Charon karácsony: A Cselekvő Spiritualitás

Wictor Charon és az Új Eon: Az Új Eon bennünk és velünk és általunk tud megszületni.

2022. december 22. du. 18h-20h.

Viktor Charon már 46 éve nincs velünk testi mivoltában. Charon emléke és energiája azonban még mindig inspirál, hat és mindannyiunkat elkötelezett szolgálatra tanít és hív. 
Mit jelent ez nekünk ITT és Most???
Viktor Charon és az Ezoterikus karácsonyok a múlt század sötét korszakában, az 50-s éveiben indultak és azóta is kitartó impulzusként szolgálják világunk kibontakozását.

December 22.  18h-20 h. Személyesen és online várunk programunkra.

Regisztráció: Előzetes BEJELENTKEZÉST kérünk ide kattintva: https://goo.gl/forms/smXfoxE8C62kL6T52

A részleteket ezt követően tudjuk megküldeni.

Előadások, beszélgetések a Hagyaték feldolgozás részletei, és tanítványok, Wictor Charon által ihletett személyes belső utak bemutatkozásai. 

V.Charon-Szepes M.-Sinai M. az 50-s évektől a 90-s évekig minden karácsonykor kisebb köröknek a Júlia és a Nagyajtai utcai lakásokban tartottak összejöveteleket.

Ebből szeretnénk kicsi ízelítőt adni személyes beszámolók, emlékezések, hangjáték által, miközben napjaink egy-egy kiemelkedő témáját járjuk körbe.

Az együttlétet – ha van rá energiátok – hazai finomságokkal gazdagíthatjátok és adományotokkal a Charon hagyaték feldolgozását segíthetitek.

……………………………………………………….

A vezérgondolatok felvezetését szabad elmélkedés, meditáció és személyes megosztások,  kérdés-feleletek fűszerezik a résztvevői jelenlét és közös gondolkodás keretében. Charo, és AABailey írásaiból meg-megosztunk részleteket, melyek napjainkra reflektálnak.

További érdeklődés: Ruzsa Ágota, viktorcharon@gmail.com.  Dén Erika, denerika75@gmail.com

Telihold meditáció

Pénteken, augusztus 12-én hajnali 03:36-kor ünnepelhetjük az Oroszlán teliholdat!.

 

 A meditáció vezérgondolata:  „Én vagyok Az, és Az vagyok én.”

Az közös on-line meditációnkat pénteken este 20:00 órakor. Várunk Benneteket szeretettel! 

“…….Elképzelhetjük, hogy a nap felkel a világszolgálók új csoportjának közepéből, hogy megkapja a kinyilatkoztatást, amelyen keresztül az „élet bőségesebben” felragyoghat, áldását árasztva az emberiségre, és minden tekintetet a szépség és a rend új látásmódja felé emelve. 

Az Oroszlán számára az új látásmód szerves része a „lélek fénye”, amely fokozatosan megvilágítja a kapcsolatok szélesebb körét, és eloszlatja az elkülönültség csillogását. Az Oroszlán a rögzített kereszt egyik fő pontja, amely a tanítványság jelképe, ahol a tanítvány a zuhogó és kiáramló erők középpontjában foglal helyet. A tanítványság rögzített keresztjére való áttérés válasz a Nap Szívére, a valóság megtapasztalásának és a szolgálatnak egy új módját hozva magával.”( Kivonat Luicis Trust Oroszlán Telehold konferencia beszédéből_2022.)

“Meditáljunk, imádkozzunk intenzíven a teliholdas  időszakban, két nappal teliholdat megelőzően, – szerdán és csütörtökön, – majd a napján pénteken – és a teliholdat követő két napban, szombaton és vasárnap. Mondjuk el a Nagy Fohászt napkeltekor, délben, naplementekor és a telihold pontos idején! Tegyük ezt azzal a szándékkal, hogy megidézzük és erősítsük az emberiség tudatában az ebben az időszakban elérhető erős spirituális energiákat!”  (LucisTrust Three Spiritual Festivals )  

A Szűz jegyében 2022. szeptember 10-én szombaton délelőtt telítődik a Hold.

