Fény és Árnyék: Charon karácsonyok

KARÁCSONY: A FÉNY SZÜLETÉSE
Wictor Charon és az Ezoterikus karácsonyok
December 22.  15h-19h
Helyszín: Budapest, Belváros
Regisztráció: 
A helyszűke miatt előzetes BEJELENTKEZÉST kérünk ide kattintva: https://goo.gl/forms/smXfoxE8C62kL6T52

 

Előadások, beszélgetések a Hagyaték feldolgozás részletei, és tanítványok, Wictor Charon által ihletett személyes bemutatkozásai. A program meghívott vendégei:

Ékes Ákos és Bedő Jenő, AMORC Rózsakeresztes Rend vezetői.
OROSZ KATALIN,
transzperszonális pszichológus, a Hagyomány és a mai, európai pszichológia mély ismerője. 
Ruzsa Ágota Éva,
Charon Intézet vezetője, a CHARON hagyaték gondozója
Dén Erika,
Charon Intézet munkatárs
Pelle János, Lelkek iránytűje könyv szerzője

3-5h Program tervezete:

Nyitó gondolatok – RÁÉ
A Charon hagyaték tanúsága és a szellemi közösség

AMORC szervezet 
Wictor Charon és az AMORC
 ,
AMORC, tradíció a XXI. század embere számára

Pelle János: Lelkek iránytűje könyvbemutatója, amiben feldolgozta a hazai szellemtudományok 4 iranyzatat az 1944-ig.

Orosz Katalin: Tudomány és hagyomány- Fény és Árnyék a pszichológia és a szellemtudományok tükrében

5-7h. Charon karácsony

V.Charon-Szepes M.-Sinai M. az 50-s évektől a 90-s évekig minden karácsonykor kisebb köröknek a Júlia és a Nagyajtai utcai lakásokban tartottak.

Ebből szeretnénk kicsi ízelítőt adni szemelyes beszamolók, emlékezések, hangjáték.

Charon Intézet-Ruzsa Ágota Éva Záró gondolatok

Bethlehemtől Jeruzsálemig

Az együttlétet – ha van rá energiátok – hazai finomságokkal gazdagíthatjátok és adományotokkal a Charon hagyaték feldolgozását segíthetitek.

……………………………………………………….

Az gondolatok felvezeteset szabad elmélkedés, rövid telihold meditáció és személyes megosztások,  kérdés-feleletek fűszerezik a résztvevői jelenlét és közös gondolkodás keretében.

Az AMORC nemzetközi szervezetnek Charon a háború utáni években, a besötétedés és bezárulás kora előtt, alkotó tagja volt.

Írásaiból Rosicrucian-Digest-December-1947 egyet el is lehet olvasni.

További érdeklődés:
Ruzsa Ágota, ariadnegaia@gmail.com
Dén Erika, denerika75@gmail.com

Telehold – Oroszlán hava

Hétfőn, augusztus 7-én este 20:13 ünnepeljük az Oroszlán teliholdat a
Vízöntő zodiákus jegyében.

A meditáció vezérgondolata:  „Én vagyok Az, és Az vagyok én.”

OROSZLÁN telihold: „Az Oroszlán kivételes kapcsolatban áll a naprendszerünk
szívében lévő nappal. Az ezen az Ünnepen létrejött planetáris és
rendszerszintű összehangolódás szív/lélek összehangolódás. Az emberiség
szíve, a bolygó szíve – a spirituális Hierarchia – és a nap szíve hozzák
létre azt a csatornát, amely a Szíriuszig nyúlik, mely a „beavatás nagy
csillaga” az univerzumban. A Szíriusz különleges kapcsolatban áll
bolygónkkal, a Földdel, és a Szíriuszon keresztül a szeretet tiszta
energiája áramlik a szoláris központon át a planetáris szívbe. Ez az
összehangolódás megidézi a Szeretet és Szabadság kozmikus princípiumait,
melyek a Szíriuszon és az Oroszlán csillagképen keresztül áramlanak be
tudatunkba. E két princípium egyre nagyobb befolyást gyakorol az emberi
tudatra, ami az élet minden területére kihat. Annak a törekvésnek az
eredményeképp, hogy ezekkel az energiákkal dolgozzunk és együttműködjünk a
bolygó spirituális Hierarchiájával, a Szeretet elve egyre nagyobb mértékben
manifesztálódik az emberiségben és az emberi élet egyre inkább megszabadul a
materializmus béklyóiból, továbbá mindattól, ami hajlamos bebörtönözni az
emberi szellemet.”  (Lucis Trust)
https://www.lucistrust.org/resources/festivals/leo

