WisdomWeavers seminar,2015 Bulgaria

WisdomWeavers for Mindful Societies

We had a GREAT DAY as Easter is called in Bulgarian language. We did go off to the Rhodope mountains from Plovdiv, a wonderful car ride of ca. 2-2.5 hours with a WP_20150413_022precaution that up there in the hotel area we will have high snow.
It was hard to beleive yet how true it was!

And in the sparkling sunshine and our early morning Sun greetings of Paneurythm we might have contributed to the calling of Spring both in nature and in our shared souls.

What a wonderful group and hosting team, of great diversity but united intend.

WP_20150411_017WP_20150411_011In the hosting team (an age range from 63 to 35)we had Svetla Baltova, of great knowledge and experience to offer the wisdom and practice – paneurhythmy – of our foundational teaching for WWs in Bulgaria: The locally identified, known and cherished tradition of Peter PORTRAIT2Deunov(Beinsa Douno). He is said to come…

View original post 323 további szó

Halak Telihold

fe0f08be89ef76da33f4dd8160f0fc9cimages (3)Március 05-én, csütörtökön, 19:07h ünnepelhetjük a Halak zodiákus jegyében a teliholdat.

A Halak kulcsmondata:  “”ELHAGYOM AZ ATYA HÁZÁT, ÉS VISSZAFORDULVA MEGVÁLTOK”

“A tanítvány számára a Halak kulcsmondata különösen hasznos maggondolat meditációhoz. Magában hordozza az involúció és az evolúció teljes folyamatát, amely során az életegység belép az anyagi tudatállapotba, amely annyira sűrű, hogy az inkarnálódott lélek veleszületett istensége hosszú időre szem elől tűnik. Fokozatosan, az anyagban való tapasztalás folyamata során az életaspektus újra éreztetni kezdi jelenlétét, és végül olyan erős vonzó hatást fejt ki a személyiség tudatára, hogy megszületik a döntés a “visszatérés ösvényére” lépésre, a “visszafordulásra” a Létezés forrása és eredete felé.

A kulcsmondatban megjelenik a megváltás motívuma is. Az “Atya házába” való tudatos visszatérés az anyagi szubsztancia megtisztítását, megváltását szolgálja. Amint a lélek tudata átveszi az uralmat, az involúciós folyamat során alkalmassá vált testek szubsztanciáját annyira áthatja a spirituális fény és energia, hogy az egyén élete “megváltódik” a környezetében lévő más élet(egység)ek további befolyása alól. Így a Halak energiája késztető hatást fejt ki a manifesztáció céljának, a Megváltásnak a planetáris témájában.” (Lucis Trust)

Festival of Pisces:  Pisces is the sign of the world saviour, a saviour of not only humanity but of the lower kingdoms also.  A world saviour is an individual or group who have released the soul completely from the confines of the personality, whose self-will is fused with divine will and where there is therefore, complete fusion of love and mind. This was demonstrated to us by the Christ, the world saviour who came at the beginning of the Age of Pisces and symbolised through his life of service and of sacrifice, the destiny of humanity as a world redeemer. It is the sacrifice by the individual and eventually the group in the process of daily living that can and will save humanity—the sacrifice of selfish personal interests for the good of the Whole. The ultimate sacrifice was given by Jesus on the cross where he was crucified. The cross is the symbol that has been adopted by Christianity and represents Jesus’s victory over sin and death. However, the sign of the cross predates  Christianity considerably and it is interesting to explore its history within humanity….. [Lucis.Trust@technology-trust-news.org]  
A  Kos teliholdja, a Húsvéti fesztivál, “nagyhéten, április 04-én szombaton lesz.

Vizöntő TH meditáció

2015. február 04-én, szerdán 00:10h ünnepelhetjük a Vízöntő havának teliholdját.

A meditáció kulcsmondata:  “Az élet vize vagyok, amely a szomjúhozóknak árad.”

