Alapozó

Ahol a szer vezet bennünket, ott ember központú rendszerek éltető tereiben élünk és dolgozunk. Autonóm, belső kiforrott énünk képes egészségesen és szervesen együttműködni a mindenkori egésszel. Legyen az rendszer  és élettér családi, munkahelyi vagy közösségi,  társadalmi, nemzeti vagy globális léptékű.

Alapozó képzésünk felvezetést és megértést ad ehhez a szemlélethez Vezetőknek, Facilitátoroknak és a társadalom élő szövedékét alkotó minden embernek.
Bár szófordulatainkban figyelünk és törekszünk a magyar nyelv szépségének és kifejező erejének megragadására, mód-szertanunk egyesíti a hazai gyökereket a Hagyományban évezredes tudásszálakkal és új, személyes és közösségi tereket fejlesztő öko-pszicho-spirituális, azaz természet-lélek és szellem szőtte módszerekkel.

Ennek hitelességét nyilván a személyes tapasztalás, az út végigjárása adja mindannyiunk számára.

Az alapozó SzerTér saját élményű modulok:
Önmagukban is erőteljesek a Hiteles és Hatásos, Karizmatikus Jelenléthez és alkotó élethez.
I.   co-counselling 40 ó
II.  tudatos jelenLét 20 ó
III.  spirit dialogue 20 ó
IV.  asszertivítás 20 ó
V.   Kortalan Bölcsesség útján-a 7 sugártan metafizika
VI.  rendSzerTérállítás: folyamatos saját élmény 

VIIintegrálás és a SzerTér facilitátori munka elkezdése,  félidőtől már a helyi, saját szertér  közösségeket nevelgetjük a már létező saját közösségeinkbe ágyazva, vagy új tereket kialakítva. Ez összesen, ami felügyeletünkkel és támogatásunkkal még egy 12 hónapos időszak, benne helyi munkával, a tanonc, segéd és mester fokozatok logikáját követve egy utazás a szakma mélységeibe.

Nyitott gyakorlás havonta 1x a fenti módszerek elmélyítésére.
A személyes gyakorlás és fejlődés érdekében a tanulási folyamatot rendszeres egyéni,páros és szertér munkával kísérjük és érleljük.

JELENTKEZÉS ITT.
Hozzájárulás az alapösszeg (10.000 ft/ képzési nap) felett személyes megbeszélés alapján kerül kialakításra. Függ az életcélok és életkörülményektől, a kölcsönösség és viszonyosság iránti elköteleződéstől.

Alapvetést adunk az én, én-te, a mi és a mi és a világom értelmezésében folyamatosan kibontakozó, a megértést és megélést összeszövő tudat kibontakozásához. Ehhez a megértéshez a napjainkban kibontakozó ökológiai tudat mellett helyet és teret, keretet és értelmezési mezőt a Gill Wright közvetítésében, W.Charon és Szepes Mária tanításait is megerősítő 7 sugártan, Időtlen Bölcsesség metafizikai rendszerét vázoljuk fel emberről, ember és természet, ember és Gaia, ember és a világegyetem kontextusában.
A megértés útját mégis mindenkinek egyedül kell végigjárnia… módszereink csupán eszközök a személyes belső úthoz, amely kivetül tetteink, jelenlétünk és kapcsolódási értékhálónk hétköznapjaira.

Gyakorlatként megalapozzuk a mindful cocounselling– jelenLét a társas figyelem tereiben módszerét, amely végig kísér bennünket a fejlődés útján és önnön gyakorló tereinkben a értékrend, az támogatói etika, a személyes fejlődés, az önirányítás praxisát, gyakorlatát képezi. Jelenlét-teremtő figyelem és ennek megtartó erőterében helyet kapó katharzis, ahol az életáramot biztosító érzelmek helyes irányt vesznek.

Az érzelmi és társas intelligencia fejlesztése  életünk minden terén nagy előnyökhöz juttat bennünket, de talán a jelen Magyarországában leghiányosabb terület az együttműködő, feltáró beszélgetés, mély dialógus.. ennek alapjait egy Nobel díjas kvantum fizikus, D.Bohm fogalmazta meg a 80-s években, hosszú, évtizedes munkássága a kvantum térről és párbeszéde Jiddu Krishnamurtival elindította ezen a társadalmi tudatalakító úton,, amit napjainkban Kvantum Tér Dialógusnak hívhatunk. Ennek alapjait is lerakjuk…

Mindeközben személyes, belső útunkat járva a segítő, támogató közösség megtartó terében gyakran fordulunk a facilitált családállítás és holisztikus coaching eszköztárához.

Reklámok