MIÉRT TELIHOLDKOR? és Hogyan meditáljunk?

Ehhez kattints ide a linkre. 

 

Ezen a linken pedig szintén ehhez kapcsolódik egy rövidfilm arról, hogy milyen építő energiákat
mozgathatunk a telihold 5 napos periódusában.

A Szűz jegyében 2017. szeptember 06-án szerdán reggel telítődik újra.

 

Belső munka és TH meditáció   

12814029_10154036775515742_2213975625429583211_n“Húsvéti Telihold Fesztivál”a Kos havában kezdődik, amit 2016-ban március 23-án 13:02  órakor ünnepelhetünk.
Ez a nap a három nagy telihold-periódus első ünnepe, a tavasz első teliholdja és a nagy Nyugati és Keresztény Fesztivál.

Vezérgondolat a KOS telihold meditációhoz:

” ELŐLÉPEK ÉS AZ ELME SÍKJÁRÓL URALKODOM.”

AGA-SzerTér programok
I. CoCounselling csoport tagoknak
Nagycsütörtökön az elmúlás, az újjászületés és a beavatás misztériumával dolgozunk coco-s módszerekkel.

II. SzerTér program:
Családállítás és a húsvét misztériuma, mindful dialógus,
Nagypénteken du.3-9h.
Jelentkezés: http://goo.gl/forms/sksTjgZIYX

Sokan tudjuk és érezzük, hogy a húsvéti készülődés nem csupán a sonka és hímes tojás, csoki nyuszi és locsolkodás előkészülete, hanem tavaszi nagytakarítás, hogy amennyire csak lehet, ne a “tükör által homályosan” állapotában éljük és kezdjük az életet…A Húsvét misztériuma a jászoltól a keresztig majd a pünkösdi megnyílásig a Tibeti tanításainak- a 7 sugár metafizika-tükrében izgalmas elmélkedésre és elmélyülésre ad lehetőséget és a családállítás belső erőtere, a mindful jelenlét és teremtő tudatunk tere a gyógyulás és átalakulás lehetőségét biztosítja mindenkinek, aki a belső utat járva akar evilági megújulást, új kezdetet.

Sok szeretettel várunk.

Részletek:
Állítóknak 8.000 ft, résztvevőknek-segítőknek 3.000 ft...
Várunk szeretettel a délelelőtt és/vagy a délutáni-esti programon.
Hely: ÖkoTér-SzerTér, Remeteszőlős
A foglalkozást tartja: Ruzsa Ágota, tanár, térteremtő szercoach-konzultáns és családállító.
Jelentkezés: http://goo.gl/forms/sksTjgZIYX

triangles_small_mediumGondolatok Telihold meditációhoz.

