Jóakarat meditációs csoport

JÓAKARAT MEDITÁCIÓS CSOPORT

BEVEZETÉS

Évek óta növekszik azoknak a száma, akik szerte a világon hetente egyszer gondolatban összekapcsolódnak, hogy együtt meditáljanak a jóakaraton.

A meditációs munka célja, hogy növelje és erősítse az emberekben a jóakaratot, segítse az emberiséget az előtte álló sürgető problémák megoldásában. A csoport által végzett meditációba bárki bekapcsolódhat, aki erre hajlandóságot érez. A meditációs munka során nem kell senkinek sem csatlakoznia a csoporthoz, vagy bárkinek is írnia.

Azok, akik a fenti  munkában való részvételüket mégis jelezni kívánják, írjanak a Világ Jóakarat szervezetének, és esetenként értesítőt kapnak

Javasoljuk, hogy a meditációs munka délben történjék és – lehetőség szerint – szerdánként,  akik azonban ezt az időpontot nem tudják tartani, válasszanak erre bármilyen más, számukra alkalmas időpontot.

A munkával kapcsolatban felmerülő kérdéseket a Világ Jóakarat címére küldjék.

JÓAKARAT MEDITÁCIÓS CSOPORT

Az egész világra kiterjedő csoport

A Jóakarat Meditációs Csoport az egész világra kiterjed, tagjai minden héten egyszer gondolatban összekapcsolódnak annak érdekében, hogy a jóakarat energiáján meditáljanak. A Csoport célkitűzése, hogy ösztönözze és fokozza a jóakarat elterjedését ebben a nyugtalan világban. Szerepe az, hogy olyan közvetítőként működjék, melyen keresztül bőségesen áramolhat a spirituális szintekről a jóakarat energiája az emberi szívekbe és elmékbe.

A Csoport létrejöttét a Világ Jóakarat kezdeményezte annak a sürgető igénynek eleget téve, hogy a jóakarat hatékony energiái mozgósíthatóak legyenek egy olyan korban, mikor a világban válság uralkodik. A Csoporthoz különféle fajtájú és nemzetiségű emberek széles skálája tartozik. Számos Csoport-tag magasan képzett és a meditációs munkában már nagy tapasztalattal rendelkezik, hisz már hosszú évek óta együtt dolgoznak.

Szerdánként délben

 

Néhányan dönthetnek úgy, hogy személyesen is találkoznak és együtt meditálnak, a Csoport – azonban egyként soha nem találkozik; erre természetesen nincs is szükség, hiszen a munka mentális szinteken folyik. A Csoport tagjai egyszerűen csak mentálisan összekapcsolódnak és – legyenek bárhol is – együtt meditálnak.

A Csoport tagjai törekszenek arra, hogy hetente legalább egyszer meditáljanak. Megkísérlik meditációjukat egymással szinkronba hozni, hogy szerdánként déli l2 órakor együtt tudjanak dolgozni. Ez azt jelenti, hogy a hét közepe lesz az egész csoport törekvésének fókuszpontja. Mindazonáltal a meditációs munka hatékony, bármikor is történik és a csoporttag bármilyen gyakran is meditál.

Jóakarat Meditáció

 

Nagy örömmel fogadunk minden őszinte és gondolkodó személyt, aki szeretné magát hasznossá tenni és segíteni akar másokon, továbbá, aki saját meditációs erejével hozzá tud járulni a csoport törekvéséhez. Mindenkinek felajánljuk a „Meditáció a jóakaraton” című kiadványunkban a 6. és 7. oldalon olvasható meditációs útmutatást, aki csak azzal élni kíván. Senkinek nem kell formálisan csatlakoznia a Csoporthoz, vagy bárkinek is írnia. Akik azonban jelezni szeretnék, hogy részt vesznek ebben a munkában, írjanak a Világ Jóakarat címére. Minden ilyen híradást örömmel veszünk.

A jóakaraton való meditáció – természetesen – nem korlátozódhat egyetlen csoport, vagy szervezet munkájára sem és számos egyéb meditációs módszer is alkalmazható. A Jóakarat Meditációs Csoport mindenkivel keresi az együttműködést, aki ugyanezen cél érdekében dolgozik.

A jóakarat iránti igény

 

A Jóakarat Meditációs Csoport tevékenységét a helyes emberi viszonyok iránt világszerte megmutatkozó sürgető igény motiválja és sarkallja. Az emberiségnek sok mindenre szüksége van napjainkban, de a legsürgetőbb a helyes emberi viszonyok kialakítása. A jóakarat hatékony és harmonizáló ereje ebbe az irányba hat. A jóakarat olyan többlet energia, olyan  „mágikus” adalék, ami minden helyzetben képes megfelelő viszonyokat kialakítani.

