Eric Neumann

   “(144) A régi etika addig volt produktív, amíg az embereket kivezette a tudattalan létezés eredeti állapotából, és az individuumot a tudat tendenciájának hordozójává tette. Az etikai „kell” még a kollektív módon, általánosan lefektetett morális törvény primitív formájában is a tudatot támogatja, amennyiben mint általános iránymutatás lép fel, amely határt szab az emberi tudattalan természet kiszámíthatatlan és elemi emocionalitásának. Ebből kifolyólag a régi etika egy fontos eszköz az emberi tudat fejlődésében. Egy szükséges átmeneti stádiumot képvisel, és a régi etika által alkalmazott elnyomás és elfojtás része a tudat tudattalan elleni védekező mechanizmusainak. Ennek a tudatnak azért van kezdetben határozottan szüksége a tudattalan leértékelésére, deflációjára, mert még kicsi és sosem tudna kialakulni, rendszerbe szerveződni és kultúrateremtőnek bizonyulni a tudattalanra irányuló ilyen leértékelési tendenciája nélkül. 
(145) Mágikus primitív szinten, pl. a bűnbakáldozat rituáléjában, a láthatóvá tett Gonosz misztérium-drámája a tudatossá válás első fázisa. Itt még minden kívül, az tárgyi szinten zajlik, a projekció színhelyeként. A történés hordozója – éppúgy, mint az antik drámában – az átélő közösség, nem az egyén. A Gonosz kívül és a Másikon keresztül való megtapasztalása adja a belső lelkiismereti instancia képződésének alapját, amely a kollektív etika értékeit képviseli. Egy belső pszichés instancia képződéseként a lelkiismeret képződése pedig a csoport tagjaként létező ember individualizációjának kifejeződése, habár a lelkiismeret tartalmai kollektívek és nem individuálisak.
(146) Az Én- és a tudat fejlődése a közösség fejlődésének meghatározó hatása alatt áll. Az énfejlődés először még nem az alkotó Énné fejlődést, hanem egy olyan Énné fejlődést jelent, amely képes arra, hogy a közösség elvárásait önállóan és saját irányítása révén önmagával szemben is érvényesítse és alkalmazza, vagyis individuumként a lelkiismerete segítségével megvalósítsa a kollektív etika parancsait és tiltásait.”

———————————————————————–