“A Kos az Akarat vagy Erő Egyes Sugarának energiáját közvetíti, azt az erőt, amely lehet pusztító, de építő, kreatív, tisztító jellegű is, attól függően, hogy milyen hordozóval kerül kapcsolatba. Tűzjegy, a tiszta, elektromos tűz szállítója naprendszerünkbe. Ez a tűz táplálja és tartja fenn a hőt – eléget, elpusztít minden korlátot, mind az egyénieket, mind a világ egészén belülieket. A Kosban a “tapasztalás dzsungelei felgyulladnak, feloldódnak a lángokban és az Út tisztán áll, létrejön az akadálymentes intuíció, látás.” A tűz a nagy szabadító, eltávolítja az akadályokat, és világra hozza az igazságot. A Kos a tűz eszközével “összeolvasztja a kezdetet és a véget, egybeolvasztja az ellentétpárokat, megszünteti az időt és teret.” 

A Húsvét, az újjászületés nagy keresztény ünnepe, egybeesik a Kos időszakkal. A Keresztrefeszítés tapasztalása a“bőséges élet” valóságát hivatott bemutatni, nem a halálra való összpontosítást, amely az egyház interpretációjának jellemzője. Az ünnep újkori értelmezésének alapgondolata a feltámadásról szól. Egy új királyság megjelenését szimbolizálja a Földön, ahol mindenki megszabadul a haláltól és felszabadul az anyag keresztje alól. Krisztus azért jött el, hogy megmutassa számunkra az “üdvözült élet” természetét, a mindenkiben jelenlévő örökkévaló én, önvaló minőségét. A Keresztre feszítés és Feltámadás tanítása, hogy az alacsonyabb természetnek meg kell halnia, hogy a magasabb manifesztálódhasson, és az örök halhatatlan léleknek fel kell emelkednie az anyag sírjából.

Minden évben ezen ünnep során – minden embernek – lehetősége nyílik arra, hogy szívében megújítsa és helyreállítsa az életet. “Előlépek és az elme síkjáról uralkodom.” Alkalmazzuk a Kos kulcsmondatát mindennapi életünkre, engedjük, hogy a lelkünk teremtette gondolatok eljussanak az emberiséghez, és bátorítsák azt.” (Lucis Trust/ Jóakarat MI-TI-ÉN Alapítvány)

A következő, a Bika telihold, a második nagy fesztivál, a WÉSZAKH ünnepe: 2016. április 22. 06:25h.

2015. Januári Telehold Meditáció

images (6) Az év első teliholdját a BAK jegyében köszönthetjük:  2015. január 05. 05:54h
Telihold meditáció a Hét sugár metafizika tanításában

 A BAK kulcsmondata: „Eltölt az isteni fény, mégis hátat fordítok ennek a fénynek.”

„…A Bak őrzi a lélek titkát, a rejtett dicsőség titkát, mely a tanítvány előtt a harmadik beavatás csúcsán mutatkozik meg, amikor a lélek a személyiséget annak legmagasabb fokán átalakítja. Ez a reveláció azonban csak erőfeszítés eredményeképp tud megvalósulni. Az embernek képesnek kell lennie felülemelkedni személyisége korlátain, és a nehézségekkel, akadályokkal dacolva kitartani a felfelé vezető úton. Nincs könnyebb vagy rövidebb út, hogy felszabadítsa magát önzésének és elkülönülésének személyes korlátai alól. Hosszú, fájdalmas folyamat ez, és saját tapasztalataink alapján tanuljuk meg, hogy az önfegyelem, önkontroll és az ön-feláldozás alkotják a tanítványság alappilléreit.

Csak erre az alapra tud felépülni és továbbfejlődni egy szeretetteljes, felelős, a lélek értékeit tükröző élet. A tudatosság növekedése válik a beavatás útjává – a hegytető, a mennyei fény felé vezető úttá. Ez az égi fény a lelket igazi Énként, a Tervet a tanítványság felelősségeként, a bolygó spirituális Hierarchiáját pedig a szeretet központjaként fedi fel, ahová a beavatás belépést enged az elfogadott tanítvány számra. Ezért a Bak a beavatás kiemelkedő jegye.

