Húsvét, a nagy misztérium

AGA 30.  HÚSVÉT, a nagy misztérium
A beavatások útja, egyéni és kollektív szinteken.

Az alábbi programmal is alapítványunk fennállásának 30. évét köszöntjük.

 

Vasárnap: Feltámadás-újjászületés a ‘barlangból’, találkozás az éteri kapcsolódást és “látást” igénylő új jelenléttel és közös meditáció

Vasárnapi elmélkedésünk része lesz a jelenlegi állapotunk is. Figyelmünkkel a kereszthalál és a feltámadás körüli női energiák megerősödött jelenléte felé fordulunk. Vajon mit üzenhet ez nekünk most és itt?
A kereszt alatt is (Mária Magdolna, Mária és Márta) és a vasárnap hajnali feltámadáskor is Mária Magdolna és Mária vannak jelen utoljára és elsőre. 
Harmad napra feltámadott:  és ezt Jézus követői közül a nők, Mária és Mária Magdolna képes őt meglátni, felismerni… Sírhoz menvén a testet keresik, de a feltámadott Jézust találják: 
“de ne illess engem, mert nem mentem még fel az én Atyámhoz…..
Elméne Mária Magdolna hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Uratés hogy ezeket mondotta…” János XX. 17-18.

Most Húsvét Nagyhetében csütörtök-vasárnap reggel 7.30-9h között reggel, ha csatlakozol hozzánk, akkor az emberi tudat evolúcióját jelző egyéni és kollektiv beavatások 5 lépcsőjén haladunk végig Jézus életútját követve és általa megérthetjük azt a folyamatot, ami az emberiség és benne az egyén kibontakozásának útja.
Beszélgetünk, meditálunk és együtt leszünk. Kiindulópont Alice Bailey: Bethlehemtől Kálváriáig című könyve.

Az eseményt a Facebookon is meghirdettük

Csütörtök:
Az angyali kenyér Betlehemben, a kenyér-hús házában.-Születés a barlangban és keresztelés a Jordán vizében 
Pénteken:
Színeváltozás a Carmel hegyen – Kálvária a Koponyák hegyére – vissza a ‘barlangba’

Szombaton: Csend és meditáció és elmélkedés
Vasárnap: Feltámadás-újjászületés a ‘barlangból’, találkozás az éteri kapcsolódást és “látást” igénylő új jelenléttel és közös meditáció

Alapítóink már 30, sőt Wictor Charon már 60-70 évvel ezelőtt az ÚJ Eon bekösztjéről írt, s persze nem csak ő, hanem sokan mások is a szellemhagyományok, az Ősi Bölcsesség tanításaiban és az elmúlt évszázadban erősödő vallásokon átívelő spirituális és transzperszonális pszichológiai megközelítésekben is. Sőt a 60-s évektől lassan, araszolva ugyan, de a tudományok egy-egy képviselője is jelezte a Nagy Átváltozás közeledtét.
A Nagyhéten Április 8-n az év 12 teliholdas időszakából 3 kiemelkedő, energetikailag az emberiség útját legtisztábban inspiráló meditációs ünnepsorozat  kezdődik:
Április 8. Krisztus,
Május 7. Wesak (Buddha) és
Június 5. A jóakarat napja.

Gill Wright, metafizika tanító-gyógyító 30 évvel ezelőtt érkezett hozzánk és ezt a számunkra új szemléletet és tanítást hozta mindannyiunknak, akik nyitottak és befogadók voltak rá. Sokunk életét, hivatatását és jelenlétét a hétköznapjainkban változtatta meg ez a tanítás, ami konkrét formát a metafizika két éves képzésben, a Vibrációs gyógyászat két éves képzésben, majd Tanár képző kurzusban testesült meg. Gill azóta is kitartóan jár hozzánk tanítani és gyógyítani.

Gill üzenete, március 15-n a magyar csoportnak, közösségnek itt letölthető.

Az alábbi pár sort pedig egy barátunk továbbította:

Thomas Hübl üzenete, április 8.

This is a time when Love needs to run the show.
Eljött az idő, hogy életünk fókusza a Szeretet legyen.

Times of scarcity need to be met with generosity,
A szükösséget a nagylelküség kell felváltsa.

Times of fear with comfort,
A félelmet a megnyugtatás.

Times of uncertainty with presence.
A bizonytalanságot a Jelenlét.

When we care for those around us, we create a field of love. 
Amikor szeretteink és társainkért cselekszünk, róluk gondoskodunk, akkor a szeretet terét hozzuk létre.

