És ha ennek vége???

Vajon lehet-e vége, ha mi nem változunk?
Hisz már évtizedek, sőt évezredek óta tudjuk, hogy komoly átalakulások forgásában alakul, változik és bontakozik ki éeletünk, világunk személyes és planetáris szinten egyaránt.

De mintha az utolsó viláégést elfelejtettük volna. (1914-1945) és a traumák és fájdalom okozta fátyol tudatunkat elhomályosította volna, sőt egy vak és értelmetlen és pusztító fogyasztás, kétségbeesett mohóság és félelem vezérelte gazdaság és hatalom markaának szorításában éltünk volna.

Ezt a gazdasági buborékot, határtalan fogyasztást, felhalmozást a mi társadalmunk sem tudta megállítani. Sőt hazánk is beállt a sorba a rendszerváltást követően. Majd a 2000. évektől még erősebb felhalmozás, kétségbeesett gyarapodás és ezzel párhuzamosan hatványozott elszegényedés vwett urrá rajtunk.

Talán most megállunk és a haláltáncban új életre ébredünk.

Ennek már nagyon erős hangja volt hallható az utóbbi években a civil és a gazdasági körök perifériáján is. Végre hallható lett a média szánára is az, ami oly régen helyet kért magának.
Ariadne fonala a labirintusba tévedt emberiség számára. A labirintus mélyén pedig a mi minotauruszunk az ember-állat kinek vad éhsége kiapadhatatlan. E mohó éhség, ami most megtorpan.
Csend, szünet és új értékrend van kibontakozóban.
Ennek az új rendnek már eddig is sok-sok szószólója volt, az ökológia, a tudomnyos forradalom, a szellemi-spirituális és pszichológiai jelzések, a kollektiv tramuák oldását és gyógyulását segítő globális megmozdulások, ellenerők utcán és parlamentekben (bár épp ellenerőként voltak a leg hatékonytalanabbak), míg az új ökotudatos és lelki-szellemi, támogató közösségek száma megsokszorozódott, országos és összeurópai és planetáris összefogások erősösdtek.

… Én dolgozni akarok. Elegendő
harc, hogy a multat be kell vallani.
A Dunának, mely mult, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.
JA.

És
álljon itt még 3 tanács, üzenet és gondolat.

What if…Mi lenne, ha..angolul és magyarul
Fehér Sas, hopi indián üzenete, angolul és magyarul
Gill Wright, metafizika tanítónk üzenete, angolul és magyarul.

 

AGA 30

letöltés       AGA 1990-2020: 30 év. 

1989. kora őszén, Szepes Mária néni és Wictor Charon özvegye, Sínai Magdi nénivel közös ebéden beszélgettünk az alapítvány indításáról, céljáról és nevéről. Az Ariadne Gaia nevet meghallva Mária néni  – egy Charon előadásra utalva –  azonnal jelezte, hogy a labirintusból, az élet kaotikus, földi zavarából csak felfele, a lélek és szellem kibontása, majd földi megnyilatkoztatása révén van kijárat… ez a mi Ariadne fonalunk.

Emlékező, tisztelgő rendezvények az év során közösen számos, anno az AGA-ban “csíráztatott” és/vagy nevelgetett szervezetekkel közösen tartunk.  érdemes a honlapokat figyelni.
Az alábbi szervezetekkel közösen elindítjuk az Collegium ONLINE Danubius programot, amelynek célja három kiemelkedő területen az érintetteket segíteni, olyan dialógikus tanulási tereket teremteni, ahol a kölcsönös lelki és szellemi rezonancia által sikerül új megközelítésekkel és tudásokkal, épességekkel és gyakorlatokkal az Új Korba, a most kibontakozó, de egyelőre nagyon is vészterhes változásokkal induló társadalmi átalakulásban Charon ladikján átevezni a túlparta. A három kiemelt terület a

Új Tudományok – Ősi hagyományok találkozási pontjában összeérő szemléletek és praxis a gyógyítás – oktatás – vezetés területén.

Gyógyulás-Gyógyítás:

Magyar CoCounselling közösség idén nyáron tartja (online vagy személyesen) azt az évenkénti nemzetközi, európai találkozót, melyet először 1989-ben volt esélyünk nekünk megszervezni. S azóta is minden 5-évben nálunk a házigazdai szerep.

