SzerTér műhely- Mindful fejlesztés

Minden hónap 17.30-20.00,
41iYexhz7cL1. szerda: Mindful, tudatos szervezetek:
vezetés, facilitálás és coaching – SoL program – SoL program
Mindful Presence-Tudatos Jelenlét
a szervezeti munkában és a társadalom átalakulásában

 

381748_388409067899827_533568406_n
meditativ tér

2. Szerda: Integrated Systemic Con-Stellations – Integrált RendSzer és családállítások 
3.Szerda: Metafizika a gyakorlatban
Charon és 7 sugártan és személyes fejlesztés

430076_305071419558247_301137121_naz AGA Charon Intézetének támogatásában.

A rendezvény helyszíne: Ars & Vita alapítvány,
1056 Budapest, Váci utca 40. I/7. (23-as csengő.)
—————————————————————————————————–
Minden hónap szombat 10.00 – 18.00,
17968378_177519882769428_283755443_o4. hétvégéje-Every 4th weekend of the month: 

Mindful week-end with constellation, cocounselling,attunement,  mindful dialogue and coaching and hiking
Éber, tudatos Jelenlét hétvége: Családállítás, társ- és önsegítés, mély, jelenlét dialógus, attunement és sétáló coaching
A rendezvény helyszíne: 2090. Remeteszőlős, Patak s. 86.

TH meditáció

A most következő Kos hava teliholdját, április 11-én, kedden, 08:09h ünnepelhetjük, ami a tavaszi három nagy telihold-periódus első, a “Húsvéti Fesztivál” ünnepe.

Vezérgondolat a KOS telihold meditációhoz: ” ELŐLÉPEK ÉS AZ ELME SÍKJÁRÓL URALKODOM.”

A Húsvéti fesztivál, az élő Krisztus, minden ember tanítójának, a Spirituális Hierarchia fejének fesztiválja. Ő az isteni szeretet kifejeződése. Ezen a napon kerül felismerésre az általa vezetett Spirituális Hierarchia, és az Isten szeretetének természete. Ez a tavasz első teliholdja és a nagy Nyugati és Keresztény Fesztivál.”
A Húsvét, az újjászületés nagy keresztény ünnepe. A Keresztrefeszítés tapasztalása a “bőséges élet” valóságát hivatott bemutatni. Az ünnep újkori értelmezésének alapgondolata a feltámadásról szól. Egy új királyság megjelenését szimbolizálja a Földön, ahol mindenki megszabadul a haláltól és felszabadul az anyag keresztje alól. Krisztus azért jött el, hogy megmutassa számunkra az “üdvözült élet” természetét, a mindenkiben jelenlévő örökkévaló én, önvaló minőségét. A ’Keresztrefeszítés’ és ’Feltámadás’ tanítása, hogy az alacsonyabb természetnek meg kell halnia, hogy a magasabb manifesztálódhasson, és az örök halhatatlan léleknek fel kell emelkednie az anyag sírjából. Minden évben ezen ünnep során – minden embernek – lehetősége nyílik arra, hogy szívében megújítsa és helyreállítsa az életet.”
„Alkalmazzuk a Kos kulcsmondatát mindennapi életünkre, engedjük, hogy a lelkünk teremtette gondolatok eljussanak az emberiséghez, és bátorítsák azt.” (Lucis Trust/ Jóakarat MI-TI-ÉN Alapítvány)

A következő telihold a WÉSZAKH, a második nagy fesztivál, a Bika jegyében 2017. május 10-én lesz.

Buddha kép

Telihold Március

triangles_small_mediumEzen a héten vasárnap, március 12-én 15:55 ünnepelhetjük a Halak zodiákus jegyében a teliholdat.

A Halak kulcsmondata:  “”ELHAGYOM AZ ATYA HÁZÁT, ÉS VISSZAFORDULVA MEGVÁLTOK”

“A tanítvány számára a Halak kulcsmondata különösen hasznos maggondolat meditációhoz. Magában hordozza az involúció és az evolúció teljes folyamatát, amely során az életegység belép az anyagi tudatállapotba, amely annyira sűrű, hogy az inkarnálódott lélek veleszületett istensége hosszú időre szem elől tűnik. Fokozatosan, az anyagban való tapasztalás folyamata során az életaspektus újra éreztetni kezdi jelenlétét, és végül olyan erős vonzó hatást fejt ki a személyiség tudatára, hogy megszületik a döntés a “visszatérés ösvényére” lépésre, a “visszafordulásra” a Létezés forrása és eredete felé.