Itt pedig angolul tudóknak László Ervin üzenete: 

És a lélek békéjéhez az alábbi dalokat ajánljuk sok szeretettel.

Dalok:
Slow down   https://www.youtube.com/watch?v=EFe84U__kt8
You raise me Up: https://www.youtube.com/watch?v=8Efu83qvOeA

Szeretettel várunk az alábbi linken.

Vezeti: Ruzsa Ágota Éva
Online zoom:
Bejelentkezés:
https://zoom.us/meeting/register/vJIvdO6orzwoFf8i6HN3qN3RuYZqJg_VQw
Hozzájárulás-adomány javaslat 500-1000ft/alkalom
Ariadne Gaia Alapítvány, Számlaszám: 16200106-11566841
Paypal: ariadnegaia@gmail.com

És ha ennek vége???

Vajon lehet-e vége, ha mi nem változunk?
Hisz már évtizedek, sőt évezredek óta tudjuk, hogy komoly átalakulások forgásában alakul, változik és bontakozik ki éeletünk, világunk személyes és planetáris szinten egyaránt.

De mintha az utolsó viláégést elfelejtettük volna. (1914-1945) és a traumák és fájdalom okozta fátyol tudatunkat elhomályosította volna, sőt egy vak és értelmetlen és pusztító fogyasztás, kétségbeesett mohóság és félelem vezérelte gazdaság és hatalom markaának szorításában éltünk volna.

Ezt a gazdasági buborékot, határtalan fogyasztást, felhalmozást a mi társadalmunk sem tudta megállítani. Sőt hazánk is beállt a sorba a rendszerváltást követően. Majd a 2000. évektől még erősebb felhalmozás, kétségbeesett gyarapodás és ezzel párhuzamosan hatványozott elszegényedés vwett urrá rajtunk.

Talán most megállunk és a haláltáncban új életre ébredünk.

Ennek már nagyon erős hangja volt hallható az utóbbi években a civil és a gazdasági körök perifériáján is. Végre hallható lett a média szánára is az, ami oly régen helyet kért magának.
Ariadne fonala a labirintusba tévedt emberiség számára. A labirintus mélyén pedig a mi minotauruszunk az ember-állat kinek vad éhsége kiapadhatatlan. E mohó éhség, ami most megtorpan.
Csend, szünet és új értékrend van kibontakozóban.
Ennek az új rendnek már eddig is sok-sok szószólója volt, az ökológia, a tudomnyos forradalom, a szellemi-spirituális és pszichológiai jelzések, a kollektiv tramuák oldását és gyógyulását segítő globális megmozdulások, ellenerők utcán és parlamentekben (bár épp ellenerőként voltak a leg hatékonytalanabbak), míg az új ökotudatos és lelki-szellemi, támogató közösségek száma megsokszorozódott, országos és összeurópai és planetáris összefogások erősösdtek.

… Én dolgozni akarok. Elegendő
harc, hogy a multat be kell vallani.
A Dunának, mely mult, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.
JA.

És
álljon itt még 3 tanács, üzenet és gondolat.

What if…Mi lenne, ha..angolul és magyarul
Fehér Sas, hopi indián üzenete, angolul és magyarul
Gill Wright, metafizika tanítónk üzenete, angolul és magyarul.

 

AGA 30

letöltés       AGA 1990-2020: 30 év. 

1989. kora őszén, Szepes Mária néni és Wictor Charon özvegye, Sínai Magdi nénivel közös ebéden beszélgettünk az alapítvány indításáról, céljáról és nevéről. Az Ariadne Gaia nevet meghallva Mária néni  – egy Charon előadásra utalva –  azonnal jelezte, hogy a labirintusból, az élet kaotikus, földi zavarából csak felfele, a lélek és szellem kibontása, majd földi megnyilatkoztatása révén van kijárat… ez a mi Ariadne fonalunk.

Emlékező, tisztelgő rendezvények az év során közösen számos, anno az AGA-ban “csíráztatott” és/vagy nevelgetett szervezetekkel közösen tartunk.  érdemes a honlapokat figyelni.
Az alábbi szervezetekkel közösen elindítjuk az Collegium ONLINE Danubius programot, amelynek célja három kiemelkedő területen az érintetteket segíteni, olyan dialógikus tanulási tereket teremteni, ahol a kölcsönös lelki és szellemi rezonancia által sikerül új megközelítésekkel és tudásokkal, épességekkel és gyakorlatokkal az Új Korba, a most kibontakozó, de egyelőre nagyon is vészterhes változásokkal induló társadalmi átalakulásban Charon ladikján átevezni a túlparta. A három kiemelt terület a

Új Tudományok – Ősi hagyományok találkozási pontjában összeérő szemléletek és praxis a gyógyítás – oktatás – vezetés területén.

