LÉLEK KON-FERENCIÁK

Az AGA 1989 óta számos kisebb és nagyobb rendezvény kezdeményezője, szervezője, azaz részt vesz és bekapcsolódik hasonló partnerszervezetek rendezvényeibe. Ezekről archív anyagainkban részletebben olvashat.  2015-től új erőre kapva, és vagy talán a kollektív szükséglet és nemzetünk és a világ lelke is erőteljesebben szólhat, így az AGA kiemelkedő programja a társadalmi gyógyulás, egészséges, szerves társadalom fejlődés a szakrális demokrácia kialakulásának megerősítése érdekében.

Ennek érdekében  évenként tartunk egy

I. WisdomWeavers – Lélekháló a szerető bölcsesség szövedékét szövi tudatunk finom és érzékeny szálaiból.
Tavasz köszöntő napok, melyet elsőként közösen bulgáriai barátainkkal és a bolgár spirituális hagyományt tisztelő közösséggel tartottunk, akik Beinsa Dounov tanítását élik és adják tovább. Egyik évben Bulgária, másik évben Magyaro. a házigazda. Idén itt voltunk, tőlünk Ruzsa Ágota Éva, ötletgazda volt a meghívott előadó.

II. A Jóakarat napja – Goddwill is Love in Action. Jóakarat a Szertérben öko-spirituális fesztivált, ami a nyári Napforduló közelébe eső Telhold időpontja.2016-ban Június 19-20-21.  A Hagyomány egyik iskolája, a 7 sugártan, melynek itthon hazai bevezetői és sokáig képviselői, Gill Wright itthoni támogatói voltunk. Ennek inspirációjára kialakult egy Goodwill magyar közösség is kapcsolódva a nemzetközi hálózathoz.
A 2. sugár szeretet-bölcsesség, a lélek erőtere, amely mikor él és erősen kisugárzik, akkor nem bír mást tenni, mint a közjó szolgálatában aktívan cselekedni.

III. Charon, a lélek vezető  október 22-24. 
Társadalmi megbékélés: Gyógyító dialógusok a magyar történelmi traumákból kilábaló új társadalom érdekében.
2016. Október 22. ez évben kiemelt nap. Ekkor köszöntjük lelki alapítónk, Wictor Charon, magyar bölcselő, jövőteremtő ezoterikus gondolkodó, zenész és írót halála 40. évfordulóján.  W.Charon, Szepes Mária testvérbátyja, így halál évfordulóján partnerünk a Szepes M. alapítvány és minden Charon barát.
E napota hazai spirituális, okkult kutató léleknek, és hagyatékának  tisztelegve a kutató elme, a lélekvezérelt tanítások és a szakrális demokrácia megalapozására szolgáló foglalkozások vezetik. A tudomány és a Hagyomány, a Lélek és a szellem. A Belső munka és a sötétedő, elmélyülést hozó elcsendesedés ideje.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IV. FényJel a szerTérben: Belépés a Teremtő Csendbe, pszichospirituális napok a téli Napfordulókor,
2016. december 21-22-23.
Az évet 
 zárjuk a Szepes Mária-Charon közösségben oly nagyon ismert karácsonyi misztériummal és a télbe burkolódzó teremtő csendre való felkészüléssel közösen a Szepes Mária alapítvánnyal.