TELIHOLD

Az év összes teliholdjából három bír a legnagyobb spirituális fontossággal:

  1. A Húsvéti fesztivál  – a kos teliholdja
  2. WESAK Fesztivál – a bika teliholdja
  3. A Krisztus és Jóakarat Fesztivál – az ikrek teliholdja

“Húsvéti Fesztiált” a Kos havában szombaton, 2022. április 16-án szombaton 20:58-kor ünnepelhetjük. 

On-line meditációnkatszombaton este 20:00 órakor tartjuk Kapcsolódjunk!A kapcsolódás elérhetősége:

https://us02web.zoom.us/j/81814570477
Meeting ID: 818 1457 0477

“A Húsvéti fesztivála feltámadt Krisztus, minden ember tanítójának, a Spirituális Hierarchia fejének fesztiválja. Ő az isteni szeretet kifejeződése. Ez a tavasz első teliholdja és a nagy Nyugati és Keresztény Fesztivál, az újjászületés keresztény ünnepe.  

“A Keresztrefeszítés és Feltámadás tanítása, hogy az alacsonyabb természetnek meg kell halnia, hogy a magasabb manifesztálódhasson, és az örök halhatatlan léleknek fel kell emelkednie az anyag sírjából.”

“Minden évben ezen ünnep során – minden embernek – lehetősége nyílik arra, hogy szívében megújítsa és helyreállítsa az életét. “ (Lucis Trust/

Vezérgondolat a KOS telihold meditációhoz: ” ELŐLÉPEK ÉS AZ ELME SÍKJÁRÓL URALKODOM.” Meditáljunk, imádkozzunk intenzíven ebben a teliholdas  időszakban, két nappal teliholdat megelőzően, – csütörtökön és pénteken, – majd a napján szombaton – és a teliholdat követő két napban, vasárnap és hétfőn. Mondjuk el a Nagy Fohászt napkeltekor, délben, naplementekor és a telihold pontos idején, – azaz szombaton, 20:58-kor! Tegyük ezt azzal a szándékkal, hogy megidézzük és erősítsük az emberiség tudatában az ebben az időszakban elérhető erős spirituális energiákat!  (LucisTrust Three Spiritual Festivals )  
A következő, a második nagy fesztivál, a WESZAKH ünnepe: a Bika telihold, 2022. május 16.

Szeretettel, a TH meditációs csoport

“Virrasztás” és meditáció a választás napján

Az elmúlt 12 hónapban egy kisebb, nagyobb csoport elkötelezett munkával azon dolgozott, hogy erősítse a nemzetet, népünket, hogy a kollektív sebeink gyógyuljanak, az egység újjászövődhessen és nyíljunk, befogadóvá válhassunk a Nemzet Lelke energiáira és képessé annak kisugárzására.

Erről itt kicsit többet lehet olvasni.

Vasárnap, Április 3-n reggel 6h-este 10h között óránkénti váltásban tartjuk a Fény-kört, amely a szeretet, bölcsesség és erő kisugárzása által szolgálja a nemzet egységét és kibontakozását.
Csatlakozz hozzánk lélekben és meditációddal.
A válazstás napja előtti héten minden este együtt és közösen meditálunk. Ennek szövege néha rövidebb, néha hosszabb, most ide a rövidebbet írjuk:

Nemzet lelke Választási meditáció  

Helyezkedjünk el kényelmesen, Vegyük fel meditációs testhelyzetünket.

Vegyünk néhány mély lélegzetet, és kövessük lélegzetünk útját.

Figyelmünket fordítsuk befelé, a belső lényegünk felé, a szív központunkba.

Minden kilégzéssel engedjük el mindazt, amire most nincs szükségünk.

Közösen, érkezzünk meg önmagunkba, belső csendünkbe

……

Ebben a csendben szeretetteljes fényünkkel, lélekként kapcsolódjunk egymáshoz, 

A legmagasabb és legfényesebb minőséget hívjuk elő egymásból, hogy a szeretetteli megértés és szellemiség kísérje meditációnkat. 

