Telihold meditáció – Kos

Az év összes teliholdjából három az, amelyik a legnagyobb spirituális fontossággal bír

  1. A Húsvéti fesztivál  – a kos teliholdja
  2. WESAK Fesztivál – a bika teliholdja
  3. A Jóakarat Fesztivál – az ikrek teliholdja

“Húsvéti Fesztiált” a Kos havában vasárnap, 2021. március 28-án 20:50-kor ünnepelhetjük. 

A Húsvéti fesztivála feltámadt Krisztus, minden ember tanítójának, a Spirituális Hierarchia fejének fesztiválja. Ő az isteni szeretet kifejeződése. Ez a tavasz első teliholdja és a nagy Nyugati és Keresztény Fesztivál, az újjászületés keresztény ünnepe.  

A Keresztrefeszítés és Feltámadás tanítása, hogy az alacsonyabb természetnek meg kell halnia, hogy a magasabb manifesztálódhasson, és az örök halhatatlan léleknek fel kell emelkednie az anyag sírjából. 

Vezérgondolat a KOS telihold meditációhoz: ” ELŐLÉPEK ÉS AZ ELME SÍKJÁRÓL URALKODOM.” 

Meditáljunk, imádkozzunk intenzíven ebben a teliholdas  időszakban, két nappal teliholdat megelőzően, – ma pénteken, és holnap szombaton – majd a napján – vasárnap – és a teliholdat követő két napban (hétfőn, kedden). Mondjuk el a Nagy Fohászt napkeltekor, délben, naplementekor és a telihold pontos idején, – azaz vasárnap 20:50-kor!) Tegyük ezt azzal a szándékkal, hogy megidézzük és erősítsük az emberiség tudatában az ebben az időszakban elérhető erős spirituális energiákat!  (LucisTrust Three Spiritual Festivals )  

A következő, a második nagy fesztivál, a WESZAKH ünnepe: a Bika teliholdban, 2021. április 28.

Jelenünk a múlt árnyéka – Közös munka egy Új Jelenért

Most már 6 éve foglalkozunk a társadalmi sebek-kollektív traumák kérdéskörével. Célunk enyhíteni a múlt terhén, segítő, gyógyító tereket biztosítani a sebek gyógyulásához és a hogy általa a múlt jelenünkbe integrálódjék. A jelen a teremtő tér, ha ez nem az egész és a teljesség, akkor vagy a múlt árnyaiülnek rajta vagy a jövő illúziói festék át az Itt és Most teljességét. Ez a szakadás, részekre bomlottság a társadalmi szövedék szerves fejlődését, átalakulását akadályozza. S közben “kihullunk az idő rostáján”.

2021. januárjától egy belső magcsoport dolgozik szellemi-lelki energiákkal, egy Megfigyelők, Tanúságtevők csoportja a meditáció terét biztosítja és meghívott érdeklődők és barátok segítségével a Tér Gyógyító energiáit mozgosítjuk a teljesség fele vezető úton.
Módszereink, a mély, átalakító dialógus, kutatakodás tudatunk mély rétegeibe, érzékelés a kollektív térben, rendszerállítások, hogy az inherens, belső rend életre kelhessen.

CSATLAKOZÁSRÓL, RÉSZVÉTELRŐL IDE KATTINTVA TUD TÖBBET OLVASNI.

Következő hétvégi nyílvános csoportunk: December 17. este és 18. egész nap
Rendszeres szombat reggeli meditációnk 8.00-8.30.

Részletekről és a visszajelzésekről itt lehet olvasni.

Telihold a Bakban,2020

A mi közösségünk rendszeres meditációjának minden hónapban kiemelt fókusza a telihold időszaka pár nappal előtte és utána.

Az idei évben a Bak teliholdja követi a nagyon fontosnak vélt Jupiter-Szaturnusz együttállást, amely a Vízöntőbe, a levegő jegybe lépve felerősíti a visszavonhatatlan és megállíthatalan Új Kor beköszöntét.

Erről itt az angolul tudók egy szép és világosságot hozó előadást halhatunk itt.