A kulcsmondatban megjelenik a megváltás motívuma is. Az “Atya házába” való tudatos visszatérés az anyagi szubsztancia megtisztítását, megváltását szolgálja. Amint a lélek tudata átveszi az uralmat, az involúciós folyamat során alkalmassá vált testek szubsztanciáját annyira áthatja a spirituális fény és energia, hogy az egyén élete “megváltódik” a környezetében lévő más élet(egység)ek további befolyása alól.” (Lucis Trust)

—————————————————————–

Szintén 12-én, vasárnap lesz az év első 10 milliószoros napja!

Ezen a napon  gondoljunk arra, amit teremteni szeretnénk az életünkben. A nagy terheink feloldását is érdemes erre a napra időzíteni.
Ezen a napon már reggel kinyilváníthatjuk, mit szeretnénk elengedni, ill. megteremteni az életünkben. Képzeljük el, éljük át a nap folyamán többször is, amint már be is következett, meg is valósult.
Az öröm, a harmónia, a béke és a szeretet járjon át bennünket egész nap, és ezeket az érzéseket terjesszük ki családunk tagjaira, barátainkra, az emberiségre, minden élőlényre, és a Földünkre. Képzeljük el a Földet egészségesnek, a rajta élő embereket pedig békésnek…Segítsük a Földön az építő, pozitív gondolatok, érzelmek, tettek, szándékok és cselekedetek megsokszorozódását!
——————————————————————

TH meditáció a fentiek szellemében számos helyen és kisközösségben van. Ha csatlakozni akarsz, kérlek, jelezd.

——————————————————————–

A következő telihold a „Húsvéti fesztivál” a Kos jegyében “nagyhéten”, április 11-én kedden lesz.

2017 telihold

images (6)  Az év első teliholdját a BAK jegyében január 12. délben, 12:35-kor köszönthetjük.

A BAK kulcsmondata: „Eltölt az isteni fény, mégis hátat fordítok ennek a fénynek.”

„…A Bak őrzi a lélek titkát, a rejtett dicsőség titkát, mely a tanítvány előtt a harmadik beavatás csúcsán mutatkozik meg, amikor a lélek a személyiséget annak legmagasabb fokán átalakítja. Ez a reveláció azonban csak erőfeszítés eredményeképp tud megvalósulni. Az embernek képesnek kell lennie felülemelkedni személyisége korlátain, és a nehézségekkel, akadályokkal dacolva kitartani a felfelé vezető úton. Nincs könnyebb vagy rövidebb út, hogy felszabadítsa magát önzésének és elkülönülésének személyes korlátai alól. Hosszú, fájdalmas folyamat ez, és saját tapasztalataink alapján tanuljuk meg, hogy az önfegyelem, önkontroll és az önfeláldozás alkotják a tanítványság alappilléreit. Csak erre az alapra tud felépülni és továbbfejlődni egy szeretetteljes, felelős, a lélek értékeit tükröző élet. A tudatosság növekedése válik a beavatás útjává – a hegytető, a mennyei fény felé vezető úttá. Ez az égi fény a lelket igazi Énként, a Tervet a tanítványság felelősségeként, a bolygó spirituális Hierarchiáját pedig a szeretet központjaként fedi fel, ahová a beavatás belépést enged az elfogadott tanítvány számára. Ezért a Bak a beavatás kiemelkedő jegye.” (Forrás:www.lucistrust.org Fordítás: JÓAKARAT KÖZ-PONT – MI-TI-ÉN Alapítvány, 2012.)

 

https://www.lucistrust.org/resources/festivals/capricorn

Kollektív sebek-társadalmi gyógyulás

Október utolsó hétvégéje, Halottak napja küszöb idő-tér, amikor mindenki elcsendesedik, lélekben kinyílik társai, szerettei, elveszett rokonai, és barátai és ismert és ismeretlen halottai fele.
Október vége számunkra is fontos időszak volt, melyet változatos programmal emeltük be szívünkbe.

Úgy vélem, aki velünk együtt volt, nem bánta meg: tudásban-lélek érlelődésben-szellemi inspirációban gazdagodva tudott hazatérni.

