Alapozó képzés

Ahol a szer vezet bennünket, ott ember központú rendszerek éltető tereiben élünk és dolgozunk. Autonóm, belső kiforrott énünk képes egészségesen és szervesen együttműködni a mindenkori egésszel. Legyen az rendszer  és élettér családi, munkahelyi vagy közösségi,  társadalmi, nemzeti vagy globális léptékű.

2018. első felében 3 SzerTér-JelenLét műhely indul.
Egy fajta PszichoSpirituális fejlesztés, mely során a mindfulness, éber, együttérző figyelem képességet fejlesztő módszerek által nő a személyes és társas, társadalmi reziliencia, egészség, figyelem, koncentráció, mentális képességek, és együttérző jelenlét.
Szer-telenből rendSzer tudatossá válunk, mikor a mindent összetartó és éltető szer elem veszi át a központi, irányító szerepet.
1435235429_tmp_images__1_
Koppánymonostor-Komáromban
Kapcsolat: Bazsánt Tamás
Budapest, Belváros
Kapcsolat Ariadne Gaia 
Remeteszőlős, Észak-Buda
  Kapcsolat Ökotér Remete

ALAPOZÓ módszerek

16 óra:  JelenLét:  éber, együttérző figyelem alapú jelenlét képessége  20121202105249-8d40e705-th
32 óra:  Mindful Co-Counselling, Teremtő társas támogatás fejlesztése
16 óra: JelenLét a kommunikációban: dialógus, asszertivítás, együttérzés
32 óra: Metafizika – 7 sugártan – a gyakorlatban
……………………………………………………………………….
SzerTér +++A Tűzmadár program kiegészítésével
16 óra: MagSámánizmus Dr Rohánszky Magda, pszichonkológus
16 óra: PszichoSpirituális fejlesztés: Bach virágterápia
16 óra: Gyógyító KÉPzelet, mindfulness alapú Simonton képzés

Három alapvető szükséglet vezérli életünket és azok korlátozása nehezíti a kiteljesedést.

  • választás, – szabadság és HIÁNYA düh/harag kifejeződése
  • szeretet, – öröm és nyitottság  és HIÁNYA szomorúság állandósulása
  • megértés, – fény és könnyedség és HIÁNYA félelem fogsága

Amikor képesek vagyunk a helyes kapcsolatok megteremtésére, akkor  a folyamatos gyakorlás során

  • önfejlődést,
  • társas odatartozást,
  • társadalmi átalakulást

is szolgáló valódi önszerveződő, az élő rendszerek alapelveire építő organikus, szer-ves élettérben élhetünk.
OrszágSzerte, ennek szellemében, és még néhány más alapmódszert is beépítve csatlakoztunk az Ariadne Gaia Alapítvány új SzerTérHáló projektjéhez.

Az önsegítés és társ-segítés művészete egy önszerveződő közösség tanuló, támogató terében. Ez a tudatos jelenléten alapuló co-counselling, melynek alapképzése során az első hétvége általában a szabad, támogató éber figyelem a konzultáns szerepben, és mély belső figyelem és aktív, teremtő jelenlétben megfogant önsegítő technikák gyakorlása a kliens részéről.

Mindkét szerep hatékony működéséhez az éber, tudatos jelenlét képességét erősítjük és a test-érzelem-gondolat jelzéseit fogjuk és követjük, ami előfeltétele a biztonságos, valódi oldást és oldódást hozó katharzísnak, érzelmi munkának.

Alapozó képzésünk felvezetést és megértést ad ehhez a szemlélethez Vezetőknek, Facilitátoroknak és a társadalom élő szövedékét alkotó minden embernek.
Bár szófordulatainkban figyelünk és törekszünk a magyar nyelv szépségének és kifejező erejének megragadására, mód-szertanunk egyesíti a hazai gyökereket a Hagyományban évezredes tudásszálakkal és új, személyes és közösségi tereket fejlesztő öko-pszicho-spirituális, azaz természet-lélek és szellem szőtte módszerekkel.

Ennek hitelességét nyilván a személyes tapasztalás, az út végigjárása adja mindannyiunk számára.

Az alapozó SzerTér saját élményű modulok:
Önmagukban is erőteljesek a Hiteles és Hatásos, Karizmatikus Jelenléthez és alkotó élethez.
I.   co-counselling 32 ó
II.  tudatos jelenLét 16 ó
III.  spirit dialogue 16 ó
IV.  asszertivítás 16 ó
V.   Kortalan Bölcsesség útján-a 7 sugártan metafizika
VI.  rendSzerTérállítás: folyamatos saját élmény 

VIIintegrálás és a SzerTér facilitátori munka elkezdése,  félidőtől már a helyi, saját szertér  közösségeket nevelgetjük a már létező saját közösségeinkbe ágyazva, vagy új tereket kialakítva. Ez összesen, ami felügyeletünkkel és támogatásunkkal még egy 12 hónapos időszak, benne helyi munkával, a tanonc, segéd és mester fokozatok logikáját követve egy utazás a szakma mélységeibe.

Nyitott gyakorlás havonta 1x a fenti módszerek elmélyítésére.
A személyes gyakorlás és fejlődés érdekében a tanulási folyamatot rendszeres egyéni,páros és szertér munkával kísérjük és érleljük.

JELENTKEZÉS ITT.
Hozzájárulás az alapösszeg (10.000 ft/ képzési nap) felett személyes megbeszélés alapján kerül kialakításra. Függ az életcélok és életkörülményektől, a kölcsönösség és viszonyosság iránti elköteleződéstől.

Alapvetést adunk az én, én-te, a mi és a mi és a világom értelmezésében folyamatosan kibontakozó, a megértést és megélést összeszövő tudat kibontakozásához. Ehhez a megértéshez a napjainkban kibontakozó ökológiai tudat mellett helyet és teret, keretet és értelmezési mezőt a Gill Wright közvetítésében, W.Charon és Szepes Mária tanításait is megerősítő 7 sugártan, Időtlen Bölcsesség metafizikai rendszerét vázoljuk fel emberről, ember és természet, ember és Gaia, ember és a világegyetem kontextusában.
A megértés útját mégis mindenkinek egyedül kell végigjárnia… módszereink csupán eszközök a személyes belső úthoz, amely kivetül tetteink, jelenlétünk és kapcsolódási értékhálónk hétköznapjaira.

Gyakorlatként megalapozzuk a mindful cocounselling– jelenLét a társas figyelem tereiben módszerét, amely végig kísér bennünket a fejlődés útján és önnön gyakorló tereinkben a értékrend, az támogatói etika, a személyes fejlődés, az önirányítás praxisát, gyakorlatát képezi. Jelenlét-teremtő figyelem és ennek megtartó erőterében helyet kapó katharzis, ahol az életáramot biztosító érzelmek helyes irányt vesznek.

Az érzelmi és társas intelligencia fejlesztése  életünk minden terén nagy előnyökhöz juttat bennünket, de talán a jelen Magyarországában leghiányosabb terület az együttműködő, feltáró beszélgetés, mély dialógus.. ennek alapjait egy Nobel díjas kvantum fizikus, D.Bohm fogalmazta meg a 80-s években, hosszú, évtizedes munkássága a kvantum térről és párbeszéde Jiddu Krishnamurtival elindította ezen a társadalmi tudatalakító úton,, amit napjainkban Kvantum Tér Dialógusnak hívhatunk. Ennek alapjait is lerakjuk…

Mindeközben személyes, belső útunkat járva a segítő, támogató közösség megtartó terében gyakran fordulunk a facilitált családállítás és holisztikus coaching eszköztárához.