Tűzmadár alapítvány szakmai műhelye.  ahol az alapító, Rohánszky Magda előtt tisztelgünk, aki egyúttal 10 éven át 1990-2002-ig az AGA kuratóriumának tagja, egy ideig elnöke is volt.

Pszicho-spirituális fejlődés:

Az AGA fókuszált szervezeti egysége, a Charon Intézet, amely a mai új helyzetben  elsősorban nem W.Charon hagyatékának feldolgozására koncentrál, hanem a charoni Új Eonba történő átmenet segítőjeként “Charon ladikjába” hívja mindazokat, akik így akarnak embertársaiknak segíteni a kibontakozó új világba történő átkelésben. Egyéni fejlődés és az AGA másik önálló projektjben a collective gyógyulásra és az ősi bölcsességre irányul figyelmünk nagycsoportos kollektiv gyógyulási és teremtő folyamatokat segítő teremtő terek kialakításával. A Wisdomweavers közösség erősítése.

Oktatás – vezetés – facilitálás

SoL Hungary – SoL Intézet, majd a SoL Akadémia, amelyben az AGA-ban elindult dialógusok és tanuló szervezeti alapok öko-spirituális aspektusával ismertettük meg a hazai érdeklődőket a szervezeti (üzleti és oktatási) és társadalmi transzformáció új eszközeivel, módszertárával és szemléleti változásaival.

Kiemelt eszközként a személyes, belső tanítói-oktatói és vezetői kompetenciák fejlesztését tartjuk a legfontosabbnak a Mindfulness alapú rendszerpedagógia, rendszertudatos facilitálás és együttérző vezetés területén.
A SoL Hungary támogatásában, de önálló autonómiával működik a Magyar Facilitátorok Társasága: TérTeremtők közössége. 
Emellett voltak, nevelkedtek és inspirálódtak köreinkben sokan mások, akik az elmúlt 30 évben önálló, erős és autonóm szakemberekké vagy épp szervezetekké fejlődtek ki.  Örülünk sikereiknek és annak is, ha valami visszajelzéssel, programmal kapcsolódni akarnak az AGA 30.

Történetünk dióhéjban. 

1990-ben januárban hagyták jóvá az Ariadne Gaia Alapítványt, és ekkor már teljes intenzitással elkezdtük a munkát Ruzsa Ágota, társ-alapító és Rohánszky Magda, kuratóriumi társunk segítségével a Magda által felajánlott Szép utcában.
Talán néhányatok emlékszik is.

Bővebben…

CHARON KARÁCSONYOK, 2019 HERMETIKUS CONFESSIO

Charon Intézet

Ezoterikus Karácsonyok

A feltáruló Fény útjánHermetikus Confessio és Lélektan

Felolvasás és hangjáték Charon írásaiból,

Charon Hermetikus Confessio és meditáció.

A feltáruló Fény útján – beszélgetés és személyes hitvallás

Beszélgető partnerek:
20181222_180122Orosz Katalin, transzperszonális pszichológus és Ruzsa Ágota, metafizika tanító és még meghívott vendégeink.

ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES, ITT: https://forms.gle/zkAFdnN9sjdyX32B6

Wictor Charon és Sínai Magdolna és Szepes Mária, az Ariadne Gaia alapitvány társalapítói, gyakorlatilag az 50-s évektől tartottak minden karácsonykor több estén összejöveteleket, melyben írásokból olvastak fel, egy misztérium játék hangfelvételen elhangzott, tarot kártya húzása és a Fény köszöntése.
A Charon Intézet, mint a Hagyaték gondozója feleleveníti ezt a hagyományt. Igyekszünk minden alkalommal egy olyan vendéget is hívni, aki – bár nem tartozott ebbe a szellemi körbe – munkájával hzzájárul a hermetikus, metafizikai hagyomány kutatásához.

c3a1gota2-087

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Hozzájárulást a költségekhez és a hagyaték feldolgozásához adomány keretében elfogadunk.

A szervezők nevében,

           Ruzsa Ágota…

View original post 4 további szó

TH meditáció

cropped-344d1ca28ea7f1842fd214875d99e989-iphone-wallpaper-phone-wallpapers.jpg .   A Szűz jegyében a HOLD,

2019. szeptember 14-én szombat reggel 06:35-kor éri el a tetőpontját.

A meditáció vezérgondolata: 
“Én vagyok az Anya és a Gyermek. Én, Isten, Én, anyag vagyok.”