Az alapítványban is újjászülető és megújulást hozó energiákkal lépünk a Társadalmi sebek gyógyítása- a Nemzet lelkének, belső lényegi eszenciájának hangját felerősítő csoportmunkával és a Charon Intézetben elinduló új találkozási és foglalkozási lehetőségekkel.

A BAK kulcsmondata: „Eltölt az isteni fény, mégis hátat fordítok ennek a fénynek.”

“A Bakot két eltérő, egymással mégis kölcsönös kapcsolatban álló minőség jellemzi. Ez a jel egyrészt az anyagi világokba való legmélyebb bevonódást szimbolizálja és támogatja. Itt történik, hogy magát a lélek, a spirituális önvaló, a forma tökéletes rabságában, és Platón foglyaihoz hasonlóan az illúzió sötét barlangjában találja. Ám mindig jelen van annak a lehetősége, hogy saját láncait széttörje és spirituális megszabadulásra jusson. Ez a második sajátosság, vagy ajándék, melyet a Bak ruház az emberre. A forma keménnyé válása könnyűvé teszi annak szétzúzását. Amint azt széttörtük, a törmeléket is megdolgozva és hátrahagyva, láthatóvá válik a beavatás hegycsúcsa; a sikert az úton pedig azon akaratunk teszi lehetővé, hogy spirituális utazásunk újabb magaslataira jussunk.” (LucisTrust Capricorn_2020)

Búcsúztassuk ezt a globális kihívásokat, elengedést, rugalmasságot igénylő évet hittel és reménnyel a fényesebb jövőben.

Az újév első teliholdja a Vízöntő jegyében: 2021.január 28. 

Új-Korra ébredünk

CHARON KARÁCSONY-ÚJ EON-ba LÉPVE

2020. december 21. 17.30. online Karácsonyi ünneplésünk a Fény napján
Az együttlétünk első része, ami nem személyes és csoportos munka volt, ide kattintva megnézhető. Informális, baráti és közvetlen.

Az Új Eon emberének szatwikus tudataháromféle logika egyesített szemléletével rendelkezik.Ehhez járul az időkapcsolás és intenzitásreguláció folyamata, mely az egy érzékelési frekvenciák (korszakok) semmi földi tempóhoz , még a gondolat gyorsaságához sem hasonlítható polidimenzionális és szintetikus meglátást (gondolkodást) tesz lehetővé…. Ez a kerubi tudatállapot..a modern ember számára nehezen felfogható, , mert a jelenlegi emberi tudat korlátolt, és csak annak kozmikus öntudattá fejlesztése után lesz képes ezen magasabb funkciók átélésére úgy, hogy az emberi elme tájékozódni tudjon. Ennek az állapotnak a megközelítéséhez szükséges a részletekből való kiemelkedés, a zavaró, elcsökevényesítő definíciók mellőzése, hogy ezek ne gátolják a kreatív analógiák szabad kialakulását. ” W.Charon

Oly régóta oly sokan napjainkban is és a Hagyomány számos értelmezésében is vártak, várnak már arra, hogy minden együttálljon és mi, az emberi közösség képesek legyenünk egy magasabb színtű, barátságosabb, átlelkesültebb, őszintébb, átlásztóbb, harmónikusabb és éteribb minőségben együttműködő, megbékélő, a harcos fegyvereket lerakni képes, alkotó, kreatív, az életet a maga teljességében MEGÉLŐ társadalomban, Földanyával összhangban élni.

Most ismét kapunk egy esélyt, ha “hagyjuk a Fényt és változást önmagunkon átsugározni”, hogy változhassunk, hogy egy új fordulatot vehessünk és egymásnak áldás és szeretet forrásává válhassunk.

Hát, December 21-22. erre a világra nyít egy Új minőségű Fény kaput.

Ennek jele, Fény-jele a Jupiter-Szaturnusz együttállás, az adventi várakozás, amely most nem rohanással és bevásárlócsarnokokkal, hanem lecsendesedve befelenézézünk és a Karácsonyi Jászolban, Betlehemben, a “kenyér házában” megszülető Szeretet hívó, meghajlásra és odaadásra késztető erejét befogadhassuk.

AZOK AZ 50s ÉVEK

MEGHÍVÓ: Kollektív sebeink kollektív gyógyítása

Fókuszban az 50s évek-2020. NOVEMBER 3. 

