TeliHold meditáció

Az évünk első teliholdját a BAK jegyében köszönthetjük kedden hajnali.00:51′-kor.

A BAK kulcsmondata: „Eltölt az isteni fény, mégis hátat fordítok ennek a fénynek.”

Az emberiségnek most globális problémákkal kell szembesülnie, nemcsak olyan elszigeteltekkel, melyek félretolhatók, a szőnyeg alá söpörhetők, és figyelmen kívül hagyhatók. A klímaváltozás, a pandémia, és a javak szétosztásának globális kiegyensúlyozatlansága kríziseket eredményez, melyben hatalmas néptömegek indulnak útra a romboló szegénységből menekülve.

A tanítvány, az Emberiség, a Bak krízisével szembesül, amint a Vízöntő energia növekvő erejére és a Hierarchia közelgő fizikai megjelenésére készül. Fontos választásokat kell hoznia és az ehhez szükséges politikai akaratot alkalmaznia. Az Emberiségnek a Küszöb Őrével és a Jelenlét Angyalával kell szembesülnie, melyek együtt teszik ki azt a komplex kettősséget, ami az emberi család…. ” (LucisTrust Capricorn_2022)

18-án, kedden  este 20:00 órakor tartjuk on-line közös telihold meditációnkatKapcsolódjunk!
A kapcsolódás elérhetőségéhez jelentjezz itt: ariadnegaia@gmail.com
A Meditáció általános forgatókönyve itt található: https://ariadnegaia.com/belso-utazas/meditacio-2/a-th-meditacio-forgatokonyve/

A következő, Vízöntő teliholdat 2022. február 16-án ünnepeljük. 

Telihold meditáció

Pénteken, délelőtt 10:00 órakor ünnepelhetjük a Skorpió Teliholdat!

A meditáció kulcsmondata, vezérgondolata:  “Harcos vagyok, és a csatából győztesen kerülök ki.”

Pénteken,  este, 8 órakor tartjuk on-line közös meditációnkat, a SKORPIÓ Telihold jegyében.
A kapcsolódás elérhetősége:

Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/9012956923
Meeting ID: 901 295 6923

 “A skorpió megtapasztalásainak egyik próbatétele a pénz próbatétele , a világban körülnézve  azt látjuk, hogy jelenleg az emberiség előtt álló nagy kihívások egyike a pénzhez való helyes viszonyulás. A pénz, természetesen , kapcsolódik az összes egyéb próbatételhez is, hiszen a pénz szexuális csábítást teremt, fizikai jólléttel kecsegtet, ugyanakkor félelem teremtője és hatalomforrás, másokban gyűlöletet ébreszt És a világban manapság tapasztalható sok szörnyűséget, mint a bűnözés,a kábítószerezés, a gengszter bandák erőszakoskodása,a kábítószer –kereskedelem és az összes többi, mind-mind a pénz táplálja.

Ezért tehát, ha az emberiség kezelni fogja majd a pénz problémáját hatalmas lépéseket tehet meg a helyes emberi kapcsolatok megteremtésében.”

www.lucistrust.org 2018.  )

Egyben erősítsük meditációnkkal a fél évvel ezelőtti, bika hava, WESZAKH ünnepének „tükröződő” energiáit! 

“…Vészakh ünnepekor az emberiség azon közös feladata, hogy együttes meditáció és fohász által a fény és szeretet energiáit behívja, nagy impulzust kaphat. A belső csend fenntartásával, fókuszált figyelemmel a résztvevők beleolvadhatnak ezen szellemi erő áramába, így teljesebben szolgálhatják az emberiség szükségletét…… Intenzív erőfeszítésünkkel együttműködhetünk, hogy fokozzuk az emberiség új és szintetizáló erőkre való érzékenységét, amely erők a Vészakh ünnepe során csoportos meditációs munkával szabadíthatóak fel és áramolhatnak be…”Reméljük, minél többen találkozunk PÉNTEK este hogy közösen erősítsük a FÉNYT és tudatosodást!

 A következő teliholdat 2021.december 19-én ünnepelhetjük, a  Nyilas jegyében!

Charon Karácsonyok, 2021. December 22.

Charon Intézet

Az eddigi hagyományoknak megfelelően idén is megtartjuk az Ezoterikus karácsonyunkat Wictor Charon és köre tiszteletére és önmagunk lelki töltekezése érdekében.

Charon halála idén volt 45 éve.

Igazi komoly évforduló. És emlékük még mindig inspirál, hat és mindannyiunkat elkötelezett szolgálatra tanít és hív.

Érdemes beírni a naptárba, hogy már most velünk lehess.