Az emberiség egyik legnagyobb krízisét éli napjainkban. Bárhová is tekintünk a béke és a háború, a szegénység és a bőség, továbbá faji, politikai és ipari konfliktusok problematikájával szembesülnünk. Hasonlóképpen jelen van a vallási megosztottság és az öregek és a fiatalok közötti ellentét is. Mindezek mögött ott húzódik az anyagi és spirituális értékek között fennálló alapvető konfliktus, konfliktus az önös érdekek és a világ-szolgálat között. Ugyanakkor világszerte felismerhető, hogy az emberiség új korszakába lép. A döntő kérdés ma már az, hogy meg tudjuk-e oldani  problémáinkat, még mielőtt kikerülnek ellenőrzésünk alól. Az emberi faj saját jövőjének alakítója és csak a jóakaratú emberek összefogása biztosíthatja a sikeres kimenetelt.

Megszámlálhatatlanul sok – jóakaraton alapuló- mozgalom kísérli meg, hogy jobb világot teremtsen és egyre több emberben erősödik az a felismerés, hogy az emberiség lényegében egy és oszthatatlan. De szükség van még valami többre is ahhoz, hogy a jóindulattal bíró férfiak és nők valóban egyesíteni tudják erőiket, hogy – ebben a kritikus időben – képessé váljanak a lankadatlan és egyesített világ-szolgálatra

A jóakarat ereje

 

A Jóakarat Meditációs Csoport által végzett szubjektív, egy irányba fókuszáló és jóindulatot sugárzó munkának építő és gyógyító hatása van, ami nemcsak hogy segít a helyes emberi viszonyok kialakításában, hanem megemeli és átalakítja az emberi tudatosságot is. Ennek így lennie, hiszen a Csoport a jóakarattal dolgozik, ami a Szeretet energiájának megnyilvánulása és az isteni lét egyetemes és lényegi minősége a mi Naprendszerünkben és így Földünkön is a ez Szeretet. A jóakarat a cselekvő szeretet. A jóakarat csak annyira képs az igazi szeretet kifejezésére, amennyire az emberiség – fejlődése jelenlegi szintjén – képes.az isteni szeretetbefogadására.

A jóakarat többféle módon is leírható, egyrészt attitüd, hozzáállás/, ugyanakkor harmonizáló energia is . Emberi értéket képvisel, amely szervezhető és hatékonnyá tehető. Ez az akarat a „jó felé irányul és oda, aminek lennie kellene ” Többé már nem szabad a jóakaratot összetévesztenünk a szentimentális, vagy negatív kedveskedéssel, mert jóakarat a konstruktív tetteket mozgató konkrét és dinamikus erő. Minden probléma megoldható a jóakarat energiájával, viszont jóakarat híján egyetlen probléma sem jut helyes megoldásra. A csoportok és nemzetek között ténylegesen működtetett jóakarat forradalmasítani képes a világot.

Az energia a gondolatot követi

A Jóakarat Meditációs Csoport a szolgálat útja azok számára, akik hisznek a gondolat erejében, mert a munka szigorúan a mentális síkon történik. A gondolat ereje mostanra elfogadott ténnyé vált és gyakran hallani az alábbi idézeteket: „Az energia a gondolatot követi” és „Ahogy gondolkodom, olyan vagyok.”. Az energia valóban követi a gondolatot és ez alól a jóakarat energiája sem kivétel. Az elme valójában hatékonyabb hordozója a jóakarat erejének, mint az érzelmek. A jóakaratot irányítani kell és ezt az irányítást az elme végzi, képessé téve az egyént, vagy a csoportot arra, hogy ezt az energiát lehívja és a kívánt mederbe terelje.

Az együttműködés és a ritmus két kiemelkedően fontos tényező a Csoport munkájában. Ha két, vagy több ember gondolja el ugyanazt a gondolatot, gondolataik ereje nem a számtani, hanem mértani haladvány arányában növekszik. Ha ez a gondolkodás ráadásul még bizonyos rendszerességgel is párosul, akkor maga a ritmus is képes fokozni ezt az erőt. Láthatjuk, hogy milyen óriási lehetőség szunnyad a jóakaratú férfiak és nők gondolatainak összességében, amely a jó irányába fordítható. A gondolat ereje a legnagyobb erő a világon és ha ezt fókuszálni és intelligensen használni is tudjuk, kétségtelenül megváltoztathatjuk a világ eseményeinek sorát.

A jóakarat forrása

Mindannyian kapcsolatok komplex rendszerében élünk, melyek személyes, családi, csoport, közösségi, nemzetiségi és nemzetközi kapcsolatainkat teszik ki. Ezeket „horizontális” kapcsolatoknak nevezhetjük és mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy ezeket a kapcsolatokat a jóakarat gyakorlati és állhatatos alkalmazása révén a megfelelő alapokon működtessük.