Gyógyulás-Gyógyítás:

Magyar CoCounselling közösség idén nyáron tartja (online vagy személyesen) azt az évenkénti nemzetközi, európai találkozót, melyet először 1989-ben volt esélyünk nekünk megszervezni. S azóta is minden 5-évben nálunk a házigazdai szerep.

Tűzmadár alapítvány szakmai műhelye.  ahol az alapító, Rohánszky Magda előtt tisztelgünk, aki egyúttal 10 éven át 1990-2002-ig az AGA kuratóriumának tagja, egy ideig elnöke is volt.

Pszicho-spirituális fejlődés:

Az AGA fókuszált szervezeti egysége, a Charon Intézet, amely a mai új helyzetben  elsősorban nem W.Charon hagyatékának feldolgozására koncentrál, hanem a charoni Új Eonba történő átmenet segítőjeként “Charon ladikjába” hívja mindazokat, akik így akarnak embertársaiknak segíteni a kibontakozó új világba történő átkelésben. Egyéni fejlődés és az AGA másik önálló projektjben a collective gyógyulásra és az ősi bölcsességre irányul figyelmünk nagycsoportos kollektiv gyógyulási és teremtő folyamatokat segítő teremtő terek kialakításával. A Wisdomweavers közösség erősítése.

Oktatás – vezetés – facilitálás

SoL Hungary – SoL Intézet, majd a SoL Akadémia, amelyben az AGA-ban elindult dialógusok és tanuló szervezeti alapok öko-spirituális aspektusával ismertettük meg a hazai érdeklődőket a szervezeti (üzleti és oktatási) és társadalmi transzformáció új eszközeivel, módszertárával és szemléleti változásaival.

Kiemelt eszközként a személyes, belső tanítói-oktatói és vezetői kompetenciák fejlesztését tartjuk a legfontosabbnak a Mindfulness alapú rendszerpedagógia, rendszertudatos facilitálás és együttérző vezetés területén.
A SoL Hungary támogatásában, de önálló autonómiával működik a Magyar Facilitátorok Társasága: TérTeremtők közössége. 
Emellett voltak, nevelkedtek és inspirálódtak köreinkben sokan mások, akik az elmúlt 30 évben önálló, erős és autonóm szakemberekké vagy épp szervezetekké fejlődtek ki.  Örülünk sikereiknek és annak is, ha valami visszajelzéssel, programmal kapcsolódni akarnak az AGA 30.

Történetünk dióhéjban. 

1990-ben januárban hagyták jóvá az Ariadne Gaia Alapítványt, és ekkor már teljes intenzitással elkezdtük a munkát Ruzsa Ágota, társ-alapító és Rohánszky Magda, kuratóriumi társunk segítségével a Magda által felajánlott Szép utcában.
Talán néhányatok emlékszik is.

Bővebben…

CHARON KARÁCSONYOK, 2019 HERMETIKUS CONFESSIO

Charon Intézet

Ezoterikus Karácsonyok

A feltáruló Fény útjánHermetikus Confessio és Lélektan

Felolvasás és hangjáték Charon írásaiból,

Charon Hermetikus Confessio és meditáció.

A feltáruló Fény útján – beszélgetés és személyes hitvallás

Beszélgető partnerek:
20181222_180122Orosz Katalin, transzperszonális pszichológus és Ruzsa Ágota, metafizika tanító és még meghívott vendégeink.

ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES, ITT: https://forms.gle/zkAFdnN9sjdyX32B6

Wictor Charon és Sínai Magdolna és Szepes Mária, az Ariadne Gaia alapitvány társalapítói, gyakorlatilag az 50-s évektől tartottak minden karácsonykor több estén összejöveteleket, melyben írásokból olvastak fel, egy misztérium játék hangfelvételen elhangzott, tarot kártya húzása és a Fény köszöntése.
A Charon Intézet, mint a Hagyaték gondozója feleleveníti ezt a hagyományt. Igyekszünk minden alkalommal egy olyan vendéget is hívni, aki – bár nem tartozott ebbe a szellemi körbe – munkájával hzzájárul a hermetikus, metafizikai hagyomány kutatásához.

c3a1gota2-087

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Hozzájárulást a költségekhez és a hagyaték feldolgozásához adomány keretében elfogadunk.