Online vagy/és személyesen. Ezt napjainkban tisztán előre nem tervezhetjük.

Tervezett program:

Fényjel műhelytalálkozó: Az Új Eon Központ bemutatása 15.30h-17.30h

Karácsonyi szertartás: Este 6h-8h

View original post

Telihold meditáció az Oroszlán jegyében

2. telihold: augusztus 22.

Ebben az évben  2x ünnepelhetjük az Oroszlán jegyében a teliholdat. (Első júli.24-én volt…)Most vasárnap, ,augusztus 22-én 14:02-kor  telik meg másodszor.

 Az oroszlán telihold vezérgondolata:  „Én vagyok Az, és Az vagyok én.”
Vasárnap este 20:00 órakor tartjuk ismét, közös on-line meditációnkat.
   

“Az Oroszlán kivételes kapcsolatban áll a naprendszerünk szívében lévő nappal. Az ezen az Ünnepen létrejött planetáris és rendszerszintű összehangolódás szív/lélek összehangolódás. Az emberiség szíve, a bolygó szíve – a spirituális Hierarchia – és a nap szíve hozzák létre azt a csatornát, amely a Szíriuszig nyúlik, mely a „beavatás nagy csillaga” az univerzumban. A Szíriusz különleges kapcsolatban áll bolygónkkal, a Földdel, és a Szíriuszon keresztül a szeretet tiszta energiája áramlik a szoláris központon át a planetáris szívbe.Ez az összehangolódás megidézi a Szeretet és Szabadság kozmikus princípiumait, melyek a Szíriuszon és az Oroszlán csillagképen keresztül áramlanak be tudatunkba. E két princípium egyre nagyobb befolyást gyakorol az emberi tudatra, ami az élet minden területére kihat. Annak a törekvésnek az eredményeképp, hogy ezekkel az energiákkal dolgozzunk és együttműködjünk a bolygó spirituális Hierarchiájával, a Szeretet elve egyre nagyobb mértékben manifesztálódik az emberiségben és az emberi élet egyre inkább megszabadul a materializmus béklyóiból, továbbá mindattól, ami hajlamos bebörtönözni az emberi szellemet.”   LucisTrust ‘Leo Fullmoon’_2013

I. telihold: Július 24.

Ebben az évben a Hold 2x telik meg az Oroszlán jegyében.

Először, most szombaton, július 24-én hajnalban, 04:37-kor , majd augusztus 22-én vasárnap.

Szombaton este 20:00 órakor tartjuk ismét, közös on-line meditációnkat. .  Erre a linkre kattintva tudtok csatlakozni:https://us02web.zoom.us/j/85250704890

Meeting ID: 852 5070 48 Time: Jul 24, 2021 08:00 PM 

 Az oroszlán telihold vezérgondolata:  „Én vagyok Az, és Az vagyok én.”..”Bizonytalan időket élünk, a változások idejét, egyéni, nemzeti, nemzetközi és bolygószinten egyaránt. Azonban ha hátralépünk, és a történelem széles távlatait nyitott elmével és szerető szívvel vizsgáljuk, nyilvánvalóvá válik, hogy a dolgok sosem maradtak hosszan nyugalmi állapotban – mindig a horizonton volt a változás, és ez most felgyorsult a jelenleg működő energiáknak és erőknek köszönhetően, amint azokra a Vízöntő befolyás rányomja bélyegét. A tudatosság szempontjából az emberiség kulcsfontosságú pont felé tart, amint az Oroszlán alapeszméjének értelmében a személyiség és a lélek egymáshoz
közelít. Noha még igen erős a magabiztosság és az önzés, ugyanakkor – számos helyi és bolygószintű, szolgálatra irányuló kezdeményezés révén – nagyfokú
önzetlenség is tapasztalható. A világ egészét tekintve láthatóvá válik az emberi tudatban felszínre törő lélek-érzékenység és csoportérzékenység bizonyossága,
amely annak az érzékenységnek a megkülönböztető sajátsága, amely az Oroszlán befolyásának hatására fejlődik ki….”
  (Lucis Trust _Festival of Leo Meditation Meeting_2019)

Az Oroszlán jegyében másodszor, 2021. augusztus 22-én vasárnap, kora délután telítődik a Hold újra.

TELIHOLD MEDITÁCIÓ A RÁK JEGYÉBEN

Csütörtökön,  június 24-én, 20:40-kor van a rák TELIHOLD !

 Vezérgondolat a Rák telihold meditációhoz:  „Fénnyel teli házat építek, és abban lakozom.”