Lucis Trust, Festival of Aquarius 2015:  The dominant influence of the Festival of Aquarius stimulates the spiritual capacity of man to love and to serve his fellowmen, to become inclusive and compassionate, and to share his own resources freely and fully in seeking to meet the needs he recognises. Such an influence is greatly needed in a world where humanity has crystallised into a condition of selfishness and separateness. In the long run nothing can withstand the potent energies pouring through the constellation Aquarius. These energies are dominated by the second ray of love and wisdom, the fourth ray of harmony through conflict, and the seventh ray of order and organisation with its power to establish relationships and to anchor spiritual energy in material form.

The Aquarian state of consciousness, as a pervasive force in many today, cannot fail to stimulate change in the consciousness of the human race as a whole. To the extent that the world servers with the human kingdom can maintain their pose within the stream of Aquarian energy, receiving, giving and living the power and the love available to them, so will they serve to irradiate and transform the whole human environment. Central to all experience in the life of a disciple influenced by Aquarius is the beauty of group life, group good and group service.

(http://lucistrust.org/en/arcane_school/twelve_spiritual_festivals/aquarius)

Meditációs egymáshoz kapcsolódásunkkal erősítsük a szeretet-erő-fényét növekvő Vízöntő korszakunkban!

A Halak jegyében 2015. március 05-én telik meg a Hold.

az elme hatalma

hát ez mint tudjunk, nagyon izgalmas…

Charoni üzenet

Ágota2 ~005Ezen a karácsonyon a szokásosnál többet és többször gondolok Szepes Mária, Sínai Magdolna és Charon karácsonyaira.. s lám itt köröz az interneten egy rég készített interjú.. és mellékelek pár sort fivére, Charon írásából a Hermetikus Confessióból. is. Most valahogy ismét nagyon aktuális lett….
“….Boldoggá tesz annak a gyönyörű lehetőségnek megcsillantása, hogy idővel részt vehetek én is abban a gyönyörű magvető munkában, amelynek egyik eredménye éppen az, hogy én ma ezt a confessiót írhatom. De addig is úgy érzem, hivatott vagyok arra, hogy itt-ott elhullajtsak óvatosan egy-egy kis magot, elvessek egy gondolatot, megjelöljek egy irányt, megmutassak egy utat olyankor, amikor erre egy belső hang ösztönző parancsot ad. Mert egy helyén és idején elhangzó szó elindíthat egy folyamatot, vagy megteremtheti a lehetőséget egy ilyen folyamat elindulásához azáltal, hogy meggondolkoztatja a másikat. Ha csak egyetlen pillanatra áll meg, ha csak megtorpan, már azáltal beoltódhat, hiszen ha gondolkozni annyi, mint mágiát gyakorolni, akkor mennyivel inkább az beszélni, a szóhoz külön adományként hozzájáruló hang, hangsúly, hangszín, moduláció mágikus erőinek sokszorozó hatása, mely ha jóakaró szeretettel hangzik fel, sok ezer Volttal emelheti a feszültséget és ugyanannyi Amperrel az áramerősséget. S mindez különös értelmet nyer éppen ma és éppen itt, ahol a démoni erőktől nem egészen mentes rendszer kihúzta az arra alkalmasak alól a valláserkölcsi nevelés szilárd talaját. A szerte a világon eluralkodott materialista eszmék utolsó pörölycsapásaikat mérik a szétmálló sziklára, melyen szebb, jobb korszakokban az emberek hite épült. A technokrácia szédítő magaslatokra emelkedett uralma reménytelenül távol tartja napról-napra jobban és messzebb a luxusban, jólétben, ragyogó lehetőségek között, pompás gépek, remek találmányok nagyszerűségeiben dúskáló embert a szellem, a lélek a vadember primitív állapotáig züllesztette le. A tünetek egyértelműen egy egész emberfajta dekadenciájára mutatnak. Az aeonvég ezen apokaliptikus tohu-v-bohujá-ban egyetlen kis tücsök ciripelése nem valami nagy hangerőt képvisel, de ha csak egyetlen fül meghallja, felfigyel rá, akkor már nem ciripelt hiába a tücsök. S a tücsöknek kötelessége, vagy ha úgy tetszik, hivatása, missziója az, hogy ciripeljen.” Ágota2 ~023

A Fény és Szeretet találkozása

20121202105249-8d40e705-thSzeretettel hívunk minden érdeklődőt, aki így Karácsony és a Fény születése előtt a hazai cocosokkal, az AGA korábbi résztvevőivel, a SzerTér Műhely tagjaival közösen szeretne felkészülni a belső csend, a teremtő figyelem, és a szeretet terében az ünnepekre. Ez egy olyan közösségi tér, ahol biztonsággal és teljes szabadságban áldozhatod figyelmedet a belső munkára.