A Telihold találkozó célja, hogy a jelenlevők a Hierarchiával együttműködve csoport meditációt tartsanak az emberiség érdekében.

Angolul itt hallható. 

Minden teliholdkor az adott csillagzat által átminősített energiák   áramlanak az emberiség tudatába és így megerősítik az emberi tudat isteni tulajdonságait. Ezt a spirituális áramlatot a meditáció segítségével el lehet juttatni az emberi elmékbe és szívekbe. A meditáció segíti az emberi tudat tágulását, a Tervvel és Céllal kapcsolatos ismereteket és szándékokat és az emberiség evolúciós fejlődésének kibontakozását.

           A NAGY FOHÁSZ

A Fényforrásból, amely Isten elméjében él

      Áradjon fény az emberi elmékbe.

      Szálljon Világosság a  Földre.

 

A Szeretetforrásból, amely Isten szívében él

      Sugározzon szeretet az emberek szívébe.

      Térjen vissza Krisztus a Földre.

 

A középpontból, ahol Isten Akaratát ismerik,

      Vezérelje cél a kis emberi akaratot,

      Az a cél, amit a Mesterek ismernek és szolgálnak.

 

A középpontból, melyet emberiségnek hívunk

      A Fény és Szeretet Terve teljesedjék be,

      S általa gonoszság lakának ajtaja záruljon le.

 

Fény, Szeretet és Erő  állítsa helyre a Tervet a Földön.

     

      OM        OM        OM

 

 Fordította:   AGA-Hét sugár, 1993.  email:  ariadnegaia@gmail.com

Forrás :  www.lucistrust.org

 

—————————————————————————————————————————–

 A Mérleg telihold időpontja: 2019október 13. vasárnap.

——————————————————————————————————————————

Augusztus 15-én kora délután, 14:31 telihold Oroszlán havában.

 A meditáció vezérgondolata:  „Én vagyok Az, és Az vagyok én.”

…”Bizonytalan időket élünk, a változások idejét, egyéni, nemzeti, nemzetközi és bolygószinten egyaránt. Azonban ha hátralépünk, és a történelem széles távlatait nyitott elmével és szerető szívvel vizsgáljuk, nyilvánvalóvá válik, hogy a dolgok sosem maradtak hosszan nyugalmi állapotban – mindig a horizonton volt a változás, és ez most felgyorsult a jelenleg működő energiáknak és erőknek köszönhetően, amint azokra a Vízöntő befolyás rányomja bélyegét.
A tudatosság szempontjából az emberiség kulcsfontosságú pont felé tart, amint az Oroszlán alapeszméjének értelmében a személyiség és a lélek egymáshoz
közelít. Noha még igen erős a magabiztosság és az önzés, ugyanakkor – számos helyi és bolygószintű, szolgálatra irányuló kezdeményezés révén – nagyfokú
önzetlenség is tapasztalható. A világ egészét tekintve láthatóvá válik az emberi tudatban felszínre törő lélek-érzékenység és csoportérzékenység bizonyossága,
amely annak az érzékenységnek a megkülönböztető sajátsága, amely az Oroszlán befolyásának hatására fejlődik ki….”
  (Lucis Trust _Festival of Leo Meditation Meeting_2019)

A TH meditációt támogató leírás itt olvasható. 

A Szűz jegyében 2019. szeptember 14-én szombaton reggel telítődik a Hold újra.

Telihold Meditáció

Április 19-én pénteken  másodszor telik meg a Kos havában a  Hold! A pontos időpontja: 12:12 óra. A nagy tavaszi keresztény Fesztivált, Húsvétot ünnepelhetjük.

A vezérgondolat ismét:” ELŐLÉPEK ÉS AZ ELME SÍKJÁRÓL URALKODOM.”

“…Noha a Kos uralja a harmónia és konfliktus Negyedik Sugarát, maga a konstelláció nagyszerű kifejeződése az Első Sugár akarat energiájának, amely az evolúció egész folyamatának kezdeményezője. Az év jelen időszakában ennek az energiának a hajtó ereje csodálatos elevenséget teremt, amelyet oly nagyszerűen példáz a feltámadott Krisztus, és maga a Természet, ennek az energetikus aktivitásnak a zöldjébe öltözve.