Összekapcsolódásunk szolgálja a magyar nemzet spirituális fejlődését,  nemzetünk kibontakozását.

………………………………..

Fejezzük ki hálánkat és erősítsük meg a csoportunk egységét.

Hálás vagyok, hogy ide születtem, és a magyar nemzet gyermeke vagyok.

Hálás vagyok a magyar nyelv teremtő gazdagságáért. mellyel a tiszta fény és szellem  sugárzását szolgálhatom.

Hálás vagyok, hogy csoportom tagjaként cselekvő értelmemmel segíthetem a szeretet áramlását és a magyar nemzet küldetésének beteljesülését itt és most a Földön – mindenek javára! 

Úgy legyen!

Figyeljünk a légzésünkre. Tartsuk a fókuszunkat a belégzés és kilégzés ritmusán. Tudatosan legyünk ebben a ritmusban.

Csoportos meditáció a nemzet lelke kiáradásáért

Egy kisebb csoportunk 2021. márciusa óta rendszeresen minden hétfőn közösen meditál a Nemzet lelkének behívásáért, hogy kiáradása és népünk felkészültsége találkozhassék és a magyarországi állapotok kiegyensúlyozását, békés fejlődését támogathassuk.

Szombati csoportunk, amely a Nemzet szövedéke – kollektiv sebek gyógyítása munkacsoport reggeli meditáció most nyitottá vált és a választásokig mindenkit szeretettel várunk az alábbi linken szombatonként reggel 7.30-kor.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpf-2rrjkuGNPabnuBTm_xAkiIc6JU3WG9

„Mikor a trauma integrálódik, a jövő teret kap a kibontakozáshoz.”   Thomas Hübl

TeliHold meditáció – Vízöntő

A Vízöntő havának teliholdját szerdán, február 16-án, 18:00-kor, ünnepelhetjük.

A meditáció kulcsmondata:  “Az élet vize vagyok, amely a szomjúhozóknak árad.”

“A vízöntő ünnepének meghatározó hatása arra ösztönzi az ember szellemi képességét, hogy szeresse és szolgálja embertársait, befogadóvá és együttérzővé váljon, és hogy saját erőforrásait szabadon és teljes mértékben megossza az általa elismert szükségletek kielégítése érdekében. Ilyen befolyásra nagy szükség van egy olyan világban, ahol az emberiség az önzés és az elkülönülés állapotába került. Hosszú távon semmi sem képes ellenállni a Vízöntő csillagképen átáramló erős energiáknak. Ezeket az energiákat a szeretet és bölcsesség második sugara, a harmónia konfliktusokon keresztül a negyedik sugár, és a hetedik, a rend és a szervezet sugara uralja, a szellemi energia anyagi formában történő rögzítéséhez. …….A Vízöntő tudatállapot, mint manapság mindent átható erő, változást ösztönöz az emberi faj egészének tudatában. …….A vízöntő által befolyásolt tanítvány életében minden tapasztalat középpontjában a csoportélet, a csoportjó és a csoportos szolgálat szépsége áll.” (LucisTrust_festivals/aquarius_2022)

TeliHold meditáció

Az évünk első teliholdját a BAK jegyében köszönthetjük kedden hajnali.00:51′-kor.

A BAK kulcsmondata: „Eltölt az isteni fény, mégis hátat fordítok ennek a fénynek.”

Az emberiségnek most globális problémákkal kell szembesülnie, nemcsak olyan elszigeteltekkel, melyek félretolhatók, a szőnyeg alá söpörhetők, és figyelmen kívül hagyhatók. A klímaváltozás, a pandémia, és a javak szétosztásának globális kiegyensúlyozatlansága kríziseket eredményez, melyben hatalmas néptömegek indulnak útra a romboló szegénységből menekülve.

