Nemzet lelke és a Nemzet szövedéke

Meditáció és csoportmunka

ELŐZMÉNYEK
Ez a munka 2015 óta folyamatos Ruzsa Ágota házigazda vezetésével, melyhez minden alkalommal meghívott vendégek és számos munkatárs járult hozzá.
Az eddig munkáinkról ide kattintva tud tájékozódni.
magyarul itt és angolul itt.
2021-2022
A Nemzet Lelke és a Nemzet Szövedéke címmel egy éves programot indítottunk márciustól márciusig.
Munkánk fókusza, hogy behívjuk és hatásában erősítsük a nemzet lelke energiáit, s ennek sugárzásában és a mi nagycsoportos munkánk kíséretében erősítsük a társadalmi koherenciát, a polaritásokon túli nemzet alkotó, teremtő összhangját, melyben mindenki helyet talál mgának és mindenki hangja rezonanciára lel. A XXI.század feladata, hogy az Új értékek mentén átrendeződő társadalmak felépülhessenek, kibontakozhassanak és világunk harmónikus, egymásra tekintettel lévő összhangját tudják megteremteni.

Valljuk, hogy a nemzet lelkének fénye, ereje és bölcsessége akkor képes teljesen besugározni hétköznapjainkat, mikor képesek vagyunk az évtizedes, évszázados és évezredes kollektív sebek gyógyítására, hogy ami eddig hegg és fájdalom volt, rejtett és ismeretlen árnyék, az mind begyógyuljon, felszínre kerülhessen és integrációs folyamatunk által a teljes egész kibontakozását szolgálhassa.
A program 3 fő lábon áll:
Meditáció – Dialógusok – Rendszerállítások

MEDITÁCIÓ
1. Nemzet lelke
9 fős Meditációs magcsoport 2021 márciusa óta minden hétfőn este meditációban és Invokációban találkozik online.E csoport tagjai alapvetően egy, az AGA által 1990. óta kultivált munkacsoportból kerültek meghívásra. E munkacsoport a Hét sugártan metafizika tanuló és tanító csoportja.
2. Nemzet szövedéke meditáció
Ez 2021. szeptembere óta minden szombat reggel 7.30 óta már nyitott és nyilvános meditációs csoport, melyre minden érdeklődőt várunk.
Regisztrációs link ide kattintva.

DIALOGIKUS ÁLLÍTÁSOK NAGYCSOPORT
Nemzet Szövedéke nagycsoport
melynek tagjait márciusban személyes meghívással hívtuk be. Azt a szempontot tartottuk szemelőtt, hogy a meghívott személyek önismeretükben, személyes lelki érzékenységükben már rendelkeznek olyan belső rezilienciával, hogy képesek és akarnak a kollektív térben kollektív érdekek mentén közösen és együtt dolgozni.
2021. szeptemberéig így dolgoztunk együtt minden hónap 2. kedd estéjén és a hó utolsó éntek estéje és szombat egész nap.
E munkában mindenki saját ideje és elköteleződése mentén vett részt.

2021. szeptembere óta a struktúra némileg megváltozott és most az addig kiszürődött és letsiztult Nemzet szövedéke csoport, mint magcsoport továbbra is együtt dolgozik minden 2. kedd este és a hó utolsó szombatján és péntek estéjén.
ugyanakkor október utolsó szombátját megnytjuk minden érdeklődő résztvevőknek, amikor a kiérlelt témáink mentén dialogikus állításokban dolgozunk történelmi kollektív sebeinken, mintázatainkon.
Tehát két csoport alakult:
Nemzet szövedéke magcsoport
Nemzet szövedéke nyitott nagycsoport
október 30. december 18.február utolsó szombatja és április utolsó szombatja
E nyitott nagycsoportos munka után érdeklődők kérem az alábbi emailen jelentkezzenek nálunk: ariadnegaia@gmail.com