Alkalmazzuk a Bak kulcsmondatát mindennapi életünkre, engedjük, hogy lelkünk gondolatai eljussanak az emberiséghez, és bátorítsák azt.” Forrás: Lucist Trust, www.lucistrust.org
Fordítás: JÓAKARAT KÖZ-PONT – MI-TI-ÉN Alapítvány, 2012.

 

              A NAGY FOHÁSZ

 

A Fényforrásból, amely Isten elméjében él

Áradjon fény az emberi elmékbe.

Szálljon Világosság a Földre.

 

A Szeretetforrásból, amely Isten szívében él

Sugározzon szeretet az emberek szívébe.

Térjen vissza Krisztus a Földre.

 

A középpontból, ahol Isten Akaratát ismerik,

Vezérelje cél a kis emberi akaratot,

Az a cél, amit a Mesterek ismernek és szolgálnak.

 

A középpontból, melyet emberiségnek hívunk

A Fény és Szeretet Terve teljesedjék be,

S általa gonoszság lakának ajtaja záruljon le.

 

Fény, Szeretet és Erő  állítsa helyre a Tervet a Földön.

 

OM                        OM                        OM

Telihold a vízöntő jegyében: 2015. február 4. 00:10h!

A Fény és Szeretet találkozása

20121202105249-8d40e705-thSzeretettel hívunk minden érdeklődőt, aki így Karácsony és a Fény születése előtt a hazai cocosokkal, az AGA korábbi résztvevőivel, a SzerTér Műhely tagjaival közösen szeretne felkészülni a belső csend, a teremtő figyelem, és a szeretet terében az ünnepekre. Ez egy olyan közösségi tér, ahol biztonsággal és teljes szabadságban áldozhatod figyelmedet a belső munkára.

Időpontok:

528839_344629815611086_1714211034_nDecember 20. A Fény születése. 16h-21h, Budapest
Válogatás, előadás és személyes egyéni, páros és csoportos munka
Az Ariadne Gaia alapítvánnyal – az AGA 25 éves évfordulója alkalmából,
Az alapítvány alapítói ( Ruzsa Ágota meghívására, Szepes Mária írónő és testvére, W.Charon özvegye, Sínai Magdolna) 1989 őszén elhatározták, hogy a hagyomány és az ezotéria berkeiben örzött tudás 20-21.századi tudásával megújulva kell, hogy eljusson az érdeklődőkhöz. Ez az ősi alapok új köntösben vált az alapítvány fő tevékenységévé. Ahol a Fény, az Erő, a Szeretet hármas egysége, az Akarat, a Szerető Bölcsesség és a Cselekvő Intelligencia harmónikusan kiegészíti egymást tetteink egyéni és közösségi tereiben.  Ez komoly és elkötelezett szándékot, szolgálatot és tetterőt igényel. Folyamatos reflexiót, belső pszicho-spirituális elmélyülést és felelős életet öko-spirituális tereinkben.

A Betlehemtől Jeruzsálemig ( A.A.Bailey) és a Rákóczi úti karácsonyok ( Wictor Charon) két olyan írás, amely mentén ezt a két napot közös elmélkedésben és ismerkedésben töltjük azokkal, akik erre igényt tartanak. 


o-TEMPLE-CAVE-THAILAND-900December 13.  Családállítás a SzerTérben
S
zeretettel várunk nem cocos-, de a coco iránt is érdeklődő társakat. Itt a teremtő figyelem, és a családállítás egész napos műhelyében, némi 7 sugár metafizikai ismeretek (ami az ünnepekre vonatkozik. Betlehemtől Jeruzsálemig címmel) megosztásával gazdagítva.
1013756_530786686986718_144930408_nDecember 14. A CoCo megtartó ereje, 
Coco-sok találkozója és belső műhelye

Érdeklődés: 
Ruzsa Ágota, ruzsa.agota@gmail.com
Bolla Anita, bollaanita@yahoo.com