A tanítvány, az Emberiség, a Bak krízisével szembesül, amint a Vízöntő energia növekvő erejére és a Hierarchia közelgő fizikai megjelenésére készül. Fontos választásokat kell hoznia és az ehhez szükséges politikai akaratot alkalmaznia. Az Emberiségnek a Küszöb Őrével és a Jelenlét Angyalával kell szembesülnie, melyek együtt teszik ki azt a komplex kettősséget, ami az emberi család…. ” (LucisTrust Capricorn_2022)

18-án, kedden  este 20:00 órakor tartjuk on-line közös telihold meditációnkatKapcsolódjunk!
A kapcsolódás elérhetőségéhez jelentjezz itt: ariadnegaia@gmail.com
A Meditáció általános forgatókönyve itt található: https://ariadnegaia.com/belso-utazas/meditacio-2/a-th-meditacio-forgatokonyve/

A következő, Vízöntő teliholdat 2022. február 16-án ünnepeljük. 

Telihold meditáció

Pénteken, délelőtt 10:00 órakor ünnepelhetjük a Skorpió Teliholdat!

A meditáció kulcsmondata, vezérgondolata:  “Harcos vagyok, és a csatából győztesen kerülök ki.”

Pénteken,  este, 8 órakor tartjuk on-line közös meditációnkat, a SKORPIÓ Telihold jegyében.
A kapcsolódás elérhetősége:

Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/9012956923
Meeting ID: 901 295 6923

 “A skorpió megtapasztalásainak egyik próbatétele a pénz próbatétele , a világban körülnézve  azt látjuk, hogy jelenleg az emberiség előtt álló nagy kihívások egyike a pénzhez való helyes viszonyulás. A pénz, természetesen , kapcsolódik az összes egyéb próbatételhez is, hiszen a pénz szexuális csábítást teremt, fizikai jólléttel kecsegtet, ugyanakkor félelem teremtője és hatalomforrás, másokban gyűlöletet ébreszt És a világban manapság tapasztalható sok szörnyűséget, mint a bűnözés,a kábítószerezés, a gengszter bandák erőszakoskodása,a kábítószer –kereskedelem és az összes többi, mind-mind a pénz táplálja.

Ezért tehát, ha az emberiség kezelni fogja majd a pénz problémáját hatalmas lépéseket tehet meg a helyes emberi kapcsolatok megteremtésében.”

www.lucistrust.org 2018.  )

Egyben erősítsük meditációnkkal a fél évvel ezelőtti, bika hava, WESZAKH ünnepének „tükröződő” energiáit! 

“…Vészakh ünnepekor az emberiség azon közös feladata, hogy együttes meditáció és fohász által a fény és szeretet energiáit behívja, nagy impulzust kaphat. A belső csend fenntartásával, fókuszált figyelemmel a résztvevők beleolvadhatnak ezen szellemi erő áramába, így teljesebben szolgálhatják az emberiség szükségletét…… Intenzív erőfeszítésünkkel együttműködhetünk, hogy fokozzuk az emberiség új és szintetizáló erőkre való érzékenységét, amely erők a Vészakh ünnepe során csoportos meditációs munkával szabadíthatóak fel és áramolhatnak be…”Reméljük, minél többen találkozunk PÉNTEK este hogy közösen erősítsük a FÉNYT és tudatosodást!

 A következő teliholdat 2021.december 19-én ünnepelhetjük, a  Nyilas jegyében!

Charon Karácsonyok, 2021. December 22.

Charon Intézet

Az eddigi hagyományoknak megfelelően idén is megtartjuk az Ezoterikus karácsonyunkat Wictor Charon és köre tiszteletére és önmagunk lelki töltekezése érdekében.

Charon halála idén volt 45 éve.

Igazi komoly évforduló. És emlékük még mindig inspirál, hat és mindannyiunkat elkötelezett szolgálatra tanít és hív.

Érdemes beírni a naptárba, hogy már most velünk lehess.

Online vagy/és személyesen. Ezt napjainkban tisztán előre nem tervezhetjük.