Szerdán este 20:00 órakor Ismét lehetőség van a január óta havonta szerveződő közös on-line meditációra azoknak, akik velünk együtt haladnak a Hétsugártan és metafizika útján.  
A meditáció forgatókönyvét itt követhetitek. https://ariadnegaia.com/belso-utazas/meditacio-2/a-th-meditacio-forgatokonyve/

“A RÁK jegyben, meditációban, az energia az „új materializmus” építésére irányítható, mely úgy határozható meg, mint a bolygó anyagi erőforrásainak helyes használata és fejlesztése az egész emberiség jóléte és haladása érdekében. Fel kell szabadítani a lélek fényét és energiáját, és e cél felé kell fordítani.”

Várunk Benneteket szeretettel! 

A következő, az oroszlán telihold időpontja: 2021. július 24 szombat. 

Szép nyarat kívánunk!

Wesak/Vészák telihold

Április 27-én, kedden, hajnali 05:33-kor van a  Bika telihold,Vészák, ami a Három  nagy Spirituális Fesztiválból Buddha ünnepe.

“A Bika telehold idején ünnepelt Wesak Fesztiválról azt tartják, hogy az az év legnagyobb spirituális lehetősége. A buddhisták számára ez az ünnep a Buddha születését, megvilágosodását és halálát jelzi. A kortalan bölcsesség tanításában a Wesak élő eseményt jelent, azt az időpontot, amikor a Buddha nagy áldása az egész világra kiárad. Ez az áldás szokatlan élet- és spirituális stimulácót eredményez, amely szerte a világon élettel tölti föl a jóakaratú emberek törekvését.” (LucisTRust_2019)

 A Bika telihold kulcs mondata: ” LÁTOK ÉS AMIKOR A SZEM KINYÍLIK, MINDEN FÉNY!”

„..…a legerősebb a globális gondolatformákból az emberiség tudatában az, amit a wesak fesztiválból a spirituális aspiránsok és tanítványok építettek az évtizedek során.Ez egy folyamatban lévő kreatív munka, amelyben mindannyian részt vehetünk a fesztiválhoz kapcsolódó gazdag belső képek és jelentőségek átgondolt tükrözésével

Ebben a törekvésben a Bika csillagjegy csodálatos kulcsmondata segít bennünket:. : „Látok, és amikor a szem kinyílik minden Fény”. Ez a mondat maggondolatként használható annak érdekében, hogy az elmét a kontempláció magasabb fokára emeljük….

Jeremy Taylor „Az intellektustól az intuícióig” című könyvéből vett idézet szerint: “…átmenetet jelent ez az intenzív meditációból abba a kontemplációs állapotba, amely Isten csodáinak látványához vezet, amint az emberi lélek az isteni fény birodalmába lép”.” (Lucis Trust_2021)


Aktív csoportbeli részvételünkkel és a Vészakh-ünnep nyújtotta együttműködési lehetőséggel, közös – tudatos meditációkkal, a beáramló energiákkal, erősítsük a jelen világhelyzet “gyógyítását“,  a változást!

.Következő, a “Jóakarat Fesztivál” –  Ikrek telihold: 2021. május 26.

——————————————————-

“A Vészakh, Buddha nagy keleti ünnepe a legfőbb spirituális hatás napja. Nem csupán megemlékezés, hanem élő esemény, megszentelt szertartás, amely minden évben Buddha, Krisztus és az egyesült spirituális Hierarchia között zajlik, és áldásként árad bolygónkra. Ez a szertartás jelöli a spirituális év csúcspontját, és az egész emberiség törekvésének vitalizálását szolgálja. E napon a megvilágosodás erői, melyek Isten szívéből áradnak, beáramlanak az emberi tudatba.

Jelenleg a keresztény vallás, a buddhizmus és a hinduizmus is más-más spirituális eseményeket tart fontosnak, szent napjaik különböznek egymástól.

De egyre több eltérő hitű spirituális beállítottságú ember kezdi felismerni az azonos szent napok megtartásának fontosságát. Az erőfeszítés egysége erőteljes spirituális erőforrást és egyesült spirituális fohászt hoz létre, amely választ vált ki az evolúciónk mögött álló Lényekből.

Nagy változás és várakozás korában élünk. Világszerte sokan érzékelik, hogy közel a Világ Tanítójának visszatérése. A keresztény hit Krisztusnak nevezi, a Buddhisták Maitreya eljövetelét várják, a muszlimok Mahdi Imam-ért imádkoznak. Minden külső esemény mögött, védőpajzsként, megvilágosodott, fénnyel teli egyének csoportja áll, akiket spirituális Hierarchiának, Illuminatinak, Nagy Megvilágosultaknak vagy a Bölcsesség Mestereinek neveznek. Ez a csoport – az általunk emberi evolúcióként ismert nevezett állapoton túljutva – a fény és szeretet forrásaként áll, és inspirálja, stimulálja az emberi és a planetáris felemelkedést előmozdító erőfeszítéseket.