Vízöntő Dialógusok 2014

image Az én 25, meg 70, meg 100 évem

Vízöntő dialógus,


Meditáció, Családállítás 

A JelenLét Műhely nyitott foglalkozásai havonta egy alkalommal, ahol a a társadalmi-személyes és globális erőtér – szertér kölcsönhatásában találkozunk önmagunkkal. 2014-ben – országunk, ie. életünk szempontjából fontos évfordulókra építünk: 100 éve I. világháború, 70 év-magyar holokauszt  nyíltan és szabadon, 25 éve a ” rendszerváltásnak” , 15 éve a NATO tagság, 10 éve az EU tagság…és hol vagyok én mindezek között?                                                           

Február 22.                         bejelentkezés itt       

Vízöntő havának telihold meditációs kulcsmondata

“Az élet vize vagyok, amely a szomjúhozóknak árad.”

Meditáció és dialógus során egymáshoz kapcsolódásunk  erősítsük a fényt, a növekedő változást!
A következő teliholdat.  a Halak jegyében 2014. március 16án, vasárnap ünnepelhetjük.
Ennek a jegyében tartunk családállítással, mély dialógussal és meditációval összekötött közös teremtő teret.

2014-s alkalmainkat a hármas sorsforduló szellemében tartjuk havi rendszerességgel: 25-70-100  ( 1989, 1944, 2014.)
………………………………………………………………………………………………

MIÉRT?images…Ha jót és szépet, segítőt és támogatunk látunk, akkor is „…Sajnos semmit sem jelentenek a félelemmel és fájdalommal teli tudatnak, mert nem képes hinni benne már és újra és újra feltör benne a múlt.  …..Sajnos az emberi tudat művelését (pszichológia) régen tiltotta, később elhanyagolta a politikai vezetés. Most pedig itt állunk egy választás előtt, ami egy harc, és felhozza az összes eltemetett sérelmet, lefojtott dühöt, és burjánzik az agresszió. És a tehetetlenségből fakadó kétségbeesés. Remény azokban van, akik kiművelt emberfők és talán csillapítani tudnak ebből valamit. Úgy legyen!...”Kami, egy dialógus-coco-s társunk

Oraibi, Arizona Hopi Nation: ” You have been telling the people that this is the Eleventh Hour, now you must go back and tell the people that this is THE HOUR. And there are things to be considered… Where are you living? What are you doing? What are your relationships? Are you in right relation? Where is your water? Know your garden. It is time to speak your Truth. Create your community. Be good to each other. And do not look safe_imageoutside yourself for the leader.

Még miért?
”  A napjainkban megélt válság nem csak gazdasági  természetű, hanem az etika, spiritualitás és az emberiesség válsága. Győkér oka a közjó ellen elkövetett gaztett, az egyének és a hatalmi csoportok részéről egyaránt. Ezért kell a központosítást mind a profit, mind a nyerészkedés terén megszüntetni, és a személyt és a közjót a központba visszahelyezni.”  Pope Francis, Cagliari, Sardegna, 22/9/13