Időpontok:

528839_344629815611086_1714211034_nDecember 20. A Fény születése. 16h-21h, Budapest
Válogatás, előadás és személyes egyéni, páros és csoportos munka
Az Ariadne Gaia alapítvánnyal – az AGA 25 éves évfordulója alkalmából,
Az alapítvány alapítói ( Ruzsa Ágota meghívására, Szepes Mária írónő és testvére, W.Charon özvegye, Sínai Magdolna) 1989 őszén elhatározták, hogy a hagyomány és az ezotéria berkeiben örzött tudás 20-21.századi tudásával megújulva kell, hogy eljusson az érdeklődőkhöz. Ez az ősi alapok új köntösben vált az alapítvány fő tevékenységévé. Ahol a Fény, az Erő, a Szeretet hármas egysége, az Akarat, a Szerető Bölcsesség és a Cselekvő Intelligencia harmónikusan kiegészíti egymást tetteink egyéni és közösségi tereiben.  Ez komoly és elkötelezett szándékot, szolgálatot és tetterőt igényel. Folyamatos reflexiót, belső pszicho-spirituális elmélyülést és felelős életet öko-spirituális tereinkben.

A Betlehemtől Jeruzsálemig ( A.A.Bailey) és a Rákóczi úti karácsonyok ( Wictor Charon) két olyan írás, amely mentén ezt a két napot közös elmélkedésben és ismerkedésben töltjük azokkal, akik erre igényt tartanak. 


o-TEMPLE-CAVE-THAILAND-900December 13.  Családállítás a SzerTérben
S
zeretettel várunk nem cocos-, de a coco iránt is érdeklődő társakat. Itt a teremtő figyelem, és a családállítás egész napos műhelyében, némi 7 sugár metafizikai ismeretek (ami az ünnepekre vonatkozik. Betlehemtől Jeruzsálemig címmel) megosztásával gazdagítva.
1013756_530786686986718_144930408_nDecember 14. A CoCo megtartó ereje, 
Coco-sok találkozója és belső műhelye

Érdeklődés: 
Ruzsa Ágota, ruzsa.agota@gmail.com
Bolla Anita, bollaanita@yahoo.com

AGA 25

Kedves régi AGA-sok…1989 őszén látogatóba jött hozzánk az első AGA szervezésében tartott műhely és előadás sorozat megtartására valaki..
phoca_thumb_m_9Tőle hallhattunk először erről a mesterről. Emlékeztek? vajon ki volt a látogató, hír hozó? Kiváló előadást tartott at Élet a halál után témában is… Mivel az AGA 25 éves, elindítjuk ezt a quiz sorozatot.

Ismerős?  phoca_thumb_m_14

Integrált jelenLét -1.évf.

TéR Erő- AGA 25

T.É.R (teremtő élő rendszerek)- ERŐ
Az AGA 25 éves fennállásának alkalmából.

I. Integrált jelenLét – Integral soulPresence 10 hónapos képzés az ön-és társtanuló terekben-AGA:Ariadne Gaia Akadémia Öko-Spirituális fejlesztés az Új Korban, 1.évfolyam

IDŐTARTAM: 2015. január – 2015. december.      JELENTKEZÉS itt.
A
 programok pontos időpontjai változhatnak még.
Mit tartalmaz a program?