Vészakh ünnepekor az emberiség azon közös feladata, hogy együttes meditáció és fohász által a fény és szeretet energiáit behívja, nagy impulzust kaphat.

A belső csend fenntartásával, fókuszált figyelemmel a résztvevők beleolvadhatnak ezen szellemi erő áramába, így teljesebben szolgálhatják az emberiség szükségletét. A Vészakh Ünnep öt napos periódusa Bika teliholdkor a teliholdat megelőző két napból, az ünnep napjából és a két rákövetkező napból áll. A telihold pontos órája nagyon nagy jelentőségű, mert ekkor a nap és a föld közvetlen, akadálytalan összhangban állnak. Mintha nyitva lenne egy ajtó a spirituális Hierarchia és az emberiség között, ami a tudat oly mértékű tágulását teszi lehetővé, mint semmikor máskor az év során.”

Telihold meditáció – Kos

Az év összes teliholdjából három az, amelyik a legnagyobb spirituális fontossággal bír

  1. A Húsvéti fesztivál  – a kos teliholdja
  2. WESAK Fesztivál – a bika teliholdja
  3. A Jóakarat Fesztivál – az ikrek teliholdja

“Húsvéti Fesztiált” a Kos havában vasárnap, 2021. március 28-án 20:50-kor ünnepelhetjük. 

A Húsvéti fesztivála feltámadt Krisztus, minden ember tanítójának, a Spirituális Hierarchia fejének fesztiválja. Ő az isteni szeretet kifejeződése. Ez a tavasz első teliholdja és a nagy Nyugati és Keresztény Fesztivál, az újjászületés keresztény ünnepe.  

A Keresztrefeszítés és Feltámadás tanítása, hogy az alacsonyabb természetnek meg kell halnia, hogy a magasabb manifesztálódhasson, és az örök halhatatlan léleknek fel kell emelkednie az anyag sírjából. 

Vezérgondolat a KOS telihold meditációhoz: ” ELŐLÉPEK ÉS AZ ELME SÍKJÁRÓL URALKODOM.” 

Meditáljunk, imádkozzunk intenzíven ebben a teliholdas  időszakban, két nappal teliholdat megelőzően, – ma pénteken, és holnap szombaton – majd a napján – vasárnap – és a teliholdat követő két napban (hétfőn, kedden). Mondjuk el a Nagy Fohászt napkeltekor, délben, naplementekor és a telihold pontos idején, – azaz vasárnap 20:50-kor!) Tegyük ezt azzal a szándékkal, hogy megidézzük és erősítsük az emberiség tudatában az ebben az időszakban elérhető erős spirituális energiákat!  (LucisTrust Three Spiritual Festivals )  

A következő, a második nagy fesztivál, a WESZAKH ünnepe: a Bika teliholdban, 2021. április 28.

Jelenünk a múlt árnyéka – Közös munka egy Új Jelenért

Most már 6 éve foglalkozunk a társadalmi sebek-kollektív traumák kérdéskörével. Célunk enyhíteni a múlt terhén, segítő, gyógyító tereket biztosítani a sebek gyógyulásához és a hogy általa a múlt jelenünkbe integrálódjék. A jelen a teremtő tér, ha ez nem az egész és a teljesség, akkor vagy a múlt árnyaiülnek rajta vagy a jövő illúziói festék át az Itt és Most teljességét. Ez a szakadás, részekre bomlottság a társadalmi szövedék szerves fejlődését, átalakulását akadályozza. S közben “kihullunk az idő rostáján”.

2021. januárjától egy belső magcsoport dolgozik szellemi-lelki energiákkal, egy Megfigyelők, Tanúságtevők csoportja a meditáció terét biztosítja és meghívott érdeklődők és barátok segítségével a Tér Gyógyító energiáit mozgosítjuk a teljesség fele vezető úton.
Módszereink, a mély, átalakító dialógus, kutatakodás tudatunk mély rétegeibe, érzékelés a kollektív térben, rendszerállítások, hogy az inherens, belső rend életre kelhessen.

CSATLAKOZÁSRÓL, RÉSZVÉTELRŐL IDE KATTINTVA TUD TÖBBET OLVASNI.

Következő hétvégi nyílvános csoportunk: December 17. este és 18. egész nap
Rendszeres szombat reggeli meditációnk 8.00-8.30.

Részletekről és a visszajelzésekről itt lehet olvasni.