Then he clasped his hands together, smiled, and said, “This could be a good time! There is a river flowing now very fast. It is so great and swift that there are those who will be afraid. They will try to hold on to the shore. They will feel they are being torn apart and will suffer greatly. Know the river has its destination. The elders say we must let go of the shore, push off into the middle of the river, keep our eyes open, and our heads above the water. And I say, see who is in there with you and celebrate. 381748_388409067899827_533568406_nAt this time in history, we are to take nothing personally. Least of all, ourselves. For the moment that we do, our spiritual growth and journey comes to a halt. The time of the lone wolf is over. Gather yourselves! Banish the word struggle from your attitude and your vocabulary. All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.” www.deepgreenresistance.org,
……………………………………………………………………….
HOGYAN?
Az Art of Hosting-Tudatos Térteremtő dialógusok egy-egy módszere és a családállítás, és a mély dialógus és a telihold meditációk teremtő, megtartó terében a katarzist – oldást és átfordulást az odafigyelő, elfogadó és megértő JelenLétben elmondjuk és feltárjuk  és személyes felismeréseinket, meglátásainkat a teremtő társas figyelem éltető terében inspiráló és megújuló erőkkel és gondolatokkal gazdagítjuk.  
Ez itt a nemzedékek közötti dialógus helye az elmúlt 25 évnek szentelve.placehold1 Egyúttal betekintést is nyerhetünk az AoH módszertanába, amelynek ez az 1 nap az ízelítőjét adja. Segítők, TTD facilitátorok felajánlását örömmel fogadjuk. Hol a megújulás forrása, itt és most a mi Magyarországunkban? Milyen  személyes és közösségi erőforrások vezetnek át bennünket egy fenntartható és alkotókedvet és életörömöt biztosító jövőbe? Oly sokan beszélnek ebben az évben az elmúlt 100 és 70 és 25 évről? Vajon mi köti össze őket? Vajon tudunk és akarunk-e ezen változtatni? Vajon milyen belső személyes és közösségi tudatra kell átállnunk, hogy a következő 100, 70 és 25 év megváltozott, életet éltető és kibontakozást tápláló élet legyen? Sokan dolgozunk e kérdések kényszere alatt. Sokan éltük és éljük életünket 25-30 éve e szerető, cselekvő új tudati értékrendben. Hol tartunk? Meddig jutottunk? Merre megyünk?  E kérdések számos kapcsolati és cselekvő teret keltettek életre..  mi és gyermekeink és a köztes generációk párbeszéde, közös és elmélyült részvételen és inspiráló dialógusai talán a  közösségi teremtés erejében új lehetőségek fele nyitják bennünk a felismerés kapuit. E napot támogató társ-szervezetek és térteremtő facilitátorok alkotó és teremtő munkáját számos önkéntes felajánlással együtt tudjuk csak megvalósítani…
KIVEL?   VELED…

Global Attunement for Peace és Charon Karácsonyi misztériumai

Az utóbbi években kisebb nagyobb körökben mi is néhányan a napfordulókon résztveszünk a Csend napján, a Béke napján…

Ágota2  ~087Most is december 21-n este bekapcsolódunk ebbe a közös együttlétbe, melynek  linkje itt található. Mi is kapcsolódunk ehhez December 21-n.

Ez az alkalom kapcsolódik Wictor Charon, Sinai Magdolna és Szepes Mária évtizedes gyakorlatához, mikor a Karácsonyi napokban a Fény és Szeretet ünneplése gazdagította sok sok meghívott életét.

Attunement: a 90-s években a Nemzetközi Emissary közösséggel nagyon erős és élénk volt a kapcsolatunk…számos ember inspirációt, testi-lelki megújulást, perspektivát és kapcsolati tőkét formálhatott azok körében, akikkel együtt a spiritualitás új megközelítése és a közösségi lét, ökológiai látásmód harmonikus megjelenítése volt a cél. Ez a kapcsolat 1988-ban indult, mikor Ruzsa Ágota Angliában meghívást kapott az ottani közösségbe…ez folytatódott egy intenzív kölcsönhatásban, különösen, hogy a szervezet akkori vezetője, Michael Cecil  magyar anyaági kapcsolódással különöös szimpátiával fordult a hazai közösség fele. Michael egyúttal az angol Lordok háza tagja is. Sikeresen átalakította hierarchikus közösséget egy demokratikus választható és a z adott közösség tagjai által meghatározható szervezeti alapokat lerakva…Itthon ennek első képviselője Ruzsa Ágota,  majd évekkel később a rotáció elvét betartva, Vargha Kornélia … aztán a nemzetközi közösség is át- és kicsit visszarendeződött a korai ” forradalmárok” visszalépése után. De az attunement töretlen, a szellemi-spirituális elvonulások fókusza töretlen, s talán a közösség társas demokratikus kísérlete is visszatér.