Gyógyító társas tereink

1656108_10152190715656030_1055730174_n

Az AGA  image002.gif25 éves
jelenLét műhelyek és Korszakváltó dialógusok a 100+70+25 éves alkalmakból
évfordulója alkalmából programokat és rendezvényeket tartunk  2014/2015 évben. Megemlékezés-tisztelet és haladó szintézis, ahol az eddig alkalmazott, a hazai környezettel megismertetett és mostanra egységes, harmonikus egésszé kikerekedett módszerek – szertár – összhangjában belső, ön- és társ- és társ-ad-alom ismereti műhelyek révén számos találkozásra és továbblépésre lesz alkalom.
A kommunikáció lényege nem információ megosztás, hanem leginkább  és elsősorban az élő szervezetek viselkedése közötti harmónia megteremtése.
(H.Maturana, Nobel díjas kutató )

Korszakváltó dialógusok:  a társas teremtő jelenLét gyógyító terében.

image  Társadalmi átalakulás teremtő dialógusokkal   
   Március 29.  társ-szervezetekkel közösen
…Ez természetesen feltételezi, hogy legelőször saját demokráciánk legyen újra a kutatás és a teremtés, a teremtő dialógus, a közakarat és a felelősség színhelye, s ne partikuláris érdekek csatatere.”  Vaclav Havel beszéde a Stanford Egyetemen                                     

JelenLét műhely Kiképző  program 3 modulban

a csoport coco-zik
a csoport coco-zik

 I. Élő, éltető kommunikáció, ahol a test-lélek-szellem egymásra talál – 42 órás elmélyült tanulás- zárt csoport 12-16 fővel. Itt a co-counselling alapozó műhely módszertanát és kiegészítő asszertív és jelenlét módszertanokat tanulunk és egyben önmagunk mesterévé válunk.
 Végleges csoport: Áprilisban Húsvét péntekjén és szombatján indul és utána 6 szerda este, majd május utolsó hétvégéjén zárul és folytatódik érdeklődőknek a 2. modullal

Buddha képII. Korszakváltás – a 7 sugártan metafizika fényében
Metafizika napjaink gyógyító terében tanuló műhelyben      az első műhely módszertanával dolgunk elmélyülést és metafizikai megértést nyújtó keretekben..( hétvége és 4  szerda este)

528839_344629815611086_1714211034_nIII. Kvantum tér – Szintézis és Szinkronicitás, a jelenLét műhely III. ahol az alapok után ősszel folytatjuk az elmélyülést      szeptember – december között a személyes és csoportos módszertanok ismeretében és a 7 sugár spirituális pszichológia és az AGA 25  évben kialakult módszertanai mentén, azok kiváló mestereivel.


Havi alkalmak
                                                                 

1911710_669684429756792_1678019209_nSzerTér Gyógyító tér: Március 21. du. 4h – 20h. Budapest  

Nyitott kiscsoport havonta egyszer ad hoc csoport, benne családállítás és társas  teremtő figyelem, kicsi metafizika és mély dialógus.

Jelentkezés itt. érdeklődés: ariadnegaia@gmail.com   

Telehold meditáció
Március 16-án, vasárnap,
 18:11h ünnepelhetjük a Halak zodiákus jegyében a teliholdatA Halak kulcsmondata:  “”ELHAGYOM AZ ATYA HÁZÁT, ÉS VISSZAFORDULVA MEGVÁLTOK”
“A tanítvány számára a Halak kulcsmondata különösen hasznos maggondolat meditációhoz. Magában hordozza az involúció és az evolúció teljes folyamatát, amely során az életegység belép az anyagi tudatállapotba, amely annyira sűrű, hogy az inkarnálódott lélek veleszületett istensége hosszú időre szem elől tűnik. Fokozatosan, az anyagban való tapasztalás folyamata során az életaspektus újra éreztetni kezdi jelenlétét, és végül olyan erős vonzó hatást fejt ki a személyiség tudatára, hogy megszületik a döntés a “visszatérés ösvényére” lépésre, a “visszafordulásra” a Létezés forrása és eredete felé. A kulcsmondatban megjelenik a megváltás motívuma is. Az “Atya házába” való tudatos visszatérés az anyagi szubsztancia megtisztítását, megváltását szolgálja. Amint a lélek tudata átveszi az uralmat, az involúciós folyamat során alkalmassá vált testek szubsztanciáját annyira áthatja a spirituális fény és energia, hogy az egyén élete “megváltódik” a környezetében lévő más élet(egység)ek további befolyása alól. Így a Halak energiája késztető hatást fejt ki a manifesztáció céljának, a Megváltásnak a planetáris témájában.” (Lucis Trust)

A következő, a Húsvéti fesztivál, a Kos teliholdja, 2014. április 15-én kedden, 09:45h a “nagyhéten” lesz.

Vízöntő Dialógusok 2014

image Az én 25, meg 70, meg 100 évem

Vízöntő dialógus,


Meditáció, Családállítás 

A JelenLét Műhely nyitott foglalkozásai havonta egy alkalommal, ahol a a társadalmi-személyes és globális erőtér – szertér kölcsönhatásában találkozunk önmagunkkal. 2014-ben – országunk, ie. életünk szempontjából fontos évfordulókra építünk: 100 éve I. világháború, 70 év-magyar holokauszt  nyíltan és szabadon, 25 éve a ” rendszerváltásnak” , 15 éve a NATO tagság, 10 éve az EU tagság…és hol vagyok én mindezek között?                                                           

Február 22.                         bejelentkezés itt       

Vízöntő havának telihold meditációs kulcsmondata

“Az élet vize vagyok, amely a szomjúhozóknak árad.”