Tervezett program:

Fényjel műhelytalálkozó: Az Új Eon Központ bemutatása 15.30h-17.30h

Karácsonyi szertartás: Este 6h-8h

View original post

Telihold meditáció az Oroszlán jegyében

2. telihold: augusztus 22.

Ebben az évben  2x ünnepelhetjük az Oroszlán jegyében a teliholdat. (Első júli.24-én volt…)Most vasárnap, ,augusztus 22-én 14:02-kor  telik meg másodszor.

 Az oroszlán telihold vezérgondolata:  „Én vagyok Az, és Az vagyok én.”
Vasárnap este 20:00 órakor tartjuk ismét, közös on-line meditációnkat.
   

“Az Oroszlán kivételes kapcsolatban áll a naprendszerünk szívében lévő nappal. Az ezen az Ünnepen létrejött planetáris és rendszerszintű összehangolódás szív/lélek összehangolódás. Az emberiség szíve, a bolygó szíve – a spirituális Hierarchia – és a nap szíve hozzák létre azt a csatornát, amely a Szíriuszig nyúlik, mely a „beavatás nagy csillaga” az univerzumban. A Szíriusz különleges kapcsolatban áll bolygónkkal, a Földdel, és a Szíriuszon keresztül a szeretet tiszta energiája áramlik a szoláris központon át a planetáris szívbe.Ez az összehangolódás megidézi a Szeretet és Szabadság kozmikus princípiumait, melyek a Szíriuszon és az Oroszlán csillagképen keresztül áramlanak be tudatunkba. E két princípium egyre nagyobb befolyást gyakorol az emberi tudatra, ami az élet minden területére kihat. Annak a törekvésnek az eredményeképp, hogy ezekkel az energiákkal dolgozzunk és együttműködjünk a bolygó spirituális Hierarchiájával, a Szeretet elve egyre nagyobb mértékben manifesztálódik az emberiségben és az emberi élet egyre inkább megszabadul a materializmus béklyóiból, továbbá mindattól, ami hajlamos bebörtönözni az emberi szellemet.”   LucisTrust ‘Leo Fullmoon’_2013

I. telihold: Július 24.

Ebben az évben a Hold 2x telik meg az Oroszlán jegyében.

Először, most szombaton, július 24-én hajnalban, 04:37-kor , majd augusztus 22-én vasárnap.

Szombaton este 20:00 órakor tartjuk ismét, közös on-line meditációnkat. .  Erre a linkre kattintva tudtok csatlakozni:https://us02web.zoom.us/j/85250704890

Meeting ID: 852 5070 48 Time: Jul 24, 2021 08:00 PM 

 Az oroszlán telihold vezérgondolata:  „Én vagyok Az, és Az vagyok én.”..”Bizonytalan időket élünk, a változások idejét, egyéni, nemzeti, nemzetközi és bolygószinten egyaránt. Azonban ha hátralépünk, és a történelem széles távlatait nyitott elmével és szerető szívvel vizsgáljuk, nyilvánvalóvá válik, hogy a dolgok sosem maradtak hosszan nyugalmi állapotban – mindig a horizonton volt a változás, és ez most felgyorsult a jelenleg működő energiáknak és erőknek köszönhetően, amint azokra a Vízöntő befolyás rányomja bélyegét. A tudatosság szempontjából az emberiség kulcsfontosságú pont felé tart, amint az Oroszlán alapeszméjének értelmében a személyiség és a lélek egymáshoz
közelít. Noha még igen erős a magabiztosság és az önzés, ugyanakkor – számos helyi és bolygószintű, szolgálatra irányuló kezdeményezés révén – nagyfokú
önzetlenség is tapasztalható. A világ egészét tekintve láthatóvá válik az emberi tudatban felszínre törő lélek-érzékenység és csoportérzékenység bizonyossága,
amely annak az érzékenységnek a megkülönböztető sajátsága, amely az Oroszlán befolyásának hatására fejlődik ki….”
  (Lucis Trust _Festival of Leo Meditation Meeting_2019)

Az Oroszlán jegyében másodszor, 2021. augusztus 22-én vasárnap, kora délután telítődik a Hold újra.