11-12 nap képzési nap
17-20 alkalom esti gyakorló fejlesztő csoportmunka,
1-2 garantált családállítás és
2x személyes haladási coaching ( skype és személyes)

Integrált jelenLét  /Soul Presence – A személyes és közösség szintű transzformáció tere.
Benne kéthetente este 3 órás gyakorló, fejlesztő zárt csoport, melyre majd a 2014 üszi bevezetők után lehet jelentkezni. Itt a családállítás, a mély dialógus, a co-counselling és a nyitott hétvégén tanult egyéb módszerek ( mindfulness meditáció, sámán utazás, a biblioterápia és a 7 sugártan, mint személyes-kozmikus komplex rendszer) mentén vezetett, fejlesztő foglalkozás és tanulási térben 10 hónapra elköteleződünk.

2013-04-30 13.33.10A hétvégi nagy csoportos foglalkozások helye:
 Budapesten és/vagy vidéken-Remeteszőlős ( Bp.II.ker. Adyliget és Nagykovácsi között) jelentkezők függvényében, ha nagycsoport lesz, akkor máshol a közelben

A hétközi esti gyakorlás két helyen, két kisebb csoportban:
1.  Remeteszőlős ( Bp.II.ker. Adyliget és Nagykovácsi között)
2.  Budapesten, Belvárosban,

A zárt csoportok ( a pesti és a remeteszölősi)  6-12. fősek az elmélyült munka érdekében.
A hétvégi készségfejlesztő, tudás ébresztgető nyitott csoportok lehetnek nagyobb létszámúak.

Bevezető-Ízlelgető- Ismerkedő alkalmak: 
Az Integrált jelenLét
Október 11. 10-19h, November  22. 10h-19h
Aki beiratkozik az éves képzésbe, annak az itteni – októberi – novemberi részvételi díját beszámítjuk.

A IJL program indul  egy hosszú hétvégével, benne Esszencia modul: január 16-18.

A zárt fejlesztő csoportok ezt követően indulnak két hetes rendszerességgel:
pesti zárt csoport: jan.. 6h-9h.  vége, 18 alk. után
budai-remeteszőlősi zárt csoport: január 28.

A nyitott hétvégi foglalkozások
CoCounselling I-II. alap:
Ruzsa Ágota, + 1 tapasztalt cocos kolléga – 1. hétvége okt.23.-24. és december 5 e.-6. ( ez majd megismétlődik 2015 tavaszán is)
Sámán utazás:
Rohánszky Magda, onkopszichológus, a Tűzmadár alapítvány vezetője, ( egy teljes hétvége!!! ) bentlakással 
Biblioterápia:
Imrei Andrea, biblioterapeuta, a PIF-ben indított Irodalomterápiás képzés szakmai társ-vezetője. (1.5 nap) 
A teremtő fény – 7 sugártan: Ruzsa Ágota, holisztikus coach, ( 1 + 2.5 nap) 
Mindfulness-MbSR I-II.: Rohánszky Magda  ( 2  nap)
Élő, asszertív kommunikáció-stresszoldó, reziliencia fejlesztő: Ruzsa Ágota,holisztikus (coach, 2×1.5nap) február 13.e.-14. és április 10.e.-11.
KvantumTér és EQ (emotional,ecological) és SQ: Ruzsa Ágota, Dr Hajnal Klára, egy teljes hétvége, bentlakással,  május 1-3.
Sacred Sustainability– The feminine and the masculine power in harmonized action…nyári AGA  – Ariadné Gaia Akadémia


Zárás-Integrálás
+ Integráló pünkösdi hétvége: május 22.este – 25. ebéd után. Elvonulás, integrálás,aratás és ön-és társértékelés alapú bizonyítvány, amely a 3 éves IjL -Holisztikus coach és/vagy facilitátor képzés 1 éves programja.

Képzési idő: 10 hónap – benne a kéthetenkénti gyakorló-fejlesztő műhely és 7 hétvégén vagy ünnepnapon tartott módszertani modul, melyből 4 kötelező ( coco, mindfulness, 7sugártan, élő,asszertiv kommunikáció) és 3 szabadon választott. Aki valamelyiket a kötelezőkből már elvégezte, természetesen kiválthatja más modullal.