Ez az alkalom emlékezés volt alapítóinkra, s benne kiemelten Wictor Charon-ra, akinek most, október 22-n volt a 40. halál évfordulója.
Emlékeztünk még közös társadalmi mintázatokra is, az októberi forradalom kirobbanása és véres szárnyszegettségére. Ez a minta évszázadok, vagy tán évezredek óta kísért bennünket… Néhányan közülünk, mint ahogy meghívott vendégeink közül Anngwyn St Just jelezte, gyakran egy-egy egyén, vagy tán népcsoport, közösség hordozza ezeket a kollektív mintázatokat, amely az egész emberiség kiteljesedésében reá esett és melynek feloldása az ő személyes, társadalmi feladata.

A magunk módján személyes belső munkával, közösségi dialógussal és városi emlékhelyeket gyógyító sétánkkal és egy két napos rendszerállításos, lélek-vezérelt rendszerállítás munkával járultunk hozzá a kollektív gyógyuláshoz.

14729209_10154675810470850_8473346831327307980_nKülföldi előadónkkal és egy kanadai résztvevőnkkel közösen Zágrábból indulva már elkezdtük ezt a zarándoklatot, letoltes-1    letoltes-3, amely Boldogasszonyanyánk, mint közös védőszentünk óvó terében kezdett kibontakozni.
letoltes-31

majd Budapestre érve, a Gellért hegyrőől lepillantva tudatunkat áthelyeztük és másnap délután a Kollektiv Trauma-Gyógyító dialógusok terében

 

először

a város egyik határmezsgyéjén, a körúton-a Blahánál indultunk útra, hogy a II. János Pál pápa teret körbejárva 200 év magyarországi történetét is átöleljük.

1817-től Gabona vásártér
1837-től. Lóvásár tér
1873-tól Új vásártér
1902 – 1946 Tisza Kálmán tér
1946 – 2011 Köztársaság tér
2011 – II. János Pál pápa tér

Benne sétánkat kezdtük az átépített Teleki térnél, mikor is valaki személyes emlékeiben idézte a régi piac gazdag, sokszínű világát.

Majd a Szt Rita templomban megállva,img_0992 mindannyian segítségért fordultunk a lehetetlen helyzetek szentjéhez..

és utunkat folytatva eljutottunk a tér oldalában sétálva IMG_0995.JPG

a Nap-ház, roma kulturális központhoz és átellenben a Nagyfuvaros utcai rejtett, 1920-ban a Józsefvárosi kaszinóból átalakított zsinagógához és itt az ország jelentős két kisebbségének számkivetett és gyakran sorsukban eltérő, máskor nagyon is hasonló mintázatát gondoltuk végig.

WP_20151022_074

 

cipok

wp_20161027_002

Majd tovább mentünk az Erkel színházat érintve a szomorú sorsú volt német alapítású – szemben található Gázgyári dolgozók – szakszervezeti épületéhez, amely aztán a német megszállás alatt a nyilas-náci központként, majd a háború után a fővárosi kommunista központ, míg az 56-s lincselések után némi kihagyással az MSZMP székháza, majd rendszerváltáskor az MSZP székháza, melyet pár éve eladva, most kibelezett, széthordott szellemházként is lehetne jellemezni, és melynek mostanra bevasalt ajtajaira a legfontosabb üzenetek kerültek fel.

WP_20161027_007.jpgimg_0996

 

IMG_0997.JPG

IMG_0999.JPG

IMG_0998.JPG

Mindezt az utat zártuk ezzel az épülettel, azaz ennek pincerendszerével határos Két Hollós közösségi előadóterem és könyvesbolttal, ahol zivataros múltunkból leginkább a Trianon, a békeszerződés, a dicső múlt és a ” mindenki magyar, ki elfogad bennünket és értékeinket, szellemiségünket követi” gondolattal távoztunk.

wp_20161027_038

Sajnos, akik látó-lélekként voltak az úton, e séta során számos fájdalmas, megkínzott lélekkel találkozták egy-egy állomáson, akár a zsinagóga, a roma központ vagy épp a kísértetház körében jártak.
Majd visszamentünk a műhely-konferencia helyszínére, ami önmagában is egy történelmi emlékezet: a volt Corvin áruház egyik bérlője a MÜSZI adott végül, hosszas keresés után anyagilag is elfogadható áron helyet.

Itt barátok és ismerősök az Ön-Tér-Kép című nemzetállítás film apropos-ján közös lelki-szellemi beszélgetésben gondoltuk végig a személyes és közösségi, nemzeti és kollektív traumákat, és különösen a hazai helyzetet és a változtatás esélyeit.