Kedves érdeklődő barátunk!

Szeretettel hívunk a következő Történelmi sebeket gyógyító rendezvényünkre aktív résztvevőnek. 

1956. Októbere és novembere örömteli, fájdalmas és gyászos időszak volt hazánk, és benne sokunk személyes életében.
Az 1948-tól eluralkodó 7-10 év nagyon sok sebet ütött a nemzet önfenntartó, önszervező, életet kiáramoltató tereiben. Sőt, ha összeszőjük a legutóbbi állításunkkal, amely a trianoni tragédia okozta sebek oldásához igyekszik hozzájárulni, akkor fél évszázad folyamatos fájdalmairól beszélgetünk, melynek következményei ma is velünk élnek. Ez a nap a mély dialógusok és a rendszerállítások szálaiból szőjük. Teljes jelenlétet és részvételt igényel a megtervezett beszélgetési áramlás és állítások hullámzásában. 

És hogyan legyünk jelen? Ehhez érdemes elolvasni Rudolf Steinertől szármató idézetet, amely rácseng sok más forrásra is.

Két rendezvényünk van, erről ide kattintva lehet többet olvasni.

A COVID Ínséges idejében Kollektiv Sebek gyógyulását segítő programjaink az ONLine dialógusokra kell hogy szorítkozzanak. E téren fő kísérletünk, hogy egy elkötelezett és érett csapat segítségével rendszeres dialógusok és majdan mély állítások és csoport gyógyulások által hozzájáruljunk a nemezet egészséges lelkének felerösödéséhez, a környező népekkel közös feltáró beszélgetésekben történő gyógyuláshoz, és egy erős, együttműködésben és európai léptékben is partnerszíntű régió kiérlelődéséhez.

Awakening the Heart of Europe – Európa szívének felébresztése mindannyiunk boldogulására.

További infoért ide kérjük, hogy írjon: ariadnegaia@gmail.com

Női egyenlőség és Klíma megoldás

AGA 30

1990. januárjában jegyzeték be az alapítványunkat. Küldetése és kiemelkedő céljai még most is aktuálisak, sőt sokkal hangosabbak, mint akkor.
Emberi méltóság, női – feminine minőségek kiegynsúlyozott jelenléte a társadalom minden terén: vezetés, élelmiszer, család, munkahelyek, tanulás…
Ariadne fonala képes bennünket kivezetni a labirintusból, ahova bezártuk maginkat. Hősök, mint Thezeusz képes megvédeni-megharcolni-megölni az ellenséget, de Ariadne képes egyedül a labirintust=ami maga a komplex élettér, mellyel egyek és szerves részei vagyunk, megérteni és feloldani…

TRIANON 100-Kollektív sebek és a gyógyulás

0748_p1500_maxiAGA 30. júniusi események

2020 JÚNIUS – TRIANON 100

Beszámoló az eseményekről itt olvasható. 

download-1I. Beszélgessünk, őszintén, szívből – Trianon 100  online
Május 31. Vasárnap, 7h-9h – magyarul
Június 4. Csütörtök, 7h-9h – magyarul
Június 7. Vasárnap, 7h-9h – angolul is
ZOOM regisztráció ITT. 

Trianon-emlékmű,_MedgyesegyházaII. Trianon 100 – Rendszerállítás 
Június 4. 3h-6h – személyes kiscsoport

92211566_505161406821488_3313822531655303168_n

III. Trianon 100 – Világjóakarat online meditáció angol/magyar az Ikrek hava Teliholdkor
Június 5. este 8.30-9.00
Zoom Regisztráció itt. 

Az elmúlt 30 évben számos programmal igyekeztünk a magunk erejéből hozzájárulni egy új világ, együttérző, együttműködő és megbékélt világ kialakulásához.

1992-1993 Nemzetközi Közös Európa Ház részvételi konferencia – Ráckevén és majd La Vigne, Fro. együtt az Emissary International közösséggel
1996 -2018-ig Számos Duna Dialógus – Budapest
2006 – Történelmi traumáink rendszerállítás 1.