Meditáció és dialógus során egymáshoz kapcsolódásunk  erősítsük a fényt, a növekedő változást!
A következő teliholdat.  a Halak jegyében 2014. március 16án, vasárnap ünnepelhetjük.
Ennek a jegyében tartunk családállítással, mély dialógussal és meditációval összekötött közös teremtő teret.

2014-s alkalmainkat a hármas sorsforduló szellemében tartjuk havi rendszerességgel: 25-70-100  ( 1989, 1944, 2014.)
………………………………………………………………………………………………

MIÉRT?images…Ha jót és szépet, segítőt és támogatunk látunk, akkor is „…Sajnos semmit sem jelentenek a félelemmel és fájdalommal teli tudatnak, mert nem képes hinni benne már és újra és újra feltör benne a múlt.  …..Sajnos az emberi tudat művelését (pszichológia) régen tiltotta, később elhanyagolta a politikai vezetés. Most pedig itt állunk egy választás előtt, ami egy harc, és felhozza az összes eltemetett sérelmet, lefojtott dühöt, és burjánzik az agresszió. És a tehetetlenségből fakadó kétségbeesés. Remény azokban van, akik kiművelt emberfők és talán csillapítani tudnak ebből valamit. Úgy legyen!...”Kami, egy dialógus-coco-s társunk

Oraibi, Arizona Hopi Nation: ” You have been telling the people that this is the Eleventh Hour, now you must go back and tell the people that this is THE HOUR. And there are things to be considered… Where are you living? What are you doing? What are your relationships? Are you in right relation? Where is your water? Know your garden. It is time to speak your Truth. Create your community. Be good to each other. And do not look safe_imageoutside yourself for the leader.

Még miért?
”  A napjainkban megélt válság nem csak gazdasági  természetű, hanem az etika, spiritualitás és az emberiesség válsága. Győkér oka a közjó ellen elkövetett gaztett, az egyének és a hatalmi csoportok részéről egyaránt. Ezért kell a központosítást mind a profit, mind a nyerészkedés terén megszüntetni, és a személyt és a közjót a központba visszahelyezni.”  Pope Francis, Cagliari, Sardegna, 22/9/13

Then he clasped his hands together, smiled, and said, “This could be a good time! There is a river flowing now very fast. It is so great and swift that there are those who will be afraid. They will try to hold on to the shore. They will feel they are being torn apart and will suffer greatly. Know the river has its destination. The elders say we must let go of the shore, push off into the middle of the river, keep our eyes open, and our heads above the water. And I say, see who is in there with you and celebrate. 381748_388409067899827_533568406_nAt this time in history, we are to take nothing personally. Least of all, ourselves. For the moment that we do, our spiritual growth and journey comes to a halt. The time of the lone wolf is over. Gather yourselves! Banish the word struggle from your attitude and your vocabulary. All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.” www.deepgreenresistance.org,
……………………………………………………………………….
HOGYAN?
Az Art of Hosting-Tudatos Térteremtő dialógusok egy-egy módszere és a családállítás, és a mély dialógus és a telihold meditációk teremtő, megtartó terében a katarzist – oldást és átfordulást az odafigyelő, elfogadó és megértő JelenLétben elmondjuk és feltárjuk  és személyes felismeréseinket, meglátásainkat a teremtő társas figyelem éltető terében inspiráló és megújuló erőkkel és gondolatokkal gazdagítjuk.  
Ez itt a nemzedékek közötti dialógus helye az elmúlt 25 évnek szentelve.placehold1 Egyúttal betekintést is nyerhetünk az AoH módszertanába, amelynek ez az 1 nap az ízelítőjét adja. Segítők, TTD facilitátorok felajánlását örömmel fogadjuk. Hol a megújulás forrása, itt és most a mi Magyarországunkban? Milyen  személyes és közösségi erőforrások vezetnek át bennünket egy fenntartható és alkotókedvet és életörömöt biztosító jövőbe? Oly sokan beszélnek ebben az évben az elmúlt 100 és 70 és 25 évről? Vajon mi köti össze őket? Vajon tudunk és akarunk-e ezen változtatni? Vajon milyen belső személyes és közösségi tudatra kell átállnunk, hogy a következő 100, 70 és 25 év megváltozott, életet éltető és kibontakozást tápláló élet legyen? Sokan dolgozunk e kérdések kényszere alatt. Sokan éltük és éljük életünket 25-30 éve e szerető, cselekvő új tudati értékrendben. Hol tartunk? Meddig jutottunk? Merre megyünk?  E kérdések számos kapcsolati és cselekvő teret keltettek életre..  mi és gyermekeink és a köztes generációk párbeszéde, közös és elmélyült részvételen és inspiráló dialógusai talán a  közösségi teremtés erejében új lehetőségek fele nyitják bennünk a felismerés kapuit. E napot támogató társ-szervezetek és térteremtő facilitátorok alkotó és teremtő munkáját számos önkéntes felajánlással együtt tudjuk csak megvalósítani…
KIVEL?   VELED…