A szervezők nevében,

           Ruzsa Ágota…

View original post 4 további szó

TH meditáció

cropped-344d1ca28ea7f1842fd214875d99e989-iphone-wallpaper-phone-wallpapers.jpg .   A Szűz jegyében a HOLD,

2019. szeptember 14-én szombat reggel 06:35-kor éri el a tetőpontját.

A meditáció vezérgondolata: 
“Én vagyok az Anya és a Gyermek. Én, Isten, Én, anyag vagyok.”

A Telihold találkozó célja, hogy a jelenlevők a Hierarchiával együttműködve csoport meditációt tartsanak az emberiség érdekében.

Angolul itt hallható. 

Minden teliholdkor az adott csillagzat által átminősített energiák   áramlanak az emberiség tudatába és így megerősítik az emberi tudat isteni tulajdonságait. Ezt a spirituális áramlatot a meditáció segítségével el lehet juttatni az emberi elmékbe és szívekbe. A meditáció segíti az emberi tudat tágulását, a Tervvel és Céllal kapcsolatos ismereteket és szándékokat és az emberiség evolúciós fejlődésének kibontakozását.

           A NAGY FOHÁSZ

A Fényforrásból, amely Isten elméjében él

      Áradjon fény az emberi elmékbe.

      Szálljon Világosság a  Földre.

 

A Szeretetforrásból, amely Isten szívében él

      Sugározzon szeretet az emberek szívébe.

      Térjen vissza Krisztus a Földre.

 

A középpontból, ahol Isten Akaratát ismerik,

      Vezérelje cél a kis emberi akaratot,

      Az a cél, amit a Mesterek ismernek és szolgálnak.

 

A középpontból, melyet emberiségnek hívunk

      A Fény és Szeretet Terve teljesedjék be,

      S általa gonoszság lakának ajtaja záruljon le.

 

Fény, Szeretet és Erő  állítsa helyre a Tervet a Földön.

     

      OM        OM        OM

 

 Fordította:   AGA-Hét sugár, 1993.  email:  ariadnegaia@gmail.com

Forrás :  www.lucistrust.org

 

—————————————————————————————————————————–

 A Mérleg telihold időpontja: 2019október 13. vasárnap.

——————————————————————————————————————————

Augusztus 15-én kora délután, 14:31 telihold Oroszlán havában.

 A meditáció vezérgondolata:  „Én vagyok Az, és Az vagyok én.”

…”Bizonytalan időket élünk, a változások idejét, egyéni, nemzeti, nemzetközi és bolygószinten egyaránt. Azonban ha hátralépünk, és a történelem széles távlatait nyitott elmével és szerető szívvel vizsgáljuk, nyilvánvalóvá válik, hogy a dolgok sosem maradtak hosszan nyugalmi állapotban – mindig a horizonton volt a változás, és ez most felgyorsult a jelenleg működő energiáknak és erőknek köszönhetően, amint azokra a Vízöntő befolyás rányomja bélyegét.
A tudatosság szempontjából az emberiség kulcsfontosságú pont felé tart, amint az Oroszlán alapeszméjének értelmében a személyiség és a lélek egymáshoz
közelít. Noha még igen erős a magabiztosság és az önzés, ugyanakkor – számos helyi és bolygószintű, szolgálatra irányuló kezdeményezés révén – nagyfokú
önzetlenség is tapasztalható. A világ egészét tekintve láthatóvá válik az emberi tudatban felszínre törő lélek-érzékenység és csoportérzékenység bizonyossága,
amely annak az érzékenységnek a megkülönböztető sajátsága, amely az Oroszlán befolyásának hatására fejlődik ki….”
  (Lucis Trust _Festival of Leo Meditation Meeting_2019)

A TH meditációt támogató leírás itt olvasható. 

A Szűz jegyében 2019. szeptember 14-én szombaton reggel telítődik a Hold újra.

Telihold Meditáció

Április 19-én pénteken  másodszor telik meg a Kos havában a  Hold! A pontos időpontja: 12:12 óra. A nagy tavaszi keresztény Fesztivált, Húsvétot ünnepelhetjük.

A vezérgondolat ismét:” ELŐLÉPEK ÉS AZ ELME SÍKJÁRÓL URALKODOM.”