2015-2020 Történelmi traumák: Kollektív megbékélés, kiengesztelődés és gyógyulás
Nagycsoportos Gyógyító dialógusok, történelmi helyeken itthon és a környező országokban, velünk és meghívott vendégekkel, mint a Healing History két gazdájával, Gary Reiss és Bogna Szymkiewitz (PoP) és a kollektív traumák szakértőjével, Anngwyn St Just-tel (Rendszerállítás)

Mindezekről részletesebben itt lehet olvasni angolul és magyarul.

Húsvét, a nagy misztérium

AGA 30.  HÚSVÉT, a nagy misztérium
A beavatások útja, egyéni és kollektív szinteken.

Az alábbi programmal is alapítványunk fennállásának 30. évét köszöntjük.

 

Vasárnap: Feltámadás-újjászületés a ‘barlangból’, találkozás az éteri kapcsolódást és “látást” igénylő új jelenléttel és közös meditáció

Vasárnapi elmélkedésünk része lesz a jelenlegi állapotunk is. Figyelmünkkel a kereszthalál és a feltámadás körüli női energiák megerősödött jelenléte felé fordulunk. Vajon mit üzenhet ez nekünk most és itt?
A kereszt alatt is (Mária Magdolna, Mária és Márta) és a vasárnap hajnali feltámadáskor is Mária Magdolna és Mária vannak jelen utoljára és elsőre. 
Harmad napra feltámadott:  és ezt Jézus követői közül a nők, Mária és Mária Magdolna képes őt meglátni, felismerni… Sírhoz menvén a testet keresik, de a feltámadott Jézust találják: 
“de ne illess engem, mert nem mentem még fel az én Atyámhoz…..
Elméne Mária Magdolna hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Uratés hogy ezeket mondotta…” János XX. 17-18.

Most Húsvét Nagyhetében csütörtök-vasárnap reggel 7.30-9h között reggel, ha csatlakozol hozzánk, akkor az emberi tudat evolúcióját jelző egyéni és kollektiv beavatások 5 lépcsőjén haladunk végig Jézus életútját követve és általa megérthetjük azt a folyamatot, ami az emberiség és benne az egyén kibontakozásának útja.
Beszélgetünk, meditálunk és együtt leszünk. Kiindulópont Alice Bailey: Bethlehemtől Kálváriáig című könyve.

Az eseményt a Facebookon is meghirdettük

Csütörtök:
Az angyali kenyér Betlehemben, a kenyér-hús házában.-Születés a barlangban és keresztelés a Jordán vizében 
Pénteken:
Színeváltozás a Carmel hegyen – Kálvária a Koponyák hegyére – vissza a ‘barlangba’

Szombaton: Csend és meditáció és elmélkedés
Vasárnap: Feltámadás-újjászületés a ‘barlangból’, találkozás az éteri kapcsolódást és “látást” igénylő új jelenléttel és közös meditáció

Alapítóink már 30, sőt Wictor Charon már 60-70 évvel ezelőtt az ÚJ Eon bekösztjéről írt, s persze nem csak ő, hanem sokan mások is a szellemhagyományok, az Ősi Bölcsesség tanításaiban és az elmúlt évszázadban erősödő vallásokon átívelő spirituális és transzperszonális pszichológiai megközelítésekben is. Sőt a 60-s évektől lassan, araszolva ugyan, de a tudományok egy-egy képviselője is jelezte a Nagy Átváltozás közeledtét.
A Nagyhéten Április 8-n az év 12 teliholdas időszakából 3 kiemelkedő, energetikailag az emberiség útját legtisztábban inspiráló meditációs ünnepsorozat  kezdődik:
Április 8. Krisztus,
Május 7. Wesak (Buddha) és
Június 5. A jóakarat napja.

Gill Wright, metafizika tanító-gyógyító 30 évvel ezelőtt érkezett hozzánk és ezt a számunkra új szemléletet és tanítást hozta mindannyiunknak, akik nyitottak és befogadók voltak rá. Sokunk életét, hivatatását és jelenlétét a hétköznapjainkban változtatta meg ez a tanítás, ami konkrét formát a metafizika két éves képzésben, a Vibrációs gyógyászat két éves képzésben, majd Tanár képző kurzusban testesült meg. Gill azóta is kitartóan jár hozzánk tanítani és gyógyítani.