Ugyanakkor részei vagyunk egy másik kapcsolatrendszernek is, a „vertikális”-nak, amely bennünket a tudatosság spirituális síkjával, a spirituális Hierarchiával, Istennel és az Univerzummal köt össze. Ez a vertikális rendszer számunkra a szeretet és a jóakarat kiapadhatatlan forrását jelenti, feltéve, ha ima, meditáció és megfontolt gondolkodás révén azzal kapcsolatot tudunk teremteni.

A Jóakarat Meditációs Csoport ezeknek a vertikális és horizontális rendszereknek a középpontjában működve – Isten és az emberek közötti kommunikációs csatornaként – segít kapcsolatot teremteni a spirituális valóságok világa és  az emberi világ között. Ezen a csatornán keresztül spirituális energia és erő áramolhat alá, hogy segítsen egy új világ létrejöttében. Ez az erő képes energiával és élettel  feltölteni a jóakarattal bíró embereket, ami – ha helyesen használják és jó irányítba küldik –  az emberiség „megmentő erejévé” válhat.

ELŐKÉSZÜLETEK A MEDITÁCIÓHOZ

Gyakorlati teendők.

 1. Ülj kényelmesen, egyenes háttal, de nem feszült, vagy erőltetett helyzetben. Lazíts. Figyeld, hogy lélegzetvételed egyenletes és nyugodt.
 1. Segít, ha mindig ugyanazon a helyen meditálsz.
 1. Javasoljuk, hogy szabályos időszakokban, mintegy lO – 2O percig meditálj. Az öt percig tartó, rendszeresen végzett meditáció sokkal értékesebb, mint a rendszertelenül végzett 3O perc.
 1. Ha még nincsen meditációs tapasztalatod, várhatóan nehézségeid támadnak az összpontosításban. Állhatatosságra van szükség ahhoz, hogy elmédet minden esetben visszatereld az elvégzendő munkára, ha elkalandozna. A türelmes gyakorlás egyre növekvő képességet hoz magával.

A felöltendő lelki beállítottság

 1. Emlékezz rá, hogy törekvésedben jóakaratú emberek ezreivel osztozol.

2.   Tudatosítsd magadban, hogy elsősorban lélek vagy és mint lélek telepatikus úton kapcsolatban állsz az összes lélekkel.

 1. Emlékezz rá, hogy az energia a gondolatot követi.

4.   Emlékezz rá, hogy a meditáció az áhitatnak nem passzív, reflekszív formája, hanem az

elme pozitív, teremtő módon való használata, amely aktívan összekapcsolja a belső és külső világot.

5.Teremtő képzeletedet használd arra, hogy egynek lásd önmagad az emberiséggel és  

minden haladó szellemű, spirituális törekvéssel, melyek az emberiség jólétéért és a helyes emberi viszonyok kialakításáért fáradoznak.

 1. Ölts magadra bizalommal teli magatartást, tudva, hogy közvetítőként működsz a jóakarat energiájának irányításában.

…………………………………………………………………………………………………………………

JÓAKARAT MEDITÁCIÓ

Első szakasz.

l. Gondolatban kapcsolódj össze mindazokkal, akik a világ minden táján ezzel a Jóakarat Meditációs Csoporttal dolgoznak.

2. Elmélkedj a kapcsolatrendszerek tényén. Gondold végig, saját kapcsolataidat

–       a családodhoz

–       közösségedhez

–       nemzetedhez

–       a nemzetek közösségéhez

–       az Egy Emberiséghez, melynek része az összes faj és nemzet.

3. Használd az alábbi egyesítő mantrát:

Lélekben egyek vagyunk. Én is egy vagyok az emberiséggel.

A Szeretet és nem a gyűlölet útján járok,

Szolgálni akarok, nem pedig szolgálatot kívánni,

Gyógyítani, nem pedig sebet ejteni.

A fájdalom a fény és szeretet jutalmát tárja fel.

Lélek vezérelje a külső világot,

az életet és minden történését.

Nyíljék meg az a Szeretet,

Amely az idő eseményeinek mélyén rejtőzik.

Vezéreljen intuició és tisztánlátás,

Táruljon fel a bennefoglalt jövő,

A belső egység, nem pedig a külső ellentétek vezéreljenek

Uralkodjék a szeretet,

Hogy minden ember szerethessen.

      Második szakasz

l. Elmélkedj azon, hogy milyen a saját és az emberiség kapcsolata a Spirituális Hierarchiához–a Föld belső Kormányzatához.