IMG_1001.JPGBár minden meghívott vendégünk kissé más szemszögből képes e kérdésekre rátekinteni, talán a szándék és akarat ezúttal képes volt a szívben találkozni, mert a kerekasztal beszélgetés, és a meghívott vendég előadók egyaránt mély és tartalmas, gondolataikat egymásba szőni képes tudattal voltak jelen..így a délután és este igazán mély érzések és reményteli tudatszálak találkozásában telt.

IMG_1007.JPG

Ezt a napot a dialógus lélekvezérelt módszerének tudati tere tette lehetővé, és Ruzsa Ágota, a program ötlet-gazdája és facilitátora segítette sikerre az alapítvány elnökének, Szentirmai Juditnak a támogatásával.


……………………………………………………………………………………………………………………

Másnap ezt a munkát folytattuk a mélyre merülés bátor lépésével, Anngwyn St Just Kollektív traumák gyógyítása 2 napos műhelymunkával, melyben számos egyéni mintázaton át a közösségi minták is behívásra kerültek, igy az eltagadott zsidó identitás Sára, ősanya és Ábrahám, ősatya archetípusával, a személyes, családi káoszban megtapasztalt hűtlenség-becsapás és elhagyás mintázatának kihatása a hazaválasztás, elvándorlás kérdésében, vagy épp a múlt szorítása, az apa háborús rejtőzködése, mint a jövőt leállító minta oldása.

Egy egy résztvevői hang:
“One of many lessons I learned on this trip is that if I simply trust your creative energy and don’t try to do anything, something wonderful emerges. That was true about the opera and sundry other matters, and it was true tonight. This journey has been a deep life event for me. I bow to you with respect and thank you, and Budapest, and Hungary, from my heart. My feeling body has been glowing with satisfaction from the moment I stepped into this magical space, and you have been my guide from start to finish. This world has been nourishing to me on many more levels than I can express.
The next time I greet you it will be as an old friend. Thank You!” Daniel, Kanada

“Angwynn St. Just rendszerállító a világ számos pontján dolgozott már nemzetállítással is, és kollektív traumák gyógyításával foglalkozik, pár napos műhelyfoglalkozás keretében dolgoztunk a kollektív traumák gyógyításával itthon, köszönjük Ruzsa Ágota, hogy elhoztad őt nekünk, s a műhelyfoglalkozáson, ahogy rákérdeztem, hogy milyennek érzékeli a kollektív energiateret itt Magyarországon, azt mondta, hogy Perura emlékezteti, nagyon ősi, archaikus, minden sík és szint egyszerre egyidejűleg jelen van, nagyon intenzív, érzelmileg nagyon erős, telített, még sok érdekes dolgot mondott, és országok közti összehasonlításokat is, amit érzékelt…” Hajnalka Sz.

És itt egy kedves összeállítás a sétáról is, ami letölthető.

 

 

 

 

Kollektív traumáink gyógyulása II. Healing spaces for our collective traumas

 Egy barátunk, Némethy Nóra, aki szeretett volna velünk lenni ezt a dalt küldi a rendezvényünkre és egyben személyes, családi és globális emlékezésnek is szánva. 

 

                    2016. OKTÓBER 27.2-4h, 4-9h  link a részletekkel.
SZAKMAI DIALÓGUS KONFERENCIA
Kíváló szakemberekkel és az Ön-TÉR-KÉP fim vetítése
MÜSZI, Blaha L. tér 1.

OKTÓBER 28-29.  link a részletekért
10h-17h
THE heART of Collective Healiing-
Történelmi traumák gyógyítása
                                  GYÓGYÍTÓ DIALÓGUSOK – RENDSZERÁLLÍTÁS-PRESENCING
Nemzetközi hírű terapeuta vezetésével: Anngwyn St Just
I.ker. Hunyadi u.9. kapu: Erdély-Geréb


Október 30.  

Séta a Sírkertben – Gyógyító dialógusok és gyógyító helyek

RÉSZLETES, FOLYAMATÁBAN MINDIG KICSIT FINOMODÓ FORGATÓKÖNYV NYOMON KÖVETHETŐ ITT.

JELENTKEZÉS ONLINE ITT.

MEGHÍVÓ LETÖLTHETŐ ITT

MAGYARUL ÉS ANGOLUL

meghivo-2016-magyar

invitation-2016