“…Noha a Kos uralja a harmónia és konfliktus Negyedik Sugarát, maga a konstelláció nagyszerű kifejeződése az Első Sugár akarat energiájának, amely az evolúció egész folyamatának kezdeményezője. Az év jelen időszakában ennek az energiának a hajtó ereje csodálatos elevenséget teremt, amelyet oly nagyszerűen példáz a feltámadott Krisztus, és maga a Természet, ennek az energetikus aktivitásnak a zöldjébe öltözve.

Támogatást kapunk arra, hogy ráébredjünk a teremtés szívében rejlő szépségre, és hogy erőinket összegyűjtsük az ennek megfelelő dinamikus egyensúly létrehozására – eltökélt szándékkal együtt álljunk, hogy megteremtsük Krisztus számára a visszatérés útját, és hogy együtt haladjunk a jó, a szép és az igaz fejlődése iránti törekvésben….” (Lucis ( LucisTrust Full Moon of Atias, Meditation Meeting)

A következő, WESAK Fesztivál ünnepét május 18-án ünnepelhetjük.

————————————————————

Február 19-én, kedden 16:54 h ünnepelhetjük a Halak zodiákus jegyében a teliholdat.

A Halak kulcsmondata:  “”ELHAGYOM AZ ATYA HÁZÁT, ÉS VISSZAFORDULVA MEGVÁLTOK”

“A tanítvány számára a Halak kulcsmondata különösen hasznos maggondolat meditációhoz. Magában hordozza az involúció és az evolúció teljes folyamatát, amely során az életegység belép az anyagi tudatállapotba, amely annyira sűrű, hogy az inkarnálódott lélek veleszületett istensége hosszú időre szem elől tűnik. Fokozatosan, az anyagban való tapasztalás folyamata során az életaspektus újra éreztetni kezdi jelenlétét, és végül olyan erős vonzó hatást fejt ki a személyiség tudatára, hogy megszületik a döntés a “visszatérés ösvényére” lépésre, a “visszafordulásra” a Létezés forrása és eredete felé….” (Lucis Trust)

Az nap, 19-én lesz az év első 10 milliószoros napja is!

tízmilliószoros napokon  a tibeti holdév négy nagy ünnepe Sziddhárta/Buddha életének egy-egy eseményéről emlékezik meg.

Ezen a napon  gondoljunk arra, amit teremteni szeretnénk az életünkben. Már reggel kinyilváníthatjuk, mit szeretnénk elengedni, ill. megteremteni az életünkben. Ezeken a napokon a meditáció és a vizualizációs technikák is jobban hatnak (az eredeti tibeti ajánlás is a gyakorlásra vonatkozik), érdemes pozitív megerősítéseket, mantrákat használnunk, meditálnunk 

Az öröm, a harmónia, a béke és a szeretet járjon át bennünket egész nap, terjesszük ki ezeket az érzéseket családunk tagjaira, barátainkra, az emberiségre, minden élőlényre, és a Földünkre. Képzeljük el a Földet egészségesnek, a rajta élő embereket pedig békésnek…S

Segítsük a Földön az építő, pozitív gondolatok, érzelmek, szándékok és tettek megsokszorozódását!

A következő teliholdat március 21-én csütörtökön ünnepelhetjük a Kos jegyében. Húsvét előtt, nagypénteken, április 19-én, ismét a Kos jegyében, másodszor telik meg a Hold !

 

Mindful hétvégék

IMG_1406Mindful hétvége
havonta egyszer teret teremtünk a közös, tudatos és ébertudatban gyökerező együttlétre. 

Három fő elemet szövünk össze, de mindegyikre lehet külön-külön is csatlakozni. FB oldalon lehet az aktualitásokról tájékozódnunk.

BEJELENTKEZÉS a programokra: https://goo.gl/forms/zy9B3VDzbNPzN9Ln2
Érdeklődés az aktuális hétvégével kapcsolatban az AGA  FB oldalán és ariadnegaia@gmail.com

Részletesebb leírást itt olvashat.

 

Webp.net-resizeimageCHARON, A LÉLEKVEZETŐ.

Képek a 2018. December 22. Charon karácsonyból, mikor hiteles, még élő karácsonyok visszaemlékezését és az AMORC rend képviselőjének megosztásait követően a jelenlevők a régi karácsonyok hívásául egy misztérium játék részletet hallgattunk meg Szepes Mária (Viktor Charon) Ecce Homo, 1976. írásából.

Majd Üzenetet húztunk és végül egy-egy Tarot kártya üzenetet.