2. Képzeld el, hogy a spirituális Hierarchia közepén állsz és elmerülsz Krisztus tudatosságában, Aki a Hierarchián belül a Szeretet Szíve.

3. Ezt a magas szintet fenntartva gondolataid kifele áradva, átölelik az emberiség minden olyan tagját, akiben a jóakarat energiája aktívan él.

 1. Csendben mondd el a megerősítést:

” A Szeretet központjában állok én.  

Ebbôl a középpontból haladok kifele én, a Lélek.

Ebből a középpontból munkálkodom én, a Szolgáló.

Az Isteni Szeretet áradjon szét szívemben, csoportomban és az egész világon. “

                      

Harmadik szakasz.

 1. Képzeljük  magunk elé, ahogy a a spirituális Hierarchiából kiáramló szeretetenergia a jóakaratú embereken keresztül az emberi szívekbe és elmékbe érkezik, feltölti  őket a jóakarat és szeretet erejével és harmónikus emberi viszonyokat teremt.
 2. Meditáljunk a jóakarat kiterjesztésének olyan lehetőségein, melyek helyes emberi viszonyokat teremtenek és helyreállítják a békét a Földön.
 3. Ismerjük fel, munkánk lényegét, amennyiben az a spirituális Hierarchia és az emberiség között átjárás biztosítása, aés általa a jóakarat energiája egyesíti az emberiség nagy családját, megoldja problémáit és begyógyítja minden nézeteltérés és szakadás okát.
 4. Gondolatban kapcsolódjunk össze a jóakaratú emberek csoportjával szerte a  világban és mondjuk el a Nagy Fohászt.  Mondjuk megfontoltan és az értelme vezérelte teljes elkötelezettséggel, miközben a Fohász hatékony energiáit az emberek felé sugárzzuk.

A NAGY FOHÁSZ

A Fényforrásból, amely Isten elméjében él

Áradjon fény az emberi elmékbe.

Szálljon világosság a Földre.

A Szeretetforrásából, amely Isten szívében él

Sugározzék szeretet az emberek szívébe.

Térjen vissza Krisztus a Földre.

A középpontból, ahol Isten Akaratát ismerik

Vezérelje cél a kis emberi akaratot.

Az a cél, amit a Mesterek ismernek és szolgálnak.

A középpont, melyet emberiségnek hívunk

A Fény és Szeretet Tervét teljesítse be,

S általa gonoszság lakának ajtaja záruljon le.

Fény, Szeretet és Erő állítsa helyre a Tervet e Földön.

OM                         OM                                    OM

A VILÁG JÓAKARAT CÉLKITŰZÉSE, hogy

–       ösztönzzük és bátorítsuk a világ jóakaratú embereit, hogy erőfeszítéseiket egyesítve teremtsenek helyes emberi viszonyokat a fajok, nemzetek és osztályok között, intelligens megértés és megfelelő kommunikáció által.

–       támogassa  a jóakaratú embereket világszerte, hogy tanulmányozhassák a

világ problémáit és hatékonyan működtetni tudják a jóakaratot, az együttműködést és a közös javak elosztását a világproblémák megoldása során.

–       együttműködjék olyan szervezetekkel, melyek a világ bármely pontján

önzetlenül és konstruktív módon fáradoznak a világ-egység, a stabilitás és a helyes emberi viszonyok kialakításán.

–       Fenntartson olyan információs szolgálat, mely révén az emberiség jólétéért

dolgozó csoportok és magánszemélyek napra kész információt kaphatnak az emberi élet fő területeinek aktuális eseményeiről.

–       Megjelentessen a jóakarattal kapcsolatos, a világ érdeklődésére számot tartó híreket, kiadványokat.

–   támogassa a jóakarat – az új civilizáció alapeszméje – létrejöttének számos idegen    nyelvű megjelentetését, továbbá újságokban, rádióban, televízióban, az interneten és egyéb médiákban információs anyag közlését

–  összeállítása a világ jóakaratú embereit tartalmazó címlistát.

– támogatása az Egyesült Nemzetek és Szakintézményei munkáját, ami legfőbb reménységünk az egyesült és békés világ megteremtésében.

Készítette és terjeszti:

                 VILÁG JÓAKARAT/WORLD GOODWILL

                 Suite 54, 3 Whitehall Cour

                 London SWl A 2EF, Egyesült Királyság

 …………..

                 120 Wall Street

                  24th Floor, New York, NY lOOO5

                  Amerikai Egyesült Államok,

 • Rue de Varambé (3é)

                 Case Postale 3l, 1211 Geneva 2O,  Svájc

…………..

Hét sugár Műhely

Ariadne Gaia Alapítvány

email: ariadnegaia@gmail.com

Forrás: http://www.lucistrust.org

Készítette: AGA-Hét Sugár csoport, 1997

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s