Telihold a Bakban,2020

A mi közösségünk rendszeres meditációjának minden hónapban kiemelt fókusza a telihold időszaka pár nappal előtte és utána.

Az idei évben a Bak teliholdja követi a nagyon fontosnak vélt Jupiter-Szaturnusz együttállást, amely a Vízöntőbe, a levegő jegybe lépve felerősíti a visszavonhatatlan és megállíthatalan Új Kor beköszöntét.

Erről itt az angolul tudók egy szép és világosságot hozó előadást halhatunk itt.

Az alapítványban is újjászülető és megújulást hozó energiákkal lépünk a Társadalmi sebek gyógyítása- a Nemzet lelkének, belső lényegi eszenciájának hangját felerősítő csoportmunkával és a Charon Intézetben elinduló új találkozási és foglalkozási lehetőségekkel.

A BAK kulcsmondata: „Eltölt az isteni fény, mégis hátat fordítok ennek a fénynek.”

“A Bakot két eltérő, egymással mégis kölcsönös kapcsolatban álló minőség jellemzi. Ez a jel egyrészt az anyagi világokba való legmélyebb bevonódást szimbolizálja és támogatja. Itt történik, hogy magát a lélek, a spirituális önvaló, a forma tökéletes rabságában, és Platón foglyaihoz hasonlóan az illúzió sötét barlangjában találja. Ám mindig jelen van annak a lehetősége, hogy saját láncait széttörje és spirituális megszabadulásra jusson. Ez a második sajátosság, vagy ajándék, melyet a Bak ruház az emberre. A forma keménnyé válása könnyűvé teszi annak szétzúzását. Amint azt széttörtük, a törmeléket is megdolgozva és hátrahagyva, láthatóvá válik a beavatás hegycsúcsa; a sikert az úton pedig azon akaratunk teszi lehetővé, hogy spirituális utazásunk újabb magaslataira jussunk.” (LucisTrust Capricorn_2020)

Búcsúztassuk ezt a globális kihívásokat, elengedést, rugalmasságot igénylő évet hittel és reménnyel a fényesebb jövőben.

Az újév első teliholdja a Vízöntő jegyében: 2021.január 28. 

Új-Korra ébredünk

CHARON KARÁCSONY-ÚJ EON-ba LÉPVE

2020. december 21. 17.30. online Karácsonyi ünneplésünk a Fény napján
Az együttlétünk első része, ami nem személyes és csoportos munka volt, ide kattintva megnézhető. Informális, baráti és közvetlen.

Az Új Eon emberének szatwikus tudataháromféle logika egyesített szemléletével rendelkezik.Ehhez járul az időkapcsolás és intenzitásreguláció folyamata, mely az egy érzékelési frekvenciák (korszakok) semmi földi tempóhoz , még a gondolat gyorsaságához sem hasonlítható polidimenzionális és szintetikus meglátást (gondolkodást) tesz lehetővé…. Ez a kerubi tudatállapot..a modern ember számára nehezen felfogható, , mert a jelenlegi emberi tudat korlátolt, és csak annak kozmikus öntudattá fejlesztése után lesz képes ezen magasabb funkciók átélésére úgy, hogy az emberi elme tájékozódni tudjon. Ennek az állapotnak a megközelítéséhez szükséges a részletekből való kiemelkedés, a zavaró, elcsökevényesítő definíciók mellőzése, hogy ezek ne gátolják a kreatív analógiák szabad kialakulását. ” W.Charon

Oly régóta oly sokan napjainkban is és a Hagyomány számos értelmezésében is vártak, várnak már arra, hogy minden együttálljon és mi, az emberi közösség képesek legyenünk egy magasabb színtű, barátságosabb, átlelkesültebb, őszintébb, átlásztóbb, harmónikusabb és éteribb minőségben együttműködő, megbékélő, a harcos fegyvereket lerakni képes, alkotó, kreatív, az életet a maga teljességében MEGÉLŐ társadalomban, Földanyával összhangban élni.

Most ismét kapunk egy esélyt, ha “hagyjuk a Fényt és változást önmagunkon átsugározni”, hogy változhassunk, hogy egy új fordulatot vehessünk és egymásnak áldás és szeretet forrásává válhassunk.

Hát, December 21-22. erre a világra nyít egy Új minőségű Fény kaput.

Ennek jele, Fény-jele a Jupiter-Szaturnusz együttállás, az adventi várakozás, amely most nem rohanással és bevásárlócsarnokokkal, hanem lecsendesedve befelenézézünk és a Karácsonyi Jászolban, Betlehemben, a “kenyér házában” megszülető Szeretet hívó, meghajlásra és odaadásra késztető erejét befogadhassuk.