Gill üzenete, március 15-n a magyar csoportnak, közösségnek itt letölthető.

Az alábbi pár sort pedig egy barátunk továbbította:

Thomas Hübl üzenete, április 8.

This is a time when Love needs to run the show.
Eljött az idő, hogy életünk fókusza a Szeretet legyen.

Times of scarcity need to be met with generosity,
A szükösséget a nagylelküség kell felváltsa.

Times of fear with comfort,
A félelmet a megnyugtatás.

Times of uncertainty with presence.
A bizonytalanságot a Jelenlét.

When we care for those around us, we create a field of love. 
Amikor szeretteink és társainkért cselekszünk, róluk gondoskodunk, akkor a szeretet terét hozzuk létre.

Itt pedig angolul tudóknak László Ervin üzenete: 

És a lélek békéjéhez az alábbi dalokat ajánljuk sok szeretettel.

Dalok:
Slow down   https://www.youtube.com/watch?v=EFe84U__kt8
You raise me Up: https://www.youtube.com/watch?v=8Efu83qvOeA

Szeretettel várunk az alábbi linken.

Vezeti: Ruzsa Ágota Éva
Online zoom:
Bejelentkezés:
https://zoom.us/meeting/register/vJIvdO6orzwoFf8i6HN3qN3RuYZqJg_VQw
Hozzájárulás-adomány javaslat 500-1000ft/alkalom
Ariadne Gaia Alapítvány, Számlaszám: 16200106-11566841
Paypal: ariadnegaia@gmail.com

És ha ennek vége???

Vajon lehet-e vége, ha mi nem változunk?
Hisz már évtizedek, sőt évezredek óta tudjuk, hogy komoly átalakulások forgásában alakul, változik és bontakozik ki éeletünk, világunk személyes és planetáris szinten egyaránt.

De mintha az utolsó viláégést elfelejtettük volna. (1914-1945) és a traumák és fájdalom okozta fátyol tudatunkat elhomályosította volna, sőt egy vak és értelmetlen és pusztító fogyasztás, kétségbeesett mohóság és félelem vezérelte gazdaság és hatalom markaának szorításában éltünk volna.

Ezt a gazdasági buborékot, határtalan fogyasztást, felhalmozást a mi társadalmunk sem tudta megállítani. Sőt hazánk is beállt a sorba a rendszerváltást követően. Majd a 2000. évektől még erősebb felhalmozás, kétségbeesett gyarapodás és ezzel párhuzamosan hatványozott elszegényedés vwett urrá rajtunk.

Talán most megállunk és a haláltáncban új életre ébredünk.

Ennek már nagyon erős hangja volt hallható az utóbbi években a civil és a gazdasági körök perifériáján is. Végre hallható lett a média szánára is az, ami oly régen helyet kért magának.
Ariadne fonala a labirintusba tévedt emberiség számára. A labirintus mélyén pedig a mi minotauruszunk az ember-állat kinek vad éhsége kiapadhatatlan. E mohó éhség, ami most megtorpan.
Csend, szünet és új értékrend van kibontakozóban.
Ennek az új rendnek már eddig is sok-sok szószólója volt, az ökológia, a tudomnyos forradalom, a szellemi-spirituális és pszichológiai jelzések, a kollektiv tramuák oldását és gyógyulását segítő globális megmozdulások, ellenerők utcán és parlamentekben (bár épp ellenerőként voltak a leg hatékonytalanabbak), míg az új ökotudatos és lelki-szellemi, támogató közösségek száma megsokszorozódott, országos és összeurópai és planetáris összefogások erősösdtek.

… Én dolgozni akarok. Elegendő
harc, hogy a multat be kell vallani.
A Dunának, mely mult, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.
JA.

És
álljon itt még 3 tanács, üzenet és gondolat.

What if…Mi lenne, ha..angolul és magyarul
Fehér Sas, hopi indián üzenete, angolul és magyarul
Gill Wright, metafizika tanítónk üzenete, angolul és magyarul.

 

AGA 30

letöltés       AGA 1990-2020: 30 év. 

