljon itt egy barátunk gondolata:
….ez a munka, amit csináltok a legfontosabb. Ha kitartóan dolgoztok és széles körben ismert lesz, akkor végre be lehet vinni a társadalomba, hogy mindenki aki a történelem során vesztességet élt meg, legalább érzelmi jóvátételt kapjon. A jelenlegi politikai szereplők képtelenek magukhoz ölelni a teljes magyar történelmi palettát. …Akik toleranciáról, demokráciáról és egyéb ilyen szép dolgokról beszélnek egy véleménykülönbség esetén “lemennek bunkóba”. Akkor mit várunk el, hogy a nép, az istenadta nép, az olyan, amilyen.”  (Kami)

Célunk, hogy a tiszta akarat és szándék erejét megídézzük, amely a nemzet legnemesebb hangját képes megszólaltatni és a nemzet lelkének energiáját szellemi, érzelmi szinteken átvezetve cselekedeteink szintjén is érzékelhetővé, sőt irányt mutatóvá tenni.

Elindítottuk ezt a programot már 2015-ben, és azóta minden évben, de most 2021. márciusában egy hosszabb, 12 hónapos rendszeres folyamatot indítottunk A Nemzet Lelke és a Nemzet Szövedéke címmel.
Témája és célja társadalmi sebeink integrálása, a belső koherencia erősítése.
A változás fordulópontjához érkeztünk. Akár a magyar társadalmi, köz és politikai színterét, akár az európai és globális átalakulások színterét nézzük, mindenütt fraktál szinten nyomon követhető átalakulás tanúi és résztvevői vagyunk. Csoportmunkára hívunk, melyben kiemelten a mély dialógus,  a rendszerállítás és a meditáció módszereit használjuk.

Programunk SZERKEZETE:
Minden Szombat reggel 8h – Nemzet szövedéke Nyitott Meditáció: link ide kattintva
Minden hó 2. kedd este Reflexiós csoport az előző hétvége résztvevőivel
Minden hó utolsó hétvégéje (P.e és Sz.de.) NSZ elkötelezett Magcsoport
Minden 2. hó utolsó hétvégéje (P.e és Sz.de.+du.) NSz Nyitott Nagycsoport

A 2 havonta tartandó Nyított Nagycsoportra itt lehet jelentkezni.

Küldetésünk: Valljuk, hogy az egyéni és a közösségi tudat fénye (amely a várható társadalmi és természeti turbulenciát is megtartó vibrációs tér) jobb kibontakozás felé viszi a világot.  Ennek tükrében célunk lelki-szellemi szintünk tágítása és erősítése a társadalmi koherencia érdekében az elkülönültség illúziójának megszüntetésére.
Magyarország Európa szívében kettészakadt. Világunk is kettészakadóban. Egy korábbi és évezredeken át ható társadalmi szövedék felfeslőben, s hogy  milyen új szövedéket alakítunk ki, az mindannyiunk közös felelőssége.
Ennek érdekében nagyon fontos, hogy a múlt sebei begyógyulhassanak, jelenünkbe integrálódjanak és egy pozitív átalakulás alapjává válhassanak.

“A Dunának, mely mult, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.

A Dunánál, József Attila

Időkeretek:

2021. Március – 2022. Április 3-ig.
Projektgazda: Ariadne Gaia Alapítvány

FACILITÁTOROK:
Ruzsa Ágota Éva,
Bedő Nóra Maitri,        
Kemény Péter

Email: ariadnegaia@gmail.com

Hozzájárulás Egyrészt személyes jelenléteddel, a figyelmed és az időd felajánlásával tudod segíteni ezt a projektet. Másrészt anyagi támogatással is hozzájárulhatsz a projekt sikeréhez, melyet az Ariadne Gaia Alapítvány számlájára tudod küldeni, kérlek jelöld meg a célt, amire küldöd a támogatást.

És a legelső ilyen témájú programunk egyik társ-facilitátora akkor így fogalmazott: “A múltunk foglyai vagyunk a jelenben és a belénk égett emlékekből, gyakran a szüleink, nagyszüleink által továbbadott emlékekből, félelmekből reagálunk a jelen eseményeire. Hogyan tudunk a félelem és fájdalom alapú kollektív identitás helyett egy közös, pozitív identitást létrehozni, hogyan tudjuk felszabadítani a jelenünket és a jövőnket?” (K.Eszter, 2015)