Támogatást kapunk arra, hogy ráébredjünk a teremtés szívében rejlő szépségre, és hogy erőinket összegyűjtsük az ennek megfelelő dinamikus egyensúly létrehozására – eltökélt szándékkal együtt álljunk, hogy megteremtsük Krisztus számára a visszatérés útját, és hogy együtt haladjunk a jó, a szép és az igaz fejlődése iránti törekvésben….” (Lucis ( LucisTrust Full Moon of Atias, Meditation Meeting)

A következő, WESAK Fesztivál ünnepét május 18-án ünnepelhetjük.

————————————————————

Február 19-én, kedden 16:54 h ünnepelhetjük a Halak zodiákus jegyében a teliholdat.

A Halak kulcsmondata:  “”ELHAGYOM AZ ATYA HÁZÁT, ÉS VISSZAFORDULVA MEGVÁLTOK”

“A tanítvány számára a Halak kulcsmondata különösen hasznos maggondolat meditációhoz. Magában hordozza az involúció és az evolúció teljes folyamatát, amely során az életegység belép az anyagi tudatállapotba, amely annyira sűrű, hogy az inkarnálódott lélek veleszületett istensége hosszú időre szem elől tűnik. Fokozatosan, az anyagban való tapasztalás folyamata során az életaspektus újra éreztetni kezdi jelenlétét, és végül olyan erős vonzó hatást fejt ki a személyiség tudatára, hogy megszületik a döntés a “visszatérés ösvényére” lépésre, a “visszafordulásra” a Létezés forrása és eredete felé….” (Lucis Trust)

Az nap, 19-én lesz az év első 10 milliószoros napja is!

tízmilliószoros napokon  a tibeti holdév négy nagy ünnepe Sziddhárta/Buddha életének egy-egy eseményéről emlékezik meg.

Ezen a napon  gondoljunk arra, amit teremteni szeretnénk az életünkben. Már reggel kinyilváníthatjuk, mit szeretnénk elengedni, ill. megteremteni az életünkben. Ezeken a napokon a meditáció és a vizualizációs technikák is jobban hatnak (az eredeti tibeti ajánlás is a gyakorlásra vonatkozik), érdemes pozitív megerősítéseket, mantrákat használnunk, meditálnunk 

Az öröm, a harmónia, a béke és a szeretet járjon át bennünket egész nap, terjesszük ki ezeket az érzéseket családunk tagjaira, barátainkra, az emberiségre, minden élőlényre, és a Földünkre. Képzeljük el a Földet egészségesnek, a rajta élő embereket pedig békésnek…S

Segítsük a Földön az építő, pozitív gondolatok, érzelmek, szándékok és tettek megsokszorozódását!

A következő teliholdat március 21-én csütörtökön ünnepelhetjük a Kos jegyében. Húsvét előtt, nagypénteken, április 19-én, ismét a Kos jegyében, másodszor telik meg a Hold !

 

Mindful hétvégék

IMG_1406Mindful hétvége
havonta egyszer teret teremtünk a közös, tudatos és ébertudatban gyökerező együttlétre. 

Három fő elemet szövünk össze, de mindegyikre lehet külön-külön is csatlakozni. FB oldalon lehet az aktualitásokról tájékozódnunk.

BEJELENTKEZÉS a programokra: https://goo.gl/forms/zy9B3VDzbNPzN9Ln2
Érdeklődés az aktuális hétvégével kapcsolatban az AGA  FB oldalán és ariadnegaia@gmail.com

Részletesebb leírást itt olvashat.

 

Webp.net-resizeimageCHARON, A LÉLEKVEZETŐ.

Képek a 2018. December 22. Charon karácsonyból, mikor hiteles, még élő karácsonyok visszaemlékezését és az AMORC rend képviselőjének megosztásait követően a jelenlevők a régi karácsonyok hívásául egy misztérium játék részletet hallgattunk meg Szepes Mária (Viktor Charon) Ecce Homo, 1976. írásából.

Majd Üzenetet húztunk és végül egy-egy Tarot kártya üzenetet.

Beszélgettünk múltról és jövőről, találkozásokról és új kezdetekről. Volt velünk kutató egy új dokumentum regénnyel, pszichológus személyes kapcsolódása a spirituális térhez, elmélyült Rendtag, érdeklődő támogató, kapcsolatokat és irányzatokat osszefogó és átlátó őstanítvány, nemrég ébredt tanítvány.