1989. kora őszén, Szepes Mária néni és Wictor Charon özvegye, Sínai Magdi nénivel közös ebéden beszélgettünk az alapítvány indításáról, céljáról és nevéről. Az Ariadne Gaia nevet meghallva Mária néni  – egy Charon előadásra utalva –  azonnal jelezte, hogy a labirintusból, az élet kaotikus, földi zavarából csak felfele, a lélek és szellem kibontása, majd földi megnyilatkoztatása révén van kijárat… ez a mi Ariadne fonalunk.

Emlékező, tisztelgő rendezvények az év során közösen számos, anno az AGA-ban “csíráztatott” és/vagy nevelgetett szervezetekkel közösen tartunk.  érdemes a honlapokat figyelni.
Az alábbi szervezetekkel közösen elindítjuk az Collegium ONLINE Danubius programot, amelynek célja három kiemelkedő területen az érintetteket segíteni, olyan dialógikus tanulási tereket teremteni, ahol a kölcsönös lelki és szellemi rezonancia által sikerül új megközelítésekkel és tudásokkal, épességekkel és gyakorlatokkal az Új Korba, a most kibontakozó, de egyelőre nagyon is vészterhes változásokkal induló társadalmi átalakulásban Charon ladikján átevezni a túlparta. A három kiemelt terület a

Új Tudományok – Ősi hagyományok találkozási pontjában összeérő szemléletek és praxis a gyógyítás – oktatás – vezetés területén.

Gyógyulás-Gyógyítás:

Magyar CoCounselling közösség idén nyáron tartja (online vagy személyesen) azt az évenkénti nemzetközi, európai találkozót, melyet először 1989-ben volt esélyünk nekünk megszervezni. S azóta is minden 5-évben nálunk a házigazdai szerep.

Tűzmadár alapítvány szakmai műhelye.  ahol az alapító, Rohánszky Magda előtt tisztelgünk, aki egyúttal 10 éven át 1990-2002-ig az AGA kuratóriumának tagja, egy ideig elnöke is volt.

Pszicho-spirituális fejlődés:

Az AGA fókuszált szervezeti egysége, a Charon Intézet, amely a mai új helyzetben  elsősorban nem W.Charon hagyatékának feldolgozására koncentrál, hanem a charoni Új Eonba történő átmenet segítőjeként “Charon ladikjába” hívja mindazokat, akik így akarnak embertársaiknak segíteni a kibontakozó új világba történő átkelésben. Egyéni fejlődés és az AGA másik önálló projektjben a collective gyógyulásra és az ősi bölcsességre irányul figyelmünk nagycsoportos kollektiv gyógyulási és teremtő folyamatokat segítő teremtő terek kialakításával. A Wisdomweavers közösség erősítése.

Oktatás – vezetés – facilitálás

SoL Hungary – SoL Intézet, majd a SoL Akadémia, amelyben az AGA-ban elindult dialógusok és tanuló szervezeti alapok öko-spirituális aspektusával ismertettük meg a hazai érdeklődőket a szervezeti (üzleti és oktatási) és társadalmi transzformáció új eszközeivel, módszertárával és szemléleti változásaival.

Kiemelt eszközként a személyes, belső tanítói-oktatói és vezetői kompetenciák fejlesztését tartjuk a legfontosabbnak a Mindfulness alapú rendszerpedagógia, rendszertudatos facilitálás és együttérző vezetés területén.
A SoL Hungary támogatásában, de önálló autonómiával működik a Magyar Facilitátorok Társasága: TérTeremtők közössége. 
Emellett voltak, nevelkedtek és inspirálódtak köreinkben sokan mások, akik az elmúlt 30 évben önálló, erős és autonóm szakemberekké vagy épp szervezetekké fejlődtek ki.  Örülünk sikereiknek és annak is, ha valami visszajelzéssel, programmal kapcsolódni akarnak az AGA 30.

Történetünk dióhéjban. 

1990-ben januárban hagyták jóvá az Ariadne Gaia Alapítványt, és ekkor már teljes intenzitással elkezdtük a munkát Ruzsa Ágota, társ-alapító és Rohánszky Magda, kuratóriumi társunk segítségével a Magda által felajánlott Szép utcában.
Talán néhányatok emlékszik is.

Bővebben…