Beszélgettünk múltról és jövőről, találkozásokról és új kezdetekről. Volt velünk kutató egy új dokumentum regénnyel, pszichológus személyes kapcsolódása a spirituális térhez, elmélyült Rendtag, érdeklődő támogató, kapcsolatokat és irányzatokat osszefogó és átlátó őstanítvány, nemrég ébredt tanítvány.

 

 

 

 

 

Fény és Árnyék: Charon karácsonyok

Wictor Charon és az Új Eon
Az eddigi hagyományoknak megfelelően idén is megtartjuk az Ezoterikus karácsonyunkat Wictor Charon és köre tiszteletére és önmagunk lelki töltekezése érdekében.
Jelentkezés ide kattintva. Részleteket a jelentkezőknek tudjuk kiküldeni. Tervezett program:      18h-20h Témánk: Az Új Eon velünk és bennünk van Karácsonyi szertartás és Új Eon Igazi komoly évforduló. Charon halála 45. Charon emléke még mindig inspirál, hat és mindannyiunkat elkötelezett szolgálatra tanít és hív. Várunk szeretettel. Online vagy/és személyesen. EZÉRT KÉRJÜK BEJELENTKEZÉSEDET. KARÁCSONY: A FÉNY SZÜLETÉSE Wictor Charon és az Ezoterikus karácsonyok December 22.  15h-19h Helyszín: Budapest, Belváros Regisztráció: A helyszűke miatt előzetes BEJELENTKEZÉST kérünk ide kattintva: https://goo.gl/forms/smXfoxE8C62kL6T52   Előadások, beszélgetések a Hagyaték feldolgozás részletei, és tanítványok, Wictor Charon által ihletett személyes bemutatkozásai. A program meghívott vendégei: Ékes Ákos és Bedő Jenő, AMORC Rózsakeresztes Rend vezetői. OROSZ KATALIN, transzperszonális pszichológus, a Hagyomány és a mai, európai pszichológia mély ismerője.  Ruzsa Ágota Éva, Charon Intézet vezetője, a CHARON hagyaték gondozója Dén Erika, Charon Intézet munkatárs Pelle János, Lelkek iránytűje könyv szerzője 3-5h Program tervezete: Nyitó gondolatok – RÁÉ A Charon hagyaték tanúsága és a szellemi közösség AMORC szervezet  Wictor Charon és az AMORC , AMORC, tradíció a XXI. század embere számára

Pelle János: Lelkek iránytűje könyvbemutatója, amiben feldolgozta a hazai szellemtudományok 4 iranyzatat az 1944-ig.

Orosz Katalin: Tudomány és hagyomány- Fény és Árnyék a pszichológia és a szellemtudományok tükrében 5-7h. Charon karácsony

V.Charon-Szepes M.-Sinai M. az 50-s évektől a 90-s évekig minden karácsonykor kisebb köröknek a Júlia és a Nagyajtai utcai lakásokban tartottak.

Ebből szeretnénk kicsi ízelítőt adni szemelyes beszamolók, emlékezések, hangjáték.

Charon Intézet-Ruzsa Ágota Éva Záró gondolatok Bethlehemtől Jeruzsálemig

Az együttlétet – ha van rá energiátok – hazai finomságokkal gazdagíthatjátok és adományotokkal a Charon hagyaték feldolgozását segíthetitek.

……………………………………………………….

Az gondolatok felvezeteset szabad elmélkedés, rövid telihold meditáció és személyes megosztások,  kérdés-feleletek fűszerezik a résztvevői jelenlét és közös gondolkodás keretében.

Az AMORC nemzetközi szervezetnek Charon a háború utáni években, a besötétedés és bezárulás kora előtt, alkotó tagja volt. Írásaiból Rosicrucian-Digest-December-1947 egyet el is lehet olvasni. További érdeklődés: Ruzsa Ágota, ariadnegaia@gmail.com Dén Erika, denerika75@gmail.com

CHARON, A LÉLEKVEZETŐ

chitta hidTUDOMÁNY ÉS HAGYOMÁNY MŰHELY
LÉLEK-TÉR MŰHELY- CHARON, a lélkvezető – lélekközpontú családállítás,
ahol az elengedés, a halál és az elmúlás metafizikai terében és a résztvevők személyes jelenLétében búcsúzunk, átlépünk és találkozunk.
A műhelyt tartja: Ruzsa Ágota Éva, lélekvezető családállító.
Jelentkezés szükséges: ariadnegaia@gmail.com
A műhely 12 emberrel kerül megtartásra.