Hozzájárulás-képzési támogatás, amely kiegészíti az AGA összköltségét

Gyakorló alkalom: 5000-10000/alk., amely 3 részletben fizethető. Összesen: 17 alk., 17x5e=85.000 ft, azaz 17×10000=170.000 ft, egy összegben fizetve 10%kedvezmény.
Hétvégi és egész napos alkalmak, nyitott képzések: 12000 – 30000 Ft/nap,
Összesen kötelező 11 nap: 132.000-330.000 Ft, szabadon választottak.
Abszolút összegben: 217.000 Ft, vagy 500.000 Ft, amelyből a 132.000 Ft, vagy a 330.000 Ft összeget jelentősen – akár 90%-kal is lecsökkenthetsz, ha hozol magaddal a nyitott képzésekre 3 főt.

A fix csoporttagok, ha a kötelező alkalmakra hoznak barátokat, ismerősöket, akkor minden fő után 30% kedvezményt kapnak a nyitott képzések árából és számukra a szabadon választott modulok 30% kedvezménnyel vehetők igénybe.

A képzést az Ariadne Gaia alapítvány indítja. Az AGA 25 éves fennállása alatt gazdag eredményeket tud felmutatni..és ez a képzés törekszik ennek szintézisére. Az alapítvány egy-egy résztvevőt támogatási kedvezményben tud részesíteni.  Ez függ az alapítványi keretektől, és a képzési hozzájárulásban a min. összeg felett befizetett támogatási összegektől. 

Mit kapsz a fenti támogatás fejében?
Amikor beiratkozol a folyamatos, fejlesztő zárt csoportba, akkor mint kiscsoportos résztvevő részesülsz

11 nap kötelező képzésben és
17 alkalom esti gyakorló fejlesztő csoportmunkában, 
1 garantált családállításban és
2x személyes haladási coachingban ( skype és személyes)

A foglalkozások szakmai vezetője és jelenLét útvezető:
Ruzsa Ágota,holisztikus coach és Rohánszky Magda, pszichoonkológus és alkalmanként kollégák egy-egy szakterületről
                                                                         

0748_p1500_maxiAsszertív és együttérző kommunikáció, teremtő figyelem,a szervezetek-emberek és rendszerek dinamikájában fontos ön-és társismeret és készségfejlesztés, társas gyógyító dialógus,co-counselling és kölcsönös páros és csoportos fejlesztő munka, mindfulness meditáció, családállítás és rendszerszemlélet, öko-érzelmi és spirituális intelligencia fejlesztése a 7 sugártan és a sámán utazások alapú metafizikai és spirituális pszichológia keretében.

Ez az Integrált JelenLét. Tanuló-fejlesztő éves program  az AGA 25 éves fennállásának szintéziseként indul a KvantumTér Akadémia Holisztikus Ön-és Társtanuló műhelyében, melynek 2.évfolyamában – ha valaki választja – kiegészítheti tanulási folyamatát
1. a személyes és vezető fejlesztő coach és facilitátor képző programunkkaé, jelenLét Coach és TérTeremtő Facilitátor.
2. Camelot: Vezetőképzés az Úk Korban – szervezeti reziliencia és a vezető fejlesztés képzési programja

Mindkettő, partnerszervezetünk, a SoL Intézet felajánlásában

II. évfolyam: KvantumTér-ahol a paradigmák találkoznak…2015-2016.
benne kíváló előadókkal Gill Wright, J.Horwitz, Donah Zohar, etc. 

Hozd magaddal a benned élő kérdéseket. A tanulás és fejlődés iránti vágyat. 6 napos belső utazás – Metafizika a gyakorlatban.
A világ változik. Vajon mi is vele együtt? Vajon milyen erők munkálkodnak és alakítják életünket és sorsunkat egyéni, közösségi, nemzeti és Földanya, a Gaia szintjén? Vajon mindez hogy kapcsolódik a hagyomány alapú metafizika és az Új tudományok és transzperszonális és rendszerszintű megértések világába?
Gyere el és veled együtt közösen keresünk válaszokat, időleges megoldásokat a kérdéseinkre.

Béke meditáció

letöltésMinden vasárnap 11.11-kor kairói idő szerint nemzetközi békemeditációhoz csatlakozhatunk.
Béke velünk.  
https://www.youtube.com/watch?v=l36ExqVlNJg&feature=youtube_gdata_player

 

???????,??

??????,