 

 

 

 

 

Fény és Árnyék: Charon karácsonyok

KARÁCSONY: A FÉNY SZÜLETÉSE
Wictor Charon és az Ezoterikus karácsonyok
December 22.  15h-19h
Helyszín: Budapest, Belváros
Regisztráció: 
A helyszűke miatt előzetes BEJELENTKEZÉST kérünk ide kattintva: https://goo.gl/forms/smXfoxE8C62kL6T52

 

Előadások, beszélgetések a Hagyaték feldolgozás részletei, és tanítványok, Wictor Charon által ihletett személyes bemutatkozásai. A program meghívott vendégei:

Ékes Ákos és Bedő Jenő, AMORC Rózsakeresztes Rend vezetői.
OROSZ KATALIN,
transzperszonális pszichológus, a Hagyomány és a mai, európai pszichológia mély ismerője. 
Ruzsa Ágota Éva,
Charon Intézet vezetője, a CHARON hagyaték gondozója
Dén Erika,
Charon Intézet munkatárs
Pelle János, Lelkek iránytűje könyv szerzője

3-5h Program tervezete:

Nyitó gondolatok – RÁÉ
A Charon hagyaték tanúsága és a szellemi közösség

AMORC szervezet 
Wictor Charon és az AMORC
 ,
AMORC, tradíció a XXI. század embere számára

Pelle János: Lelkek iránytűje könyvbemutatója, amiben feldolgozta a hazai szellemtudományok 4 iranyzatat az 1944-ig.

Orosz Katalin: Tudomány és hagyomány- Fény és Árnyék a pszichológia és a szellemtudományok tükrében

5-7h. Charon karácsony

V.Charon-Szepes M.-Sinai M. az 50-s évektől a 90-s évekig minden karácsonykor kisebb köröknek a Júlia és a Nagyajtai utcai lakásokban tartottak.

Ebből szeretnénk kicsi ízelítőt adni szemelyes beszamolók, emlékezések, hangjáték.

Charon Intézet-Ruzsa Ágota Éva Záró gondolatok

Bethlehemtől Jeruzsálemig

Az együttlétet – ha van rá energiátok – hazai finomságokkal gazdagíthatjátok és adományotokkal a Charon hagyaték feldolgozását segíthetitek.

……………………………………………………….

Az gondolatok felvezeteset szabad elmélkedés, rövid telihold meditáció és személyes megosztások,  kérdés-feleletek fűszerezik a résztvevői jelenlét és közös gondolkodás keretében.

Az AMORC nemzetközi szervezetnek Charon a háború utáni években, a besötétedés és bezárulás kora előtt, alkotó tagja volt.

Írásaiból Rosicrucian-Digest-December-1947 egyet el is lehet olvasni.

További érdeklődés:
Ruzsa Ágota, ariadnegaia@gmail.com
Dén Erika, denerika75@gmail.com

CHARON, A LÉLEKVEZETŐ

chitta hidTUDOMÁNY ÉS HAGYOMÁNY MŰHELY
LÉLEK-TÉR MŰHELY- CHARON, a lélkvezető – lélekközpontú családállítás,
ahol az elengedés, a halál és az elmúlás metafizikai terében és a résztvevők személyes jelenLétében búcsúzunk, átlépünk és találkozunk.
A műhelyt tartja: Ruzsa Ágota Éva, lélekvezető családállító.
Jelentkezés szükséges: ariadnegaia@gmail.com
A műhely 12 emberrel kerül megtartásra.

Telihold

344d1ca28ea7f1842fd214875d99e989--iphone--wallpaper-phone-wallpapersJúlius 27-én, pénteken este, 22:22  a Nap Oroszlán jegyében és a Hold Vízöntő zodiákus jegyében ünnepelhetjük a teliholdat!

Az Oroszlán meditáció vezérgondolata, kulcsmondata :  „Én vagyok Az, és Az vagyok én.”

Ez az időpont egybe esik az évszázad leghosszabb teljes holdfogyatkozásával: https://qubit.hu/2018/06/26/az-evszazad-leghosszabb-teljes-holdfogyatkozasa-jon-julius-vegen

100 évente van ilyen, és akkor is csak a világ egyik feléről látható. Most a “mi” oldalunkon gyönyörködhetünk benne: 20:24-től 00:19-ig. Tiszta idő esetén megtekinthető, ki hol éri el, udvarról, teraszról hegy-tetőről 🙂

A Szűz jegyében augusztus 26-án